You are currently viewing Ce face un inginer structurist

Ce face un inginer structurist

  • Post category:Construcții
  • Reading time:3 mins read

Dacă ai nevoie să construiești un imobil sau orice tip de construcție atunci, în mod sigur, vei avea nevoie de un inginer structurist.

Dacă arhitectul este cel care realizează design-ul unei clădiri, inginerul constructor se ocupă cu transpunerea acestuia în realitate. Inginerul constructor este acea persoană responsabilă cu proiectarea și buna execuție a unei construcții.

Inginerii sunt specializați pe tipuri de construcții: construcții civile, drumuri și  poduri, construcții hidrotehnice.

Principalele activități pe care le poate desfășura un inginer constructor sunt următoarele:

Inginerul proiectant / structurist

Realizează documentația tehnică, proiectul tehnic, detalii de execuție și caietele de sarcini ale unei construcții, în vederea obținerii autorizației de construire și a execuției acesteia. Stabilește sarcinile de încărcare a structurilor, efectuează calcule statice și dinamice, concepe structura de rezistență.

Structura de rezistență a unei clădiri este calculată și dimensionată în conformitate cu legislația în vigoare. 

La proiectarea structurii de rezistență aferentă unui imobil un inginer structurist urmărește îndeplinirea condițiilor de siguranță (rezistență, stabilitate, durabilitate) atât la acțiuni gravitaționale, cât și la acțiuni seismice prin respectarea normativelor în vigoare.

Prin dimensionarea elementelor de suprastructură el urmărește limitarea deplasărilor laterale ale structurii datorate efectelor acțiunii seismice, cât și limitarea degradărilor elementelor nestructurale.

Inginerul structurist optimizează dimensiunile și poziționarea elementelor structurale

Cutremurul acționează asupra unei construcții sub formă unor forțe laterale care sunt direct proporționale cu masa clădirii. Răspunsul unei construcții la acțiunea seismică poate fi estimat doar prin intermediul unui calcul detaliat, în care inginerul structurist optimizează dimensiunile și poziționarea elementelor structurale.

Proiectul realizat de un inginer structurist îndeplinește și un alt criteriu: criteriul economic. Pe baza experiențelor anterioare, a cunoștințelor detaliate în domeniul construcțiilor, inginerul proiectant realizează o economie, din punct de vedere al materialelor necesare realizării proiectului.

De asemenea, inginerul structurist menționează în cadrul proiectului toate pericolele ce pot apărea pe durata de execuție și, dacă este cazul, pe durata exploatării și stabilește un program de vizite pe șantier pentru asigurarea conformității execuției cu proiectul tehnic. (citește aici mai multe despre proiectul tehnic – PTh).

Inginerul structurist oferă la finalizarea proiectului date referitoare la sarcinile maxime ce se pot aplică asupra construcțiilor, pentru evitarea unor utilizări necorespunzătoare a spațiilor proiectate, sau, dacă este cazul, pentru schimbarea destinației inițiale a construcției.

Aici poți să vezi portofoliul nostru de lucrări

Spread the love