You are currently viewing Ce înseamnă POT și CUT

Ce înseamnă POT și CUT

 • Post category:Construcții
 • Reading time:3 mins read

POT și CUT sunt indicatori urbanistici necesari pentru a controla dezvoltarea durabilă a zonelor urbane privind amenajarea teritoriului și urbanismului.

În documentațiile tehnice se găsesc 2 indici urbanistici, POT și CUT, care descriu modul în care se poate construi pe o suprafață de teren.

 • POT este procentul de ocupare al terenului
 • CUT este coeficientul de utilizare al terenului.

POT și CUT sunt dictate de Certificatul de Urbanism, conform cu indicii urbanistici specificați în Planurile de Urbanism PUG, PUZ sau PUD.

POT – procentul de ocupare al terenului

POT exprimă raportul dintre suprafață construită și suprafață terenului, înmulțit cu 100 (este reprezentat în %).

Să presupunem că POT-ul este de 40%. Asta înseamnă că se poate construi pe 40% din suprafață terenului, respectând totodată și retragerile impuse de regulamente.

POT-ul se stabileşte în funcţie de destinaţia zonei în care urmează a fi amplasată construcţia şi în funcţie de condiţiile de amplasare în teren.

Ce nu se calculează la POT

Legea 350/2001, cu privire la amenajarea teritoriului și urbanism, stipulează că următoarele elemente nu intră în calcularea POT:

 • terasele descoperite ale parterului, care depășesc fațada etajelor superioare;
 • platformele din incintă;
 • scările de acces neacoperite și neînchise;
 • ariile curților interioare sau exterioare care depășesc 4 metri pătrați.

CUT – coeficient de utilizare al terenului

CUT exprimă raportul dintre suprafață construită desfășurată a tuturor nivelurilor (suprafață parterului+suprafață etajului etc) și suprafață terenului. În cazul calculării CUT nu se iau în considerare subsolurile. Citește aici mai multe despre suprafața construită.

În orice localitate fiecărei proprietăți îi este atribuit un POT și un CUT, în funcție de reglementările și funcțiunile specifice.  

POT-ul se completează cu CUT-ul, cu regimul de aliniere la stradă şi cu regimul de înălţime şi formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcţiilor, de care orice proprietar trebuie să ţină cont.

Ce nu se calculează la CUT

Următoarele elemente nu intră în calcularea CUT:

 • suprafața subsolurilor care au înălțimea de maximum 1,8 metri;
 • subsolurile cu destinația de parcare;
 • spațiile tehnice;
 • spațiile cu destinația protecției civile Apărare Locală Antiaeriană;
 • suprafața balcoanelor;
 • terasele deschise și neacoperite;
 • terasele și copertinele necirculabile;
 • podurile neamenajabile;
 • aleile de acces pietonal/carosabil în incintă;
 • scările exterioare;
 • trotuarele de protecție.

Excepții de calcul al indicilor urbanistici POT și CUT

 • dacă o construcție este ridicată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, cei 2 indici urbanistici se calculează în raport cu terenul inițial;
 • dacă o construcție nouă este ridicată pe un teren care cuprinde o clădire ce nu este destinată demolării, cei 2 indici urbanistici se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi.
Spread the love