You are currently viewing Ce înseamnă scara unui plan

Ce înseamnă scara unui plan

  • Post category:Cele mai citite
  • Reading time:6 mins read

Scara unui plan este o notă foarte importantă în construcții, deoarece permite realizarea unor planuri precise și ușor de înțeles.

În general, obiectele sunt desenate la dimensiuni mai mici pe un plan decât cele din natură. Acest lucru se datorează faptului că este necesar să se reducă dimensiunile obiectelor pentru a le încadra pe o foaie de hârtie. Scara planului este o metodă de a exprima această relație dintre dimensiunile reale ale obiectelor și cele redate pe plan.

Scara unui plan poate fi definită ca raportul în care o dimensiune reală este redusă în plan. De exemplu, dacă o dimensiune care în realitate are 1 metru (100 cm) este redată pe plan printr-o lungime de 2 centimetri, scara planului este de 2:100, adică 1:50. Acest lucru înseamnă că toate dimensiunile din natură sunt reduse pe plan de 50 de ori.

Cum se reprezintă scara unui plan

De obicei, scara unui plan este reprezentată prin cifra 1 împărțită la un număr care arată de câte ori se reduc dimensiunile reale pe plan. De exemplu, 1:2, 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1:1000 sau 1/2, 1/5, 1/10, 1/50, 1/100, 1/1000 etc. Cu cât numărul este mai mic, cu atât scara este mai mare și dimensiunile redate pe plan sunt mai mari.

Este important să se precizeze scara planului pe fiecare plan, deoarece acest lucru permite o înțelegere clară a relației dintre dimensiunile reale ale obiectelor și cele redate pe plan. Dacă un plan este desenat cu precizie și scara este indicată, măsurând o lungime pe plan, se poate determina imediat dimensiunea reală a obiectului. De exemplu

  • dacă un plan are scara 1:20 și lungimea unui zid măsurată pe plan este de 18,4 centimetri, atunci lungimea reală a zidului este de 18,4 x 20 = 368 centimetri sau 3,68 metri.
  • dacă o dimensiune a unei încăperi este de 5,40 metri și planul are scara 1:50, atunci dimensiunea va fi reprezentată pe plan printr-o lungime de 540:50 = 10,8 centimetri.

Cu cât scara unui plan este mai mare, adică cu cât numărul care arată de câte ori s-a redus dimensiunea reală este mai mic (scara 1 la 20 este mai mare decât scara 1 la 50), cu atât precizia planului crește și detaliile date pot fi mai numeroase și mai precise.

scara unui plan
Scara unui plan

Este important să se precizeze scara planului nu numai pentru a putea obține dimensiunile reale ale obiectelor, ci și pentru a putea compara dimensiunile dintre obiecte din plan. Astfel, dacă două obiecte sunt reprezentate în plan cu aceeași lungime, dar cu scări diferite, dimensiunile lor reale sunt diferite.

Vedeti aici ce tipuri de planuri întâlnim în construcții.

Scări utilizate în desenul tehnic

Scările pot fi clasificate astfel:

  • Scară la mărime naturală, corespunzătoare raportului 1:1.
  • Scări de mărire, unde dimensiunile cresc proporțional cu rapoartele care depășesc 1:1. Cu cât raportul corespunzător este mai mare, cu atât scările sunt mai mari.
  • Scări de reducere, unde dimensiunile scad proporțional cu rapoartele care sunt mai mici decât 1:1. Cu cât raportul corespunzător este mai mic, cu atât scările sunt mai mici.

Indicarea scării utilizate în desen trebuie să fie înregistrată în cartuș. În cazul în care sunt folosite mai multe scări de reprezentare, scara proiecției principale trebuie notată în cartuș, iar celelalte scări, diferite de aceasta, sunt înscrise lângă sau sub notarea proiecțiilor (vedere, secțiune sau detaliu) cărora le corespund.

Alegerea scării pentru desen depinde de complexitatea obiectului reprezentat și scopul desenului respectiv. În orice situație, scara trebuie să fie suficient de mare pentru a facilita o interpretare ușoară și precisă a datelor furnizate.

Utilizarea scărilor sunt esențiale în diferite domenii precum arhitectura, construcțiile civile și industriale, designul interior, cartografierea, topografia și multe altele. În aceste domenii, utilizarea scărilor permite o reprezentare precisă a obiectelor și structurilor în planuri și hărți, ceea ce este esențial pentru planificare, construire și proiectare.

Calculator de conversie

Aici puteți găsi și un convertor online care calculează lungimea reală în funcție de raportul de scară:

https://www.ginifab.com/feeds/scale_converter/scale_converter.ro.html