You are currently viewing Ce face verificatorul de proiecte?

Ce face verificatorul de proiecte?

  • Post category:Legislație
  • Reading time:6 mins read

Verificatorul de proiecte este un specialist în construcții atestat, cu rolul de a verifica proiectele în vederea respectării reglementărilor tehnice și a cerințelor fundamentale aplicabile. Această verificare este obligatorie pentru toate construcțiile, iar scopul ei este de a asigura siguranța și stabilitatea acestora pe toată durata de viață.

Ce responsabilități are verificatorul de proiecte?

Verificatorul de proiecte atestat poate efectua verificări numai pentru cerințele și în specialitățile în care a fost atestat.

Citește aici despre domeniile de atestare pentru experți tehnici și verificatori de proiecte.

Printre responsabilitățile sale se numără: verificarea respectării reglementărilor tehnice în vigoare, referitoare la cerințele prevăzute de lege, pe toată durata de viață a construcțiilor, inclusiv în faza de post-utilizare; urmărirea datelor privind condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnologică; întocmirea și menținerea la zi a unui registru de evidență a proiectelor verificate.

Este important de menționat că verificatorul tehnic atestat trebuie să fie independent față de proiectant și să nu poată verifica proiectele pe care le-a elaborat sau la elaborarea cărora a participat.

În cazul apariției unor dispute între verificatorul tehnic atestat și proiectant, acestea vor fi soluționate de un expert tehnic angajat de către investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părți, iar răspunderea revine acestuia.

Ce înseamnă verificarea tehnică? 

Specialiștii verificatori de proiecte, atestați conform legislației în vigoare, efectuează verificarea tehnică a proiectelor în funcție de cerințele impuse de lege. Aceste cerințe diferă în funcție de categoria de importanță a construcției, iar proiectanții sunt responsabili de specificarea acestora în proiectele pe care le elaborează, astfel încât investitorul să poată apela la specialiștii verificatori de proiecte încă de la începutul procesului de elaborare a proiectului.

Citiți aici despre categoria de importanță a construcției.

Trebuie menționat că verificarea la cerința referitoare la „rezistență și stabilitate” este obligatorie pentru toate construcțiile, cu excepția clădirilor pentru locuințe cu parter și parter plus un etaj și a anexelor gospodărești situate în mediul rural și în satele ce aparțin orașelor, precum și a construcțiilor provizorii.

Ce se verifică?

Este necesară verificarea tehnică a următoarelor documentații:

  • Documentația tehnică de proiectare necesară obținerii autorizației de construire.
  • Documentațiile tehnice și detaliile de execuție sub formă de planșe, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerințelor impuse de lege. Verificarea tehnică trebuie efectuată și la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate, după ce acestea au fost însușite de către experți, în vederea confirmării că proiectele respectă ansamblul cerințelor stabilite de lege.  

Vedeți aici unde găsiți un expert tehnic.

Verificarea tehnică a documentației necesare obținerii autorizației de construire, în cazul când nu conține detalii de execuție, nu se poate substitui verificării tehnice a acestora.

Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul, împreună cu executantul, au responsabilitatea legală de a asigura verificarea completă a întregului proiect și de a obține aprobarea verificatorului tehnic pentru orice modificare care ar putea afecta calitatea construcției.

De ce este important să apelați la un verificator de proiecte?

Apelarea la un verificator de proiecte atestat este importantă deoarece acesta asigură conformitatea proiectului cu reglementările tehnice și cerințele fundamentale aplicabile, prevenind astfel problemele și neregulile care ar putea apărea în timpul execuției lucrărilor sau în perioada de utilizare a construcției. De asemenea, verificatorul de proiecte poate oferi recomandări și soluții pentru îmbunătățirea proiectului.

În plus, apelarea la un verificator de proiecte atestat este impusă de legislația în vigoare, în cazul construcțiilor care depășesc anumite dimensiuni și importanță.

Unde găsiți un verificator de proiecte

Pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice se găsește lista verificatorilor de proiecte atestați (MLPAT), actualizată, și lista verificatorilor pentru care este consemnată suspendarea definitivă a dreptului de practică. Această listă este structurată pe județe și pe domenii de atestare. 

Lista o găsiți aici

https://www.mlpda.ro/pages/verificatorideproiecte