You are currently viewing Ce planuri conține un proiect de casă?

Ce planuri conține un proiect de casă?

Pentru a construi o casă, este nevoie de un proiect. Casele se se execută după planuri întocmite de specialiști în proiectare. Un proiect complet de casă cuprinde cel puțin trei specialități: arhitectură, rezistență și instalații, iar gradul de detaliere al acestora variază în funcție de nevoile și cerințele specifice ale beneficiarului.

Un proiect complet de casă este compus din documentațiile DTAC și PTh+DE. Autorizația de construire se obține pe baza documentației DTAC, oferind cadrul legal pentru demararea lucrărilor, în timp ce execuția efectivă a construcției se desfășoară în conformitate cu documentația PTh+DE. Dacă analizați documentația aferentă celor două proiecte, veți constată că există diferențe.

 • DTAC – Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei  de construire – DTAC – se compune din trei părți:
  • proiectul de arhitectură elaborat de un arhitect autorizat. Acesta va cuprinde: memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor ce vor fi executate, deviz estimativ al costului lucrărilor, planuri de încadrarea în zona, plan de situaţie, planurile tuturor nivelurilor, faţadele, secţiuni, învelitoare
  • proiectul de rezistență întocmit de un inginer structurist. Acesta va include un memoriu tehnic, planuri pentru fundație, detalii specifice privind fundația, precum și extrase de armare pentru fundație, care vor furniza informații esențiale despre dimensiunea, tipul și cantitatea de fier beton utilizat în construcție.
  • proiectul de instalaţii elaborat de către ingineri specializați în instalații electrice, sanitare și termice. Acesta include memoriu tehnic distinct pentru fiecare specialitate, schema detaliată a coloanelor pentru instalațiile sanitare, schema tabloului electric și schema sistemului de încălzire.
 • PT+DE – Proiectul tehnic și proiectul cu detalii de execuție – reprezintă ansamblul documentelor, planurilor și detaliilor de execuție furnizate de către arhitecți, ingineri de rezistență și ingineri de instalații. Aceste documente sunt necesare constructorului pentru executarea lucrărilor de construcție.

Astfel:

 • pentru obținerea autorizației de construire este necesar un proiect DTAC
 • pentru execuția unei construcții este necesar un proiect PT+DE

Vedeți aici ce conține proiectul DTAC și aici ce conține proiectul PT+DE.

Ce planuri conține un proiect de casă?

În principiu, un proiect complet arhitectură, rezistență, instalații, conține următoarele planuri. Presupunem că este vorba de o casă medie, parter+etaj:

Planuri pentru proiectul de arhitectură

 • Plan de situație
 • Plan amplasament
 • Plan trasare
 • Plan parter
 • Plan etaj
 • Plan învelitoare
 • Secțiuni
 • Fațada principala, fațada posterioară
 • Fațada laterală stânga, fațada laterală dreapta
 • Plan împrejmuire
Plan fațade
Plan secțiune

Planuri pentru proiectul de rezistență

 • Plan fundații
 • Detalii fundații
 • Plan cofraj placă peste parter
 • Plan armare placă peste parter
 • Plan cofraj și armare grinzi peste parter
 • Plan cofraj și armare stâlpi parter
 • Plan cofraj și armare scară
 • Plan cofraj placă peste etaj
 • Plan armare placă peste etaj
 • Plan cofraj și armare grinzi peste etaj
 • Plan cofraj și armare stâlpi etaj
 • Plan șarpantă
 • Detalii șarpantă
Plan fundații
Detalii fundații

Planuri pentru proiectul de instalații

 • Instalații încălzire
 • Instalații sanitare
 • Instalații electrice
Plan electrice
Plan electrice

Aici puteți citi ce tipuri de planuri întâlnim în construcții.