Ce planuri conține un proiect de casă?

Ce planuri conține un proiect de casă?

Pentru a obţine autorizaţia de construire pentru orice clădire nouă, extindere, reamenajare, etc. aveţi nevoie de Certificatul de Urbanism, avizele solicitate prin acesta și un proiect întocmit de o firma de proiectare autorizată.

Un proiect complet este compus din două faze

 1. DTAC – documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire. Vezi aici ce conține proiectul DTAC.
 2. PTh+DE – proiectul tehnic și detalii de execuție. Vezi aici ce conține proiectul PTh.

1. DTAC

Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei  de construire – DTAC – se compune din trei părți:

 • proiectul de arhitectură întocmit de către un arhitect cu drept de semnătura. Acesta va cuprinde: memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor ce vor fi executate, deviz estimativ al costului lucrărilor, planuri de încadrarea în zona, de situaţie, a tuturor nivelurilor, faţadele, secţiuni, învelitoare;
 • proiectul de rezistență întocmit de un inginer structurist. Vezi aici ce face un inginer structurist. Acesta va cuprinde : memoriu tehnic, plan fundaţii și detalii de cofrare și armare fundaţii , extras de armare pentru fundaţii (dimensiunea, tipul și cantitatea fier beton utilizat);
 • proiectul de instalaţii întocmit de ingineri de instalaţii (electrice, sanitare, termice) compus din memoriu tehnic pentru fiecare specialitate și  schemă coloanelor de instalaţii sanitare, schemă tabloului electric, schemă sistemului de încălzire.

2. PTh+DE

Proiectul tehnic și proiectul cu detalii de execuție, denumit și PTh+DE, reprezintă a treia faza a unui proiect și se referă la totalitatea documentelor, planurilor și detalii de execuție furnizate de către arhitecți, ingineri de rezistență, ingineri de instalații, ce sunt necesare constructorului pentru realizare lucrărilor de construcție.

Astfel:

 • pentru obținerea autorizației de construire este necesar un proiect DTAC
 • pentru execuția unei construcții este necesar un proiect PTh+DE

Ce planuri conține un proiect de casă?

În principiu, un proiect complet arhitectură, rezistență, instalații, conține următoarele planuri. Presupunem că este vorba de o casă medie, P+E:

Proiect de arhitectură 

 • Plan de situație
 • Plan amplasament
 • Plan trasare
 • Plan parter
 • Plan etaj
 • Plan învelitoare
 • Secțiune A-A
 • Secțiune B-B
 • Fațada principala, fațada posterioară
 • Fațada laterală stânga, fațada laterală dreapta
 • Plan împrejmuire

Proiect de rezistență

 • Plan fundații
 • Detalii fundații
 • Plan cofraj placă peste parter
 • Plan armare placă peste parter
 • Plan cofraj și armare grinzi peste parter
 • Plan cofraj și armare stâlpi parter
 • Plan cofraj și armare scară
 • Plan cofraj placă peste etaj
 • Plan armare placă peste etaj
 • Plan cofraj și armare grinzi peste etaj
 • Plan cofraj și armare stâlpi etaj
 • Plan șarpantă
 • Detalii șarpantă

Proiect de instalații

 • Instalații încălzire
 • Instalații sanitare
 • Instalații electrice
Spread the love