You are currently viewing Ce înseamnă POT și CUT

Ce înseamnă POT și CUT

 • Post category:Legislație
 • Reading time:7 mins read

POT și CUT sunt doi indicatori urbanistici necesari pentru dezvoltarea durabilă a zonelor urbane privind amenajarea teritoriului și urbanismului. Acești termeni se găsesc în documentațiile tehnice și descriu modul în care se poate construi pe o suprafață de teren. Aceștia pot varia în funcție de tipul de zonă urbană, de regulile de construcție și de dezvoltare ale zonei respective.

 • POT este procentul de ocupare al terenului
 • CUT este coeficientul de utilizare al terenului.

POT și CUT sunt specificate în Certificatul de Urbanism, conform cu indicii urbanistici specificați în Planurile de Urbanism PUG, PUZ sau PUD.

POT – procent de ocupare al terenului

POT (Procent de Ocupare a Terenului) este este un indicator care exprimă raportul dintre suprafața construită și suprafața terenului, înmulțit cu 100 pentru a fi reprezentat în procente (%). Stabilirea POT-ului se realizează în conformitate cu destinația zonei în care se planifică amplasarea construcției și ține cont de condițiile specifice ale amplasamentului în teren.

Să luăm în considerare un POT de 40%. Aceasta indică faptul că este permisă construcția pe 40% din întreaga suprafață a terenului, respectând în același timp distanțele de retragere impuse de regulamentele locale. De exemplu, pentru un teren de 500 mp și un POT de 40%, se poate construi pe o suprafață de 200 mp.

POT

Ce nu se calculează la POT

La calcularea POT-ului, nu se iau în considerare următoarele elemente:

 • terasele descoperite ale parterului, care depășesc fațada etajelor superioare
 • platformele din incintă
 • scările de acces neacoperite și neînchise
 • ariile curților interioare sau exterioare care depășesc 4 metri pătrați.

CUT – coeficient de utilizare al terenului

CUT (Coeficient de Utilizare a Terenului) reprezintă raportul dintre suprafața construită desfășurată a tuturor nivelurilor (suma suprafețelor parterului, etajelor etc.) și suprafața totală a terenului. La calculul CUT, subsolurile nu sunt luate în considerare.

Citiți aici mai multe despre suprafața construită

De exemplu, dacă avem un teren de 500 mp și un CUT de 0.4, înseamnă că putem avea o suprafață construită desfășurată de 200 mp.

CUT

În fiecare localitate, fiecărei proprietăți i se atribuie un POT (Procent de Ocupare a Terenului) și un CUT (Coeficient de Utilizare a Terenului), în conformitate cu reglementările specifice și funcțiunile destinate zonei respective. Aceste valori, POT-ul și CUT-ul, sunt completate cu regimul de aliniere la stradă și regimul de înălțime, formând un ansamblu de criterii esențiale pentru autorizarea construcțiilor. Proprietarii sunt obligați să respecte aceste valori în procesul de autorizare și execuție a construcțiilor.

Depăşirea coeficientului de utilizare a terenului (CUT) este posibilă prin Planul Urbanistic de Detaliu (PUD).

Citiți aici mai multe despre PUD, PUZ și PUG.

Ce nu se calculează la CUT

Următoarele elemente nu intră în calcularea CUT (Coeficient de Utilizare a Terenului):

 • suprafața subsolurilor care au înălțimea de maximum 1,8 metri
 • subsolurile cu destinația de parcare
 • spațiile tehnice
 • suprafața balcoanelor
 • terasele deschise și neacoperite
 • terasele și copertinele necirculabile
 • podurile neamenajabile
 • aleile de acces pietonal/carosabil în incintă
 • scările exterioare
 • trotuarele de protecție.

Excepții de calcul al indicilor urbanistici POT și CUT

Există excepții în calculul indicilor urbanistici POT (Procent de Ocupare a Terenului) și CUT (Coeficient de Utilizare a Terenului):

 • În cazul în care o construcție este ridicată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, cei doi indici urbanistici (POT și CUT) se calculează în raport cu terenul inițial.
 • Dacă o construcție nouă este ridicată pe un teren care cuprinde o clădire ce nu este destinată demolării, cei doi indici urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi.

Cei doi indicatori sunt importanți deoarece permit reglementarea construcțiilor în zonele urbane, asigurând astfel o dezvoltare durabilă și coerentă prin protejarea mediul înconjurător, îmbunătățind astfel calitatea vieții locuitorilor și a comunităților urbane.

Utilizarea acestor indicatori poate ajuta la evitarea supra-aglomerării în zonele urbane, la reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin limitarea suprafeței construite și la crearea de spații verzi și zone de recreere.

Aceștia nu sunt singurii indicatori de care trebuie să se țină cont atunci când se proiectează o clădire. Mai trebuie ținut cont și de regimul de înălțime, înălțime la cornișă, retrageri, etc. Aceste detalii le puteți află din articolul „Amplasarea locuințelor„.

Extras din Legea 350/2001.