You are currently viewing Ce conține proiectul DTAD?

Ce conține proiectul DTAD?

 • Post category:Acte necesare
 • Reading time:6 mins read

Proiectul DTAD reprezintă Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Demolare. Acesta include proiectul de arhitectură, rezistență și expertiza tehnică necesare pentru demolarea, fie integrală, fie parțială, a unei construcții.

Autorizația de demolare

Demolarea construcțiilor nu este o sarcină ușoară, așa cum s-ar putea crede. Pentru orice lucrare de demolare, fie parțială sau totală, este necesară obținerea unei autorizații. Autorizația de demolare trebuie obținută înainte de a începe orice acțiune asupra clădirii, nu după. Aceasta este valabilă atât pentru construcții rezidențiale, cât și pentru anexe precum garaje, chioșcuri, etc. Nerespectarea legislației în acest sens poate atrage repercusiuni grave.

Expertiza tehnică pentru demolarea unei construcții

Expertiza tehnică este unul dintre documentele necesare pentru obținerea autorizației de desființare și constă într-un studiu de specialitate. Aceasta este realizată de un expert tehnic și cuprinde un raport detaliat despre clădire, o analiză a stării acesteia și, după caz, soluții de intervenție.

În cazul demolării, expertiza tehnică are rolul de a evalua modul în care clădirea poate fi demolată în condiții de siguranță, și de a specifica procedurile prin care vor fi protejate bunurile, mediul și viețile oamenilor pe durata demolării. Dacă clădirea în cauză se află în proximitatea altor construcții, expertiza va include și detalii referitoare la măsurile luate pentru a preveni potențialele pericole în timpul intervenției.

Expertiza tehnică este esențială în cazul demolărilor, fie parțiale, fie totale, atunci când se dorește schimbarea funcționalității terenului, când clădirea este uzată sau afectată de exploatare, sau în situații de urgență care impun demolarea. De exemplu, aceasta poate fi necesară atunci când factori naturali distructivi au cauzat deteriorarea iremediabilă a clădirii.

Citiți aici mai multe despre expertiza tehnică.

Ce conține proiectul DTAD

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de demolare – DTAD – va cuprinde următoarea documentație:

Documentația scrisă

Documentația scrisă cuprinde lista a semnăturilor proiectanților și un memoriu general care detaliază descrierea construcției destinate demolării. Acesta include un scurt istoric, precizând anul edificării, meșteri cunoscuți și alte caracteristici relevante. De asemenea, memoriul conține descrierea detaliată a structurii, a materialelor constitutive și a stilului arhitectonic al clădirii, menționând și elementele patrimoniale sau decorative care urmează să fie păstrate. Fotografii color ale tuturor fațadelor sunt anexate, iar atunci când este necesar, se prezintă desfășurările rezultate din asamblarea mai multor imagini. Totodată, memoriul include descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului și care necesită autorizație pentru demolare.

Planuri

 1. Plan de încadrare în teritoriu:
  • Planșă pe suport topografic, avizată de oficiul de cadastru.
  • Scările utilizate: 1:10,000, 1:5,000, 1:2,000 sau 1:1,000, în funcție de necesități.
 2. Plan de situație a imobilelor:
  • Planșă pe suport topografic, avizată de oficiul de cadastru.
  • Scările utilizate: 1:2,000, 1:1,000, 1:200 sau 1:100, în funcție de situație.
  • Se precizează: parcela cadastrală pentru care s-a emis certificatul de urbanism, amplasarea construcțiilor ce urmează a fi menținute sau demolate, modul de amenajare a terenului post-demolare, sistematizarea verticală a terenului, modul de drenare a apelor pluviale, precum și existența și menținerea plantaţiilor existente. Se delimitează clar elementele existente, cele ce urmează a fi demolare și cele propuse, inclusiv construcții noi sau umpluturi de pământ, plantații etc.
 3. Planul privind construcțiile subterane:
  • Include amplasarea acestora, cu accent pe rețelele de utilități urbane din zona amplasamentului, cu trasee și dimensiuni la scara 1:500. În lipsa rețelelor publice, se vor indica instalațiile proprii, cu focus pe alimentarea cu apă și canalizare.
 4. Releveul construcțiilor de demolat:
  • Planșe la scara 1:100 sau 1:50, evidențiind cotele, suprafețele și materialele existente.
  • Cuprinde planurile tuturor nivelurilor și ale acoperișului, principalele secțiuni transversale și longitudinale, și, dacă este cazul, alte secțiuni caracteristice.
  • Se includ toate fațadele, iar în situația unor demolări ce necesită operațiuni complexe, se prezintă și proiectul de organizare a lucrărilor.

Fiecare plan va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: titlul proiectului, titlul planşei, numele firmei sau al proiectantului, numărul proiectului, numarul planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.