You are currently viewing Care sunt etapele realizării unei construcții

Care sunt etapele realizării unei construcții

  • Post category:Construcții
  • Reading time:3 mins read

În acest articol vom expune succint care sunt care sunt etapele realizării unei construcții.

Dacă v-ați hotărât să realizați sau să modificați o construcție, înainte de a începe orice demers este necesar să cereți de la primăria de pe rază căreia se află amplasamentul, emiterea certificatului de urbanism.

1Achiziționarea terenului – citește aici mai multe despre alegerea unui teren bun pentru o casă nouă
2Realizarea studiului geotehnic – citește aici mai multe despre studiul geotehnic
3Depunerea cererii pentru certificatul de urbanism 
4Obţinerea Certificatului de Urbanism
5Elaborarea proiectului – faza D.T.A.C – citește aici mai multe despre proiectul DTAC
6Obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism – vezi aici cam cât costă obținerea tuturor avizelor
7Elaborarea expertizei tehnice, dacă este cazul (pentru consolidări, demolări, extinderi în plan și/sau pe verticală, alipiri la construcţii existente) – vezi aici unde găsesti un expert tehnic
8Elaborarea proiectului faza PTh + D.E. – arhitectură, structura, instalații – citește ce conține proiectul tehnic de execuţie – PTh
9Verificarea tehnică a proiectului de către verificatori atestați
10Depunerea documentației pentru Autorizaţia de Construire 
11Obținerea Autorizaţiei de Construire 
12Începerea lucrărilor 
13Execuția construcției 
14Recepția finală a lucrării – citește aici despre recepția finală a lucrării