Recepţia finală

Recepţia finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepţiei finale în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie. Admiterea recepției la terminarea lucrărilor reprezintă un pas…

Continue ReadingRecepţia finală

Dirigintele de șantier

Dirigintele de șantier îl reprezintă pe investitor în relațiile acestuia cu toți factorii implicați: proiectanți, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii în realizarea unei construcții. Orice investitor, persoana fizica sau juridica, este…

Continue ReadingDirigintele de șantier