You are currently viewing Betonul armat – avantaje și dezavantaje

Betonul armat – avantaje și dezavantaje

  • Post category:Construcții
  • Reading time:3 mins read

În construcții, betonul armat are avantaje care-l fac de neînlocuit în foarte multe domenii. Are totodată și unele dezavantaje.

Betonul armat – avantajele cele mai importante

Construcțiile de beton armat se adaptează tuturor formelor și nevoilor constructive, permițând cea mai apropiată realizare a formei rezultată din calcule sau motive arhitectonice, fără cioplire sau altă prelucrare, care i-ar micșora rezistența, ci numai prin turnarea betonului în tipare.

Materialele necesare se găsesc cu ușurință aproape în orice regiune, iar râurile și carierele au adesea amestecul de pietriș și nisip, în proporția necesară betonului.

Transportul și manipularea materialelor se face ușor și economic, cerând în genere instalații ieftine și ușor realizabile, ceea ce contribuie ca lucrarea să se execute mult mai rapid decât prin alte mijloace.

Construcțiile au caracter monolitic și li se pot da aspecte arhitectonice remarcabile.

Atât betonul cât și armătura acoperită de beton se conservă în bune condiții mai în toate cazurile, iar atunci când există agenți care ar periclita calitățile betonului, acesta poate îi bine și sigur protejat.

Construcțiile de beton armat rezistă bine contra focului, armătura fiind protejată de către beton.

Adesea se execută construcții mai ieftine decât cu alte materiale, în deosebi când adaptarea la nevoile rezistenței construcției nu prejudiciază stabilitatea.

Întreținerea lucrărilor de beton armat nu este costisitoare.

Betonul armat – dezavantajele cel mai des întâlnite

Betonul armat nu poate da singur o protejare suficientă contra diferențelor de temperatură la terase, bolți, planșee etc.

Nu izolează singur planșeele, pereții etc. contra sonorității și din acest motiv trebuie luate măsuri speciale.

Betonul armat transmite vibrațiile. De asemenea nu e suficient cunoscut modul cum se comportă construcțiile la vibrații intense și de lungă durată.

Se obțin în unele cazuri construcții grele, greutatea unui metru cub de beton armat fiind de circa 2 400 kg.

Construcțiile de beton armat sunt permeabile: există însă sisteme de a le face impermeabile.

Nu se poate controla buna execuție a unei lucrări de beton armat decât în timpul executării.

Modificările și consolidările unei lucrări după turnarea betonului sunt dificile si uneori foarte costisitoare.

Desfacerea unei construcții cete costisitoare, iar materialul rezultat este lipsit de valoare. Eforturile interioare, ce se nasc în masa betonului În timpul prizei și întăririi, sunt încă insuficient cunoscute

Nu există o verificare suficientă a modului cum se comportă construcțiile mult timp după realizarea lor, betonul armat fiind un material relativ nou,

Aceste inconveniente ale betonului armat sunt însă neînsemnate fată de marile avantaje pe care le prezintă și ținând seama do faptul că, în majoritatea cazurilor, ele pot îi înlăturate, betonul armat constituie un material cu cea mai largă răspândire în toate ramurile de construcție.

Spread the love