You are currently viewing Ce face un inginer structurist

Ce face un inginer structurist

  • Post category:Construcții
  • Reading time:7 mins read

Un inginer constructor este un specialist în domeniul construcțiilor care este implicat în toate aspectele procesului de construcție. Acesta lucrează împreună cu arhitecții pentru a transforma ideile și conceptele acestora în realitate. Dacă arhitectul este responsabil de conceperea design-ului unei clădiri, inginerul constructor are rolul de a materializa acest design în realitate. În plus, el are responsabilitatea de a se asigura că o construcție respectă toate normele și standardele de siguranță.

Există trei tipuri principale de ingineri constructori: ingineri de construcții civile, ingineri de drumuri și poduri și ingineri de construcții hidrotehnice. Fiecare dintre aceștia are o expertiză specifică în ceea ce privește construcțiile în care se specializează. Inginerii de construcții civile se concentrează pe proiectarea și construirea construcțiilor civile: clădiri de locuit, social-culturale, administrative, clădiri pentru comerț, clădiri industriale, clădiri agricole.

Ce face un inginer de construcții civile?

Inginerul constructor poate desfășura o gamă largă de activități, fie că este vorba de proiectare, coordonare sau supervizare a procesului de construcție, sau de verificarea proiectelor. Principalele activități pe care le poate desfășura un inginer de construcții civile sunt următoarele:

Inginerul structurist

Inginerul structurist, sau proiectant, joacă un rol extrem de important în proiectarea unor clădiri sigure. În proiectarea structurii de rezistență a unei clădiri, inginerul structurist stabilește sarcinile de încărcare a structurilor și efectuează calcule statice și dinamice pentru a concepe o structură sigură și stabilă. Acesta trebuie să țină cont de toate acțiunile care pot influența clădirea, cum ar fi acțiunile gravitaționale și seismice, precum și de impactul altor forțe externe.

În conformitate cu legislația în vigoare, inginerul proiectant trebuie să proiecteze și să dimensioneze structura de rezistență aferentă unui imobil. El urmărește îndeplinirea condițiilor de siguranță (rezistență, stabilitate, durabilitate) și urmărește limitarea deplasărilor laterale ale structurii datorate atât efectelor acțiunilor gravitaționale, cât și a acțiunilor seismice, cât și limitarea degradărilor elementelor nestructurale.

De asemenea, el este responsabil pentru întocmirea documentației tehnice (proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini ale unei construcții), care sunt esențiale în obținerea autorizației de construire și în execuția acesteia.

Importanța inginerului structurist în proiectarea clădirilor

Cutremurul poate avea un impact devastator asupra construcțiilor, deoarece acesta acționează sub formă de forțe laterale direct proporționale cu masa clădirii. Din acest motiv, proiectarea unei construcții rezistente la cutremure este o sarcină importantă pentru inginerii structuriști. Răspunsul unei construcții la acțiunea seismică poate fi estimat doar prin intermediul unui calcul detaliat, în care inginerul structurist optimizează dimensiunile și poziționarea elementelor structurale.

Proiectul realizat de un inginer proiectant de construcții civile îndeplinește și un alt criteriu: criteriul economic. Proiectarea unei construcții care să fie în același timp sigură și economică reprezintă o provocare. În proiectarea clădirilor, inginerii structuriști optimizează dimensiunile și poziționarea elementelor structurale astfel încât să minimizeze costurile. Pe baza experiențelor anterioare, a cunoștințelor detaliate în domeniul construcțiilor, inginerul proiectant realizează o economie din punct de vedere al materialelor necesare realizării proiectului.

Pe lângă proiectarea clădirii, inginerii structuriști trebuie să ia în considerare și pericolele ce pot apărea pe durata execuției clădirii. În acest scop, se stabilește un program de vizite pe șantier pentru a se asigura că o construcție este executată în conformitate cu proiectul tehnic.

Citește aici mai multe despre proiectul tehnic – PTh.

Inginerul proiectant este un element cheie în proiectarea și construcția clădirilor sigure și durabile. El are un rol vital în conceperea structurii de rezistență a unei clădiri, prin respectarea normativelor în vigoare și luând în considerare toate acțiunile care pot influența clădirea.

Aveți nevoie de un inginer structurist? Nu ezitați sa ne contactați. Biroul nostru de proiectare se află în București.

Aici puteți să vedeți portofoliul nostru de lucrări