You are currently viewing Ce înseamnă DTAC, PTh, DE, DTAD, DTOE

Ce înseamnă DTAC, PTh, DE, DTAD, DTOE

  • Post category:Cele mai citite
  • Reading time:7 mins read

DTAC, PTh, DE, DTAD, DTOE. De multe ori auzim acești termeni. Dar ce înseamnă ei mai exact? Găsiți explicațiile mai jos.

Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice şi, după vizarea spre neschimbare, se dezvoltă în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autorităţii pentru protecţia mediului competențe, precum şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.

DTAC

DTAC înseamnă Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și reprezintă proiectul de arhitectură, rezistență și instalații, în baza căreia primăria emite autorizația de construire.

Proiectul de arhitectură descrie forma și aspectul clădirii și a amenajărilor exterioare, precum și distribuția spațiilor interioare. Acest proiect este realizat de către un arhitect cu drept de semnătură. Proiectul de rezistență se concentrează asupra structurii clădirii, descriind elementele structurale. Acest proiect este realizat de către un inginer structurist. Proiectul de instalații cuprinde sistemele de încălzire, ventilație, electricitate și sanitare ale clădirii. Acest proiect este realizat de către ingineri instalatori.

Toate aceste documente sunt necesare pentru obținerea autorizației de construire și sunt verificate de către autoritățile locale pentru a se asigura că planurile sunt conforme cu reglementările locale. Dacă DTAC este aprobată de către autorități, construcția poate începe. Documentația Tehnică pentru Obținerea Autorizației de Construire este prima etapă în procesul de construcție al unei clădiri și trebuie realizată în conformitate cu normele și reglementările locale pentru a se obține autorizația de construire și a începe lucrările.

Vezi aici ce conține proiectul DTAC.

PTh

PTh înseamnă Proiect Tehnic și reprezintă totalitatea documentelor, planurilor furnizate de către arhitecți, ingineri de rezistență, ingineri de instalații, care cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate.

PTh-ul conține detalii privind structura, instalațiile, finisajele și orice alte elemente care trebuie luate în considerare în timpul construcției. Acesta este elaborat de către arhitecți, ingineri de rezistență și ingineri de instalații, care colaborează îndeaproape pentru a se asigura că toate aspectele tehnice și economice sunt luate în considerare în cadrul proiectului.

Vezi aici ce conține proiectul tehnic de execuţie – PTh.

DE

DE, Detalii de Execuție, reprezintă documentația necesară pentru executarea lucrărilor autorizate. Aceasta cuprinde planuri, memorii și specificații tehnice. Documentația conține informații detaliate despre soluțiile tehnice de alcătuire, executare, montare și alte operațiuni necesare pentru construcția părților și elementelor de construcție sau instalații aferente. Aceasta indică dimensiuni, materiale și tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive.

Aceste detalii de execuție trebuie să fie elaborate în conformitate cu cerințele legale și verificate de către verificatori tehnici atestați, pentru a asigura respectarea cerințelor esențiale de calitate în construcții.

DTAD

DTAD înseamnă Documentația  Tehnică pentru obținerea Autorizației de Demolare și reprezintă proiectul de arhitectură, rezistență și expertiză tehnică în vederea demolării, integrale sau parțiale, a unei construcții.

DTAD cuprinde informații detaliate despre construcția care urmează a fi demolată, inclusiv structura, materialele folosite și eventualele probleme care ar putea apărea în timpul demolării. În plus, documentația include planuri detaliate, scheme tehnice și informații despre echipamentele și materialele care vor fi folosite pentru demolare.

În procesul de elaborare a DTAD, specialiștii trebuie să țină cont de legile și reglementările în vigoare privind demolarea construcțiilor, precum și de impactul demolării asupra mediului înconjurător și a siguranței publice. De asemenea, trebuie să fie luate în considerare și posibilele riscuri pentru lucrările vecine și pentru muncitorii implicați în demolare.

Vezi aici ce conține proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor de desfiinţare- DTAD.

DTOE

DTOE înseamnă Documentației Tehnice pentru Organizarea Execuției și este necesară în cadrul proiectelor ce prevăd organizări de șantier prin amplasarea de barăci, împrejmuiri temporare, racordări temporare la utilități pentru asigurarea utilităților necesare șantierului și este întocmită de către un arhitect. Este necesară în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

DTOE trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul aferent investiției, cât și pe spațiile ocupate temporar în afară acestuia, inclusiv cele de pe de pe domeniul public.

Vezi aici ce conține proiectul DTOE.