You are currently viewing Ce înseamnă scara unui plan

Ce înseamnă scara unui plan

  • Post category:Construcții
  • Reading time:2 mins read

Pe planuri, obiectele sunt desenate la alte dimensiuni decât cele din natură, in general mai mici, fiecare dimensiune a lor fiind redusă de același număr de ori. De aceea, o diferențiere a planurilor este cea după mărimea de reprezentare a obiectelor din natură, adică după scara planurilor. Prin scara planurilor se înțelege raportul in care o dimensiune reală din natură este redusă în plan. Astfel, dacă o dimensiune care în realitate are 1 m (100 cm) este redată pe plan printr-o lungime de 2 cm, scara planului este 2: 100 adică 1:50.  Aceasta înseamnă că toate lungimile din natură sunt reduse pe plan de 50 de ori (sunt de 50 de ori mai mici). Toate lungimile din plan corespund in natură la lungimi de 50 de ori mai mari.

Cum se reprezintă scara unui plan

Scările se reprezintă de obicei prin cifra 1 împărțita la un număr care arată de cate ori se reduc pe plan dimensiunile reale din natura (de exemplu 1: 2, 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1:1000 etc. sau 1/2, 1/5, 1/10, 1 /50 1/100, 1/1 000 etc.).

Dacă planul este desenat cu precizie, măsurând exact o lungime pe plan, și cunoscând scara planului (care întotdeauna trebuie sa fie indicată pe plan) se poate afla imediat dimensiunea reală a obiectului. Astfel:

  • dacă măsurând pe un plan cu scara 1: 20, lungimea unui zid este de 18,4 cm, atunci in realitate zidul are lungimea de 18,4 X 20=368 cm sau 3,68 m;
  • dacă una din dimensiunile unei încăperi este de 5,40 m (540 cm), pe un plan cu scara 1: 50 această dimensiune va fi reprezentată printr-o lungime de 540:50=10,8 cm.

Cu cât scara unui plan este mai mare, adică cu cât numărul care arată de câte ori s-a redus dimensiunea reală este mai mic (1/20 este mai mare decât 1/100), cu atât precizia planului creste și detaliile date pot fi mai numeroase și mai precise.

scara unui plan
Spread the love