You are currently viewing Clasificarea clădirilor civile

Clasificarea clădirilor civile

 • Post category:Construcții
 • Reading time:6 mins read

Clasificarea clădirilor civile se face în funcție de o serie de caracteristici.

Alegerea tipului de structură portantă pentru clădirile civile reprezintă un proces complex în care intervin numeroşi factori. Din punctul de vedere al structurii de rezistenţă, clădirile civile se impart în următoarele tipuri sau sisteme constructive:

 • clădiri cu structura din pereţi portanți;
 • clădiri cu structura în cadre;
 • clădiri cu structura mixtă, cadre cu diafragme;
 • clădiri cu structură având caracteristici speciale.

Tipul structurii de rezistenţă se alege în funcție de o serie de factori, dintre care cei mai importanţi de care trebuie să se țină seama sunt:

 • destinația clădirii şi modul de organizare a spațiului;
 • regimul de înălțime,
 • condiții de amplasament;
 • materiale de construcții utilizate;
 • tehnologia de execuție;
 • indici tehnico-economici.

Destinația clădirii şi cerințele funcționale

Destinația clădirii determină anumite cerințe funcţionale de bază, respectiv un anumit mod de organizare şi de compartimentare a spațiului în plan şi pe înălțime şi deci un anumit tip de structură (rigidă sau flexibilă).

Asigurarea condițiilor normale de exploatare şi a gradului de confort interior impus se realizează, în general, prin respectarea unor indici normaţi de suprafaţă şi volum, prin distribuirea judicioasă a încăperilor şi organizarea corectă a circulației.

Citește aici mai multe despre suprafețele camerelor într-o locuință.

Forma în plan a clădirii şi modul de rezolvare a spațiului au implicaţii directe asupra naturii şi poziției elementelor portante verticale, influențând alegerea uneia sau alteia dintre sistemele structurale (rigide, flexibile sau mixte).

De asemenea, necesitatea prevederii la parter a unor funcțiuni cu specific diferit față de funcțiunile de la celelalte niveluri ale clădirii are importante implicații asupra structurii de rezistență. Astfel, de exemplu, la clădiri de locuit cu spații comerciale la parter sau la hoteluri, sistemul fagure cu diafragme dese aplicat la toate nivelurile superioare nu poate fi adaptat şi la parter, care presupune o compartimentare celulară sau flexibilă. În acest caz este necesar să se adopte fie o structură în cadre pe toată înălțimea construcției, fie o structură din diafragme având la parter cadre cu una sau mai multe deschideri, rezultând astfel o structură din diafragme cu parter flexibil.

Regimul de înălțime

Regimul de înălțime a clădirilor este influențat de numeroşi factori, şi anume: densitate construită, aspecte urbanistice, condiţii de amplasament (geotehnice şi de seismicitate), natura materialelor folosite şi posibilitățile tehnologice de realizare, condiţii de întreţinere şi de protecție împotriva incendiilor etc.

La stabilirea regimului de înălțime trebuie să se ţină seama de faptul că, o dată cu creşterea înălțimii construcției, creşte şi valoarea solicitărilor, care devin hotărâtoare atât pentru rezistența, cât şi pentru stabilitatea acestora.

În general, clădirile se pot clasifica după înălțime în:

 • clădiri parter;
 • clădiri cu înălțime mică sau cu puţine niveluri (P + 1…4E);
 • clădiri cu înălțime medie sau cu mai multe niveluri (P + 8…14 E);
 • clădiri înalte cu parter şi cel puţin 15 etaje.

Clădirile parter şi cu puţine niveluri se realizează cu structura de rezistenţă formată din pereţi portanţi de zidărie sau de beton armat (monolit sau prefabricat).

Clădirile cu înălțime medie şi înaltă, în general, se realizează cu structura de rezistenţă formată din diafragme, cadre sau cadre şi diafragme de beton armat.

Condiţii de amplasament

Condiţiile de amplasament, referitoare la caracteristicile geotehnice şi seismice ale amplasamentului, pot influența mult alegerea tipului de structură pentru clădiri.

Condiţiile geotehnice, referitoare la stratificația terenului, caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor şi nivelul pînzei de apă freatică, sunt determinante pentru alegerea tipului de infrastructură, putând influența şi alegerea soluției pentru suprastructură.

Condiţiile de seismicitate au, de asemenea, implicații directe asupra dimensiunilor în plan, a regimului de înălțime, dar şi asupra alegerii tipului de structură. În funcție de gradul de seismicitate al amplasamentului, se vor alege sisteme structurale cu o comportare adecvată la acţiunea seismică, capabile să asigure atât caracteristicile necesare din punctul de vedere al rezistenţei, cât şi cu privire la rigiditate şi ductilitate.

Materiale de construcții utilizate

Alegerea sistemului structural este de asemenea influențat de caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor care urmează a fi utilizate şi îndeosebi modul de comportare al acestora la solicitările dinamice generate de acțiunea seismică. Totodată, la alegerea sistemului structural trebuie să se aibă în vedere materialele şi modul de alcătuire constructivă a elementelor nestructurale (de închidere sau compartimentare).