You are currently viewing Categoria de importanță a construcțiilor

Categoria de importanță a construcțiilor

 • Post category:Construcții
 • Reading time:3 mins read

Categoria de importanță a construcțiilor și clasificarea acestora se stabilește în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

Categoria de importanță a construcțiilor

 • construcții de importanta excepționala, categoria A;
 • construcții de importanta deosebita, categoria B;
 • construcții de importanta normala, categoria C;
 • construcții de importanta redusa, categoria D.

Clasele de importanță ale construcțiilor

Clasa I

Construcții de importanta vitala pentru societate, a căror funcționalitate in timpul cutremurului si imediat după cutremur trebuie sa se asigure integral:

 • spitale, stații de salvare, stații de pompieri;
 • clădiri pentru unități administrative, centrale si județene, cu rol de decizie in organizarea masurilor de urgenta după cutremure;
 • clădiri pentru comunicații de interes național si județean;
 • unități de producere a energiei electrice din sistemul național;
 • clădiri care adăpostesc muzee de importanta naționala.

Clasa II

Construcții de importanta deosebita la care se impune limitarea avariilor avându-se in vedere consecințele acestora

 • celelalte clădiri din domeniul ocrotirii sănătății;
 • scoli, creșe, grădinițe, cămine pentru copii, handicapai, bătrâni;
 • clădiri care adăpostesc aglomerații de persoane, săli de spectacole artistice si sportive, biserici, centre comerciale importante;
 • clădiri care adăpostesc valori artistice, istorice, științifice deosebite;
 • clădiri si instalații industriale care prezinta riscuri de incendii sau degajări de substanțe toxice;
 • clădiri industriale care adăpostesc echipamente de mare valoare economica;
 • depozite cu produse de stricta necesitate pentru aprovizionarea de urgenta a populației.

Clasa III

Construcții de importanta normala (construcții care nu fac parte din clasele I, II sau IV)

 • clădiri de locuit, hoteluri, cămine (cu excepția celor din clasa II);
 • construcții industriale si agrozootehnice curente.

Clasa IV

Construcții de importanta redusa

 • construcții agrozootehnice de importanta redusa (de ex.: sere, construcții parter diverse pentru creșterea animalelor si pasărilor etc.);
 • construcții de locuit parter sau parter si etaj;
 • alte construcții civile sau si industriale care adăpostesc bunuri de mica valoare si in care lucrează un personal restrâns.

Clasele de importanta ale construcțiilor se stabilesc de către proiectanți si se precizează obligatoriu in planșe si caietele de sarcini.

Citește aici și despre clasificarea construcțiilor.

Spread the love