You are currently viewing Construcție ilegală – ce poți face

Construcție ilegală – ce poți face

  • Post category:Cele mai citite
  • Reading time:10 mins read

O construcție ilegală în apropierea ta poate ridica numeroase întrebări și îngrijorări. Cum poți identifica o construcție ilegală? În cât timp poți contesta în instanță o autorizație de construire suspectă? Care sunt responsabilitățile primăriilor în fața vecinilor atunci când aprobă noi construcții? Toate aceste aspecte vor fi explicate în acest articol, oferindu-ți informațiile esențiale pentru a înțelege și aborda situația unei construcții ilegale din vecinătatea ta.

Construcție ilegală – între blocurile a început construcția unui bloc

Ce trebuie să știi

Există trei modalități prin care se poate interveni pentru oprirea unei construcții: Prima opțiune constă în revocarea autorizației de către primărie, ceea ce determină imediat încetarea lucrărilor. Mai multe informații despre procesul de emitere a autorizației de construcție pot fi găsite aici.

Alternativ, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) poate efectua verificări în cazul unui șantier existent și poate emite un verdict cu privire la conformitatea autorizației sau a certificatului de urbanism cu diverse norme. Acest raport este apoi transmis către Prefectură, care, în cazul unui semnal de alarmă din partea prefectului, poate implica instanța pentru a decide asupra oprii lucrărilor. Este important de menționat că, în cazul în care cetățenii decid să deschidă un proces în instanță, lucrările nu sunt oprite până la o decizie finală a instanței.

A treia opțiune implică acțiunea directă în instanță, iar în cazul unei victorii, instanța poate dispune oprirea lucrărilor.

Ce poți face

Nu există o rețetă unică a pașilor care pot fi parcurși în astfel de situații, dar îți oferim câteva recomandări esențiale:

Documentează-te – Începe prin a analiza situația. Verifică dacă există o autorizație de construire și un certificat de urbanism pentru proiect. Analizează conținutul acestora și ia în considerare existența unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD). Este important să înțelegi cum se încadrează proiectul în Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al sectorului tău. Câți oameni sunt afectați? Cine este beneficiarul construcției? Consultă și opiniile asociațiilor de proprietari din zonă pentru o perspectivă mai amplă.

Citește aici mai multe despre PUZ si PUD.

Analizează diversele norme – Analizează atent normele specifice pentru zona respectivă, inclusiv înălțimea permisă, restricțiile asupra construcțiilor și distanțele reglementate între clădiri. Întreabă-te care este înălțimea la care este permis să ajungă construcții similare în zonă și cum se compară aceasta cu înălțimea proiectului actual. Ce distanțe trebuie menținute între clădiri conform reglementărilor locale? În acest context, colaborarea cu un specialist, cum ar fi un arhitect sau urbanist, poate fi extrem de utilă. De asemenea, Legea 50/1991, actualizată în 2017, care reglementează autorizarea executării lucrărilor de construcții, furnizează detalii importante despre normele pe care construcția trebuie să le respecte.

Ia legătura cu instituțiile responsabile – Poți trimite petiții sau programa audiențe cu: Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), Primăria (cu implicarea primarului, a arhitectului șef și a directorului de urbanism), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Prefectura (în cazul verificării legalității actelor, dacă este necesar), Consiliul Local/General și Departamentul de Disciplină în Construcții (subordonați Poliției Locale și Consiliului Local).

Observă șantierul. Problemele sesizate intră în responsabilitatea Disciplinei în Construcții

Asigură-te că pe șantier este afișat un panou informativ cu anul de finalizare, beneficiarul, numărul autorizației și macheta construcției, oferind o reprezentare vizuală a aspectului final al proiectului.

Verifică atent dacă intrarea utilajelor se desfășoară conform indicațiilor oficiale, având în vedere eventualele limitări de tonaj pe anumite străzi. Este important ca străzile să fie menținute curate, iar roțile utilajelor să nu lase urme de murdărie.

Respectarea programului zilnic al șantierului este esențială, inclusiv restricțiile privind zgomotul care sunt valabile doar în anumite intervale orare. În plus, observă dacă șantierul dispune de plasă de protecție și dacă muncitorii poartă echipament de protecție. Dacă sunt planificate mutări de mașini sau alte activități care pot afecta locuitorii din zonă, asigură-te că există anunțuri prealabile pentru a informa comunitatea.

Construcție ilegală – al cui este terenul unei construcții?

Ce trebuie să știi

Când te confrunți cu o problemă în spațiul public, cum ar fi o construcție ilegală, primul pas este să încerci să obții mai multe informații importante: cine deține terenul, ce specifică autorizația de construire, care este instituția responsabilă, și dacă există vreo hotărâre a consiliului local.

În România, Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public conferă dreptul de a solicita și primi informații și documente de interes public. Potrivit acestei legi, informația de interes public este definită ca fiind orice informație legată de activitățile sau rezultând din activitățile unei autorități sau instituții publice. Este important să menționăm că există anumite excepții, precizate în articolul 12, care includ documente și informații secretizate sau date personale.

Ce poți face

Procedura pentru solicitarea acestor informații este destul de simplă: trebuie să depui o cerere scrisă la registratura instituției sau să o transmiți prin fax sau e-mail.

Autoritatea publică are obligația de a furniza informațiile solicitate într-un termen de 10 zile de la primirea cererii. În cazul în care timpul necesar pentru furnizarea informațiilor este mai extins, acest termen poate fi prelungit până la 30 de zile, cu condiția notificării solicitantului în primele 10 zile. Dacă autoritatea refuză să furnizeze informațiile, bazându-se pe un temei legal, este obligată să ofere un răspuns în decurs de 5 zile de la înregistrarea cererii.

În redactarea cererilor de informații de interes public, două aspecte sunt esențiale:

  1. Identificarea Instituției Corecte: Trebuie să identifici cu cât mai multă precizie instituția care deține informația dorită. Dacă nu știi sigur, este recomandabil să adresezi cererea simultan mai multor instituții pe care le consideri responsabile pentru informația respectivă.
  2. Precizarea clară a informației dorite: Formulează cât mai clar tipul de informație sau document pe care îl cauți. De exemplu, poți solicita copia procesului verbal de recepție a lucrărilor pentru proiectul xxx, hotărârea consiliului local privind subiectul yyy, sau informații legate de planurile și proiectele primăriei de sector referitoare la parcela situată la adresa zzz. Nu uita să ceri numărul de înregistrare a cererii, acest detaliu poate fi util ulterior în procesul de urmărire și gestionare a solicitării.

Asigură-te să menționezi adresa (email sau poștală) la care dorești să primești informațiile solicitate. Este posibil ca autoritatea respectivă să solicite plata copiilor documentelor pe care le soliciți.

Ce faci dacă nu primești informația

În situația în care nu primești informația solicitată, poți urma acești pași:

Reclamație administrativă: Depune o reclamație administrativă către șeful instituției responsabile. Aceasta trebuie transmisă în termen de maxim 30 de zile de la primirea refuzului sau de la data la care cererea a rămas fără răspuns.

Plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului: Dacă reclamația administrativă nu aduce rezultate, poți depune o plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliezi sau în a cărui rază teritorială se află instituția vizată. Termenul limită pentru depunerea plângerii este de 30 de zile de la primirea refuzului sau de la data la care cererea a rămas fără răspuns.

Este important să respecți aceste termene și să furnizezi toate informațiile relevante pentru a sprijini cazul tău în procesul de contestare a refuzului de a furniza informațiile solicitate.

Sursă: „Ghid de supraviețuire civică” de cere.ong