Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor și condițiile necesare…

Continue Reading Certificatul de urbanism

Ce conține proiectul DTOE?

Ce înseamnă proiectul DTOE? Proiectul DTOE înseamnă Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției și cuprinde descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare pentru realizarea construcției. Această se referă atât la parcela din proprietatea…

Continue Reading Ce conține proiectul DTOE?

Ce conține proiectul DTAC?

Ce înseamnă proiectul DTAC? Proiectul DTAC înseamnă Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și reprezintă proiectul de arhitectură, rezistență și instalații, în baza căreia primăria emite autorizația de construire. Ce conține…

Continue Reading Ce conține proiectul DTAC?

Ce conține proiectul DTAD?

Proiectul DTAD înseamnă Documentația  Tehnică pentru obținerea Autorizației de Demolare și reprezintă proiectul de arhitectură, rezistență și expertiză tehnică în vederea desfiintarii, integrale sau parțiale, a unei construcții. Proiectul pentru autorizarea executării…

Continue Reading Ce conține proiectul DTAD?