You are currently viewing Care sunt etapele realizării unei construcții

Care sunt etapele realizării unei construcții

  • Post category:Construcții
  • Reading time:5 mins read

Achiziționarea unui teren și construirea unei clădiri implică parcurgerea unui proces complex și riguros, împărțit în mai multe etape esențiale. În acest articol, vom detalia care sunt etapele realizării unei construcții, oferind informații esențiale pentru cei interesați să realizeze sau să modifice o construcție în conformitate cu reglementările locale.

Înainte de a demara orice proiect de construcție sau modificare a unei clădiri, primul și cel mai important pas este sa luați legătura cu un arhitect cu drept de semnătură înscris în Tabloul National al Arhitecților . Colaborarea cu un profesionist în domeniu este esențială pentru a asigura succesul proiectului și pentru a naviga cu succes prin complexitatea procesului de construcție. Arhitectul devine un partener de încredere încă de la început, jucând un rol crucial în toate etapele, de la concepție până la finalizarea lucrărilor.

Prin intermediul colaborării strânse cu specialiștii din diverse domenii, arhitectul poate coordona întregul proces. Experiența sa în domeniul legislației și a reglementărilor locale poate preveni eventualele obstacole și întârzieri în parcursul proiectului.

Primul pas înainte de a demara orice proiect de construcție este achiziționarea terenului potrivit. Procesul de selecție a terenului potrivit pentru o casă nouă implică luarea în considerare a diverselor aspecte, iar decizia ar trebui să fie informată. Pentru a obține mai multe informații cu privire la alegerea unui teren adecvat, puteți citiți aici mai multe despre alegerea unui teren bun pentru o casă.

Următorul pas este realizarea unui studiu geotehnic. Acest studiu are rolul de a evalua caracteristicile geotehnice ale terenului și oferă informații esențiale pentru proiectarea fundației clădirii. Pentru a înțelege mai bine importanța acestui studiu, vă recomandăm să citiți mai multe despre studiul geotehnic.

Odată ce terenul este achiziționat și studiul geotehnic este complet, următoarea etapă este depunerea cererii pentru certificatul de urbanism la primărie. Certificatul de urbanism este un document emis de autoritățile locale, care indică reglementările urbanistice aplicabile zonei respective.

Cu certificatul de urbanism obținut, se poate trece la elaborarea proiectului. Aceasta implică faza de Documentație Tehnică de Avizare a Lucrărilor de Construcții (DTAC), care include detalii despre arhitectură, structură și instalații. Pentru a înțelege mai bine conținutul proiectul DTAC, puteți citi mai multe informații despre acesta.

Odată finalizat proiectul, este necesar să se obțină avizele necesare în conformitate cu certificatul de urbanism. Costurile asociate obținerii acestor avize pot varia, iar detalii despre acestea pot fi găsite aici.

În anumite situații, poate fi necesară și elaborarea unei expertize tehnice, în special în cazul consolidărilor, demolărilor, extensiilor în plan sau pe verticală, sau alipirilor la construcții existente. Pentru a găsi un expert tehnic potrivit, puteți consulta informații detaliate despre acest proces.

Următoarea etapă constă în elaborarea proiectului de execuție, cuprinzând faza de Proiect Tehnic (PTh) și Detaliile de Execuție (D.E.) referitoare la arhitectură, structură și instalații. Detalii despre conținutul acestui proiect tehnic pot fi găsite aici.

Pentru a asigura calitatea proiectului, acesta trebuie supus unei verificări tehnice realizate de verificatori atestați. Aceștia au rolul de a verifica conformitatea proiectului cu normele și reglementările în vigoare.

Odată finalizată această etapă, se depune documentația necesară pentru obținerea Autorizației de Construire. Procesul de obținere a autorizației impune respectarea tuturor prevederilor legale și aprobarea autorităților competente.

Cu Autorizația de Construire în mână, se poate începe efectiv construcția. Această fază implică implementarea proiectului în practică, cu respectarea strictă a specificațiilor tehnice și a standardelor de calitate.

Odată finalizate lucrările, se efectuează recepția finală a construcției, etapă în care se verifică conformitatea clădirii cu proiectul inițial și cu reglementările în vigoare. Mai multe informații despre recepția finală pot fi găsite aici.

Prin urmare, parcursul pentru realizarea unei construcții implică numeroase etape și necesită atenție la detalii și respectarea tuturor normelor și reglementărilor locale. Înțelegerea acestui proces poate facilita demersul și poate contribui la succesul proiectului de construcție.