You are currently viewing Ce planuri conține un proiect de casă?

Ce planuri conține un proiect de casă?

Pentru a construi o casă este nevoie de un proiect. Casele se se execută după planuri întocmite de specialiști în proiectare.

Un proiect complet de casă este compus din documentațiile DTAC și PTh+DE. Autorizația de construire se obține în baza DTAC, în timp ce execuția lucrărilor se realizează în baza PTh+DE. Dacă analizați documentația aferentă celor două proiecte, veți constată că există diferențe.

Un proiect complet de casă cuprinde cel puțin trei specialități: arhitectură, rezistență și instalații, iar în funcție de necesitățile dumneavoastră acestea sunt detaliate mai mult sau mai puțin.

1. DTAC

Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei  de construire – DTAC – se compune din trei părți:

 • proiectul de arhitectură întocmit de către un arhitect cu drept de semnătură. Acesta va cuprinde: memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor ce vor fi executate, deviz estimativ al costului lucrărilor, planuri de încadrarea în zona, de situaţie, a tuturor nivelurilor, faţadele, secţiuni, învelitoare;

 • proiectul de rezistență întocmit de un inginer structurist. Acesta va cuprinde : memoriu tehnic, plan fundaţii, detalii fundaţii, extrase de armare pentru fundaţii (dimensiunea, tipul și cantitatea fier beton utilizat);

 • proiectul de instalaţii întocmit de ingineri de instalaţii (electrice, sanitare, termice) compus din memoriu tehnic pentru fiecare specialitate, schema coloanelor de instalaţii sanitare, schema tabloului electric, schema sistemului de încălzire.

2. PTh+DE

Proiectul tehnic și proiectul cu detalii de execuție, denumit și PTh+DE, se referă la totalitatea documentelor, planurilor și detalii de execuție furnizate de către arhitecți, ingineri de rezistență, ingineri de instalații, ce sunt necesare constructorului pentru executarea lucrărilor de construcție.

Astfel:

 • pentru obținerea autorizației de construire este necesar un proiect DTAC
 • pentru execuția unei construcții este necesar un proiect PTh+DE
Vedeți aici ce conține proiectul DTAC și aici ce conține proiectul PTh+DE.

Ce planuri conține un proiect de casă?

În principiu, un proiect complet arhitectură, rezistență, instalații, conține următoarele planuri. Presupunem că este vorba de o casă medie, P+E:

Planuri pentru proiectul de arhitectură 

 • Plan de situație
 • Plan amplasament
 • Plan trasare
 • Plan parter
 • Plan etaj
 • Plan învelitoare
 • Secțiuni
 • Fațada principala, fațada posterioară
 • Fațada laterală stânga, fațada laterală dreapta
 • Plan împrejmuire

Planuri pentru proiectul de rezistență

 • Plan fundații
 • Detalii fundații
 • Plan cofraj placă peste parter
 • Plan armare placă peste parter
 • Plan cofraj și armare grinzi peste parter
 • Plan cofraj și armare stâlpi parter
 • Plan cofraj și armare scară
 • Plan cofraj placă peste etaj
 • Plan armare placă peste etaj
 • Plan cofraj și armare grinzi peste etaj
 • Plan cofraj și armare stâlpi etaj
 • Plan șarpantă
 • Detalii șarpantă

Planuri pentru proiectul de instalații

 • Instalații încălzire
 • Instalații sanitare
 • Instalații electrice

Aici puteți citi ce tipuri de planuri întâlnim în construcții.

Aveți nevoie de un inginer structurist?

Aici puteți să vedeți portofoliul nostru de lucrări