Dispoziția de șantier

Dispoziția de șantier reprezintă documentația emisă pe parcursul execuției lucrărilor de construcții, urmare a necesității unor modificări sau completări a soluției tehnice. Dispoziția se emite de către proiectantul de specialitate…

Continue Reading Dispoziția de șantier

Construcție ilegală – ce poți face

Care sunt indiciile că lângă tine apare o construcție ilegală? În cât timp poți ataca în instanța autorizația de construire? Ce obligații au primăriile față de vecini atunci când aprobă…

Continue Reading Construcție ilegală – ce poți face

Ce face verificatorul de proiecte?

Verificatorul de proiecte este un specialist cu experiență în domeniul său de activitate. Verificatorii sunt specializați în arhitectură, structura de rezistență, instalații etc. Verificatorul trebuie să fie independent față de…

Continue Reading Ce face verificatorul de proiecte?

RTE – Responsabilul tehnic cu execuția

Responsabilul tehnic cu execuția - RTE - este specialistul angajat de către executant, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul…

Continue Reading RTE – Responsabilul tehnic cu execuția

Ce este betonul

Betonul este o piatră artificială alcătuită dintr-un amestec de pietriș și nisip legate între ele cu un material de legătură, cimentul. La prepararea betoanelor se folosesc următoarele agregate: nisip (0-4…

Continue Reading Ce este betonul

Clasificarea clădirilor civile

Clasificarea clădirilor civile se face în funcție de o serie de caracteristici. Alegerea tipului de structură portantă pentru clădirile civile reprezintă un proces complex în care intervin numeroşi factori. Din…

Continue Reading Clasificarea clădirilor civile

Hărți de zonare seismică și climatică

Pentru proiectarea construcțiilor la acțiunile seismice și climatice (vânt, zăpadă), teritoriul României este împărțit în funcție de intensitatea seismică sau climatică a acțiunilor, rezultând astfel hărți de zonare. Hărțile au…

Continue Reading Hărți de zonare seismică și climatică

Subzidirea fundației

Subzidirea fundației este o lucrare necesară în cazul în care o fundație existenta a cedat, ceea ce provoacă degradări ale zidurilor sau ale structurii de rezistență a clădirii respective, sau…

Continue Reading Subzidirea fundației

Betonul armat – avantaje și dezavantaje

În construcții, betonul armat are avantaje care-l fac de neînlocuit în foarte multe domenii. Are totodată și unele dezavantaje. Betonul armat – avantajele cele mai importante Construcțiile de beton armat…

Continue Reading Betonul armat – avantaje și dezavantaje

Categoria de importanță a construcțiilor

Categoria de importanță a construcțiilor și clasificarea acestora se stabilește în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice. Categoria…

Continue Reading Categoria de importanță a construcțiilor

Șarpanta de lemn

Șarpanta este componentă fundamentală a acoperișului și este compusă din elementele portante care susțin învelitoarea și accesoriile. Șarpanta poate fi confecţionată din lemn, fier sau beton armat. În alcătuirea șarpantelor de lemn intră următoarele…

Continue Reading Șarpanta de lemn

Elementele unui acoperiș

Acoperișul este elementul de construcție care are rolul de a împiedica pătrunderea precipitațiilor în interiorul unei clădiri. Un acoperiș este alcătuit din următoarele elemente: Șarpanta care este elementul de rezistență al acoperișului;…

Continue Reading Elementele unui acoperiș

Clasificarea construcțiilor

Cu toată mulțimea variată a tipurilor de construcții ce s-au dezvoltat în decursul timpurilor, construcțiile se pot împărți în două mari categorii, și anume construcții obișnuite sau clădiri si construcții…

Continue Reading Clasificarea construcțiilor

Ce înseamnă PUZ, PUD, PUG?

Ce înseamnă PUZ, PUD, PUG? De multe ori auzim acești termeni. Dar ce înseamnă ei mai exact? Aflați din articolul de mai jos. Fiecare localitate este împărțita în mai multe…

Continue Reading Ce înseamnă PUZ, PUD, PUG?

Ce face un inginer structurist

Dacă ai nevoie să construiești un imobil sau orice tip de construcție atunci, în mod sigur, vei avea nevoie de un inginer structurist. Dacă arhitectul este cel care realizează design-ul…

Continue Reading Ce face un inginer structurist

Ce înseamnă scara unui plan

Pe planuri, obiectele sunt desenate la alte dimensiuni decât cele din natură, in general mai mici, fiecare dimensiune a lor fiind redusă de același număr de ori. De aceea, o…

Continue Reading Ce înseamnă scara unui plan

Este necesar studiul geotehnic?

Este necesar studiul geotehnic? Construirea unei case reprezintă pentru mulţi dintre noi o investiţie de o viaţă. Şi cum terenul reprezintă o parte importantă a investiţiei trebuie să acordăm acestuia atenţia cuvenită.…

Continue Reading Este necesar studiul geotehnic?

Dirigintele de șantier

Dirigintele de șantier îl reprezintă pe investitor în relațiile acestuia cu toți factorii implicați: proiectanți, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii în realizarea unei construcții. Orice investitor, persoana fizica sau juridica, este…

Continue Reading Dirigintele de șantier

Ce înseamnă POT și CUT

POT și CUT sunt indicatori urbanistici necesari pentru a controla dezvoltarea durabilă a zonelor urbane privind amenajarea teritoriului și urbanismului. În documentațiile tehnice se găsesc 2 indici urbanistici, POT și CUT, care…

Continue Reading Ce înseamnă POT și CUT