Dispoziția de șantier

Dispoziția de șantier reprezintă documentația emisă pe parcursul execuției lucrărilor de construcții, urmare a necesității unor modificări sau completări a soluției tehnice. Dispoziția se emite de către proiectantul de specialitate…

Continue Reading Dispoziția de șantier

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor și condițiile necesare…

Continue Reading Certificatul de urbanism

Construcție ilegală – ce poți face

Care sunt indiciile că lângă tine apare o construcție ilegală? În cât timp poți ataca în instanța autorizația de construire? Ce obligații au primăriile față de vecini atunci când aprobă…

Continue Reading Construcție ilegală – ce poți face

Ce face verificatorul de proiecte?

Verificatorul de proiecte este un specialist cu experiență în domeniul său de activitate. Verificatorii sunt specializați în arhitectură, structura de rezistență, instalații etc. Verificatorul trebuie să fie independent față de…

Continue Reading Ce face verificatorul de proiecte?

Ce conține proiectul DTOE?

Ce înseamnă proiectul DTOE? Proiectul DTOE înseamnă Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției și cuprinde descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare pentru realizarea construcției. Această se referă atât la parcela din proprietatea…

Continue Reading Ce conține proiectul DTOE?

RTE – Responsabilul tehnic cu execuția

Responsabilul tehnic cu execuția - RTE - este specialistul angajat de către executant, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul…

Continue Reading RTE – Responsabilul tehnic cu execuția

Ce este betonul

Betonul este o piatră artificială alcătuită dintr-un amestec de pietriș și nisip legate între ele cu un material de legătură, cimentul. La prepararea betoanelor se folosesc următoarele agregate: nisip (0-4…

Continue Reading Ce este betonul

Clasificarea clădirilor civile

Clasificarea clădirilor civile se face în funcție de o serie de caracteristici. Alegerea tipului de structură portantă pentru clădirile civile reprezintă un proces complex în care intervin numeroşi factori. Din…

Continue Reading Clasificarea clădirilor civile

Hărți de zonare seismică și climatică

Pentru proiectarea construcțiilor la acțiunile seismice și climatice (vânt, zăpadă), teritoriul României este împărțit în funcție de intensitatea seismică sau climatică a acțiunilor, rezultând astfel hărți de zonare. Hărțile au…

Continue Reading Hărți de zonare seismică și climatică

Subzidirea fundației

Subzidirea fundației este o lucrare necesară în cazul în care o fundație existenta a cedat, ceea ce provoacă degradări ale zidurilor sau ale structurii de rezistență a clădirii respective, sau…

Continue Reading Subzidirea fundației

Betonul armat – avantaje și dezavantaje

În construcții, betonul armat are avantaje care-l fac de neînlocuit în foarte multe domenii. Are totodată și unele dezavantaje. Betonul armat – avantajele cele mai importante Construcțiile de beton armat…

Continue Reading Betonul armat – avantaje și dezavantaje

Categoria de importanță a construcțiilor

Categoria de importanță a construcțiilor și clasificarea acestora se stabilește în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice. Categoria…

Continue Reading Categoria de importanță a construcțiilor

Șarpanta de lemn

Șarpanta este componentă fundamentală a acoperișului și este compusă din elementele portante care susțin învelitoarea și accesoriile. Șarpanta poate fi confecţionată din lemn, fier sau beton armat. În alcătuirea șarpantelor de lemn intră următoarele…

Continue Reading Șarpanta de lemn

Elementele unui acoperiș

Acoperișul este elementul de construcție care are rolul de a împiedica pătrunderea precipitațiilor în interiorul unei clădiri. Un acoperiș este alcătuit din următoarele elemente: Șarpanta care este elementul de rezistență al acoperișului;…

Continue Reading Elementele unui acoperiș

Clasificarea construcțiilor

Cu toată mulțimea variată a tipurilor de construcții ce s-au dezvoltat în decursul timpurilor, construcțiile se pot împărți în două mari categorii, și anume construcții obișnuite sau clădiri si construcții…

Continue Reading Clasificarea construcțiilor

Ce înseamnă faza determinantă

Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare de construcții, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului și executantului. Fazele determinante se întâlnesc, de…

Continue Reading Ce înseamnă faza determinantă

Ce înseamnă PUZ, PUD, PUG?

Ce înseamnă PUZ, PUD, PUG? De multe ori auzim acești termeni. Dar ce înseamnă ei mai exact? Aflați din articolul de mai jos. Fiecare localitate este împărțita în mai multe…

Continue Reading Ce înseamnă PUZ, PUD, PUG?

Ce înseamnă DTAC, PTh, DE, DTAD, DTOE

DTAC, PTh, DE, DTAD, DTOE. De multe ori auzim acești termeni. Dar ce înseamnă ei mai exact? Găsiți explicațiile mai jos. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se…

Continue Reading Ce înseamnă DTAC, PTh, DE, DTAD, DTOE

Ce face un inginer structurist

Dacă ai nevoie să construiești un imobil sau orice tip de construcție atunci, în mod sigur, vei avea nevoie de un inginer structurist. Dacă arhitectul este cel care realizează design-ul…

Continue Reading Ce face un inginer structurist

Ce conține proiectul DTAC?

Ce înseamnă proiectul DTAC? Proiectul DTAC înseamnă Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și reprezintă proiectul de arhitectură, rezistență și instalații, în baza căreia primăria emite autorizația de construire. Ce conține…

Continue Reading Ce conține proiectul DTAC?

Expertiza tehnică în construcții

Expertiza tehnică în construcții - când este necesară? Legislația actuală prevede că “Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare,…

Continue Reading Expertiza tehnică în construcții

Prețul unui proiect de casă. Cum se calculează?

Prețul unui proiect de casă se calculează luând în calcul suprafața construită desfășurată, care reprezintă suma tuturor suprafețelor construite. Orice construcție are: o amprentă la sol care reprezintă suprafață construită. Această reprezintă conturul…

Continue Reading Prețul unui proiect de casă. Cum se calculează?

Suprafețele camerelor într-o locuință

V-ați fi gândit vreodată că multe dintre elementele unei construcții, precum suprafețele camerelor într-o locuință, suprafețele lor minime sau înălțimea lor sunt reglementate? În legislație există stipulate suprafețele minime pe…

Continue Reading Suprafețele camerelor într-o locuință