Ce înseamnă faza determinantă

Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare de construcții, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului și executantului. Fazele determinante se întâlnesc, de…

Continue Reading Ce înseamnă faza determinantă

Suprafețele camerelor într-o locuință

V-ați fi gândit vreodată că multe dintre elementele unei construcții, precum suprafețele camerelor într-o locuință, suprafețele lor minime sau înălțimea lor sunt reglementate? În legislație există stipulate suprafețele minime pe…

Continue Reading Suprafețele camerelor într-o locuință

Recepţia construcţiilor

Recepţia construcţiilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor…

Continue Reading Recepţia construcţiilor

Recepţia la terminarea lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor reprezintă procesul prin care se certifica  finalizarea lucrărilor pentru realizarea unei construcții. Recepția lucrărilor se finalizează prin procesul verbal de recepție, document în baza căruia construcția…

Continue Reading Recepţia la terminarea lucrărilor

Recepţia finală

Recepţia finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepţiei finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută…

Continue Reading Recepţia finală

Termeni folosiți în construcții

Iată o lista cu termeni folosiți frecvent în construcții: Autorizaţia de construire/desfiinţare Actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţii. Vezi când…

Continue Reading Termeni folosiți în construcții

Cartea tehnică a construcției

Cartea tehnică a construcției este ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției Cartea tehnică se definitivează înainte de recepția finală…

Continue Reading Cartea tehnică a construcției