You are currently viewing Cât costă actele necesare obţinerii unei autorizaţii de construcție?

Cât costă actele necesare obţinerii unei autorizaţii de construcție?

  • Post category:Construcții
  • Reading time:5 mins read

Obținerea autorizației de construcție este un proces esențial în realizarea oricărui proiect de construcție. În acest articol, vom detalia costurile asociate cu obținerea autorizației de construcție.

Primul pas în obținerea autorizației de construcție este obținerea certificatului de urbanism. Acesta conține detalii despre toate actele, avizele și acordurile necesare pentru obținerea autorizației de construcție.

Costurile sunt aproximativ următoarele, cu precizarea ca acestea pot varia, în funcție de proiectanți și de actele solicitate prin certificatul de urbanism. Pentru simplificare consideram ca aveți o casa a cărei suprafața construita desfășurată este de 150 mp.

Citiți aici mai multe despre suprafața utilă, suprafața construită și suprafața construită desfășurată.

√ După obținerea certificatului de urbanism, urmează realizarea proiectului complet de arhitectură, rezistență și instalații. Costurile pentru realizarea acestui proiect variază în funcție de complexitatea proiectului, de dimensiunea și de localizarea construcției, și de fiecare birou de proiectare în parte. În general, costurile se ridică intre 12 și 20 euro pe metru pătrat, astfel că pentru o casă cu o suprafață construită desfășurată de 150 mp, costurile pentru proiectul complet se vor situa între 1.800 și 3.000 de euro.

√ Odată ce proiectul complet este realizat, urmează obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare de la autoritățile competente (electricitate, gaze, salubritate, mediu, sănătatea populației, apa, canalizare). Aceste avize și acorduri sunt necesare pentru a asigura că construcția este realizată în conformitate cu toate reglementările legale în vigoare. Fiecare autoritate în parte își stabilește taxele de avizare, acestea fiind cuprinse între 50 și 300 de lei pe aviz.

√ În funcție de cerințele din certificatul de urbanism, este posibil să fie necesară o expertiză tehnică. Costurile pentru această expertiză depind de complexitatea lucrării și se situează între 3 și 6 euro pe metru pătrat.

Vedeți aici unde găsiți un expert tehnic.

√ Proiectul de arhitectură și proiectul de structură trebuie verificate de un verificator independent, cu costuri care variază între 200 și 300 de lei pentru fiecare verificare specialitate.

Cititi aici mai multe despre verificatorul de proiecte.

√ Studiul geotehnic este o altă cerință posibilă din certificatul de urbanism. Acest studiu este necesar pentru a evalua caracteristicile solului și a determina felul în care construcția va interacționa cu acesta iar prețul acestuia poate varia intre 300 și 500 euro.

√ În plus, este important să țineți cont și de taxa pentru eliberarea autorizației de construire. Aceasta este o taxă percepută de autoritățile locale și se calculează în funcție de valoarea autorizată a lucrărilor de construcții, fără TVA. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire este de 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

√ De asemenea, trebuie să țineți cont și de taxa către Inspectoratul de Stat în Construcții, care trebuie achitată la depunerea dosarului de autorizație de construire. Această taxă este reglementată de Ministerul Dezvoltării și se calculează în funcție de suprafața construită a clădirii și de tipul acesteia.

Costul actelor necesare pentru obținerea unei autorizații de construcție poate varia în funcție de proiect, de dimensiunea și de complexitatea acestuia. Este important să alegeți proiectanți bine pregătiți și calificați, astfel încât să evitați costurile suplimentare datorate erorilor sau deficiențelor din proiect.