You are currently viewing Ce înseamnă DTAC, PTh, DE, DTAD, DTOE

Ce înseamnă DTAC, PTh, DE, DTAD, DTOE

  • Post category:Cele mai citite
  • Reading time:5 mins read

DTAC, PTh, DE, DTAD, DTOE. De multe ori auzim acești termeni. Dar ce înseamnă ei mai exact? Găsiți explicațiile mai jos.

Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice şi, după vizarea spre neschimbare, se dezvoltă în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autorităţii pentru protecţia mediului competente, precum şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.

DTAC

DTAC inseamna Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si reprezinta proiectul de arhitectura, rezistenta si instalatii, in baza careia primaria emite autorizatia de construire.

Vezi aici ce conține proiectul DTAC.

PTh

PTh inseamna Proiect Tehnic si reprezinta totalitatea documentelor, planurilor furnizate de catre arhitecti, ingineri de rezistenta, ingineri de instalatii, care cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate.

Vezi aici ce conține proiectul tehnic de execuţie – PTh.

DE

DE inseamna Detalii de Executie cuprinde reprezentări grafice (desene) şi piese scrise (memorii), elaborate în baza proiectului tehnic PTh, care detaliază soluţiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni, privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale / nestructurale ale obiectivului de investiţii.

Detaliile de execuţie, elaborate în condiţiile legii şi verificate pentru cerinţele esenţiale de calitate în construcţii de către verificatori tehnici atestaţi în condiţiile legii, detaliază proiectul tehnic, în vederea executării lucrărilor de construcţii autorizate.

DTAD

DTAD inseamna Documentatia  Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare si reprezinta proiectul de arhitectura, rezistenta si expertiza tehnica in vederea demolarii, integrale sau partiale, a unei constructii.

Vezi aici ce conține proiectului tehnic de execuţie a lucrărilor de desfiinţare- DTAD.

DTOE

DTOE inseamna Documentatiei Tehnice pentru Organizarea Executiei si este necesara in cadrul proiectelor ce prevad organizari de santier prin amplasarea de baraci, imprejmuiri temporare, racordari temporare la utilitati pentru asigurarea utilitatilor necesare santierului si este intocmita de catre un arhitect. Este necesara în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

DTOE trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul aferent investiției, cât și pe spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.

Vezi aici ce conține proiectul DTOE.