You are currently viewing Ce conține proiectul DTOE?

Ce conține proiectul DTOE?

  • Post category:Acte necesare
  • Reading time:3 mins read

Ce înseamnă proiectul DTOE?

Proiectul DTOE înseamnă Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției și cuprinde descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare pentru realizarea construcției. Această se referă atât la parcela din proprietatea privată, cât și la spațiile ocupate temporar din afară acesteia de pe domeniul public.

Acest proiect este necesar atunci când șantierul are organizări cu prevedere de amplasare a barăcilor, împrejmuiri temporare, trebuie să se racordeze la utilități, dar pe perioade de timp stabilite.

Acest proiect este realizat de către un arhitect ce are drept de semnătură.

Ce conține proiectul DTOE?

Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât și pe spaţiile ocupate temporar în afară acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public

Acest proiect include piese scrise și în completare unele desenate, după cum urmează:

I. Piese scrise pentru proiectul DTOE

I.1. Lista și semnăturile proiectanţilor – Se completează cu numele în clar și calitatea proiectanţilor, precum și cu partea din proiect pentru care răspund.

I.2. Memoriu
Acesta va cuprinde:
– descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor și depozitelor de materiale;
– asigurarea și procurarea de materiale și echipamente;
– asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;
– precizări cu privire la accese și împrejmuiri;
– precizări privind protecţia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezența în cadrul fișelor tehnice întocmite în Proiectul DTAC sau DTAD, după caz.

II. Piese desenate pentru proiectul DTOE

II.1.Plan general

a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o plansă realizată conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei și toate amenajările și construcţiile provizorii necesare realizării acesteia;
b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea fi prezentate și în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.