You are currently viewing Scurt ghid pentru obţinerea autorizaţiei de construire

Scurt ghid pentru obţinerea autorizaţiei de construire

  • Post category:Acte necesare
  • Reading time:4 mins read

Scurt ghid pentru obţinerea autorizaţiei de construire – iată tot ce trebuie să știi ca să obții autorizația de construire, actul prin care primești dreptul de a ridică o construcție ori de a consolida sau repara una deja existentă.

1. Se solicită Certificatul de Urbanism

Certificatul de Urbanism (CU) se solicita de la primăria localităţii sau sectorului in care se afla terenul pe care vreţi sa construiţi.

Certificatul de Urbanism este doar un act informativ prin care Primăria comunica condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a obţine autorizaţia de construire: acte necesare, retrageri minime de la limitele de proprietate, alinieri, inaltime maxima, procent de ocupare a terenului, avizele si acordurile ce trebuie obţinute etc.

2. Se realizează un studiu geotehnic 

Studiul geotehnic este o documentaţie tehnica ce analizează calitatea si caracteristicile terenului de fundare, adâncimea nivelului freatic, oferind inginerului proiectant al structurii de rezistenta informaţiile necesare pentru calcularea si dimensionarea corecta a fundaţiilor. Citeste aici mai multe despre studiul geotehnic.

3. Se realizează proiectul 

In prima faza se stabileşte tema de proiectare. In urma cerinţelor  beneficiarului cu privire la funcţionalitatea, compartimentarea si aspectul construcţiei arhitectul propune soluţii pentru realizarea construcţiei.

  • după alegerea si aprobarea unei soluţii definitive se elaborează documentaţia tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (DTAC), proiectul de autorizare pentru fiecare specialitate (arhitectura, structura de rezistenta si instalaţii). DTAC-ul reprezintă o forma simplificata a proiectului tehnic (PTh+DE.). Proiectul de autorizare conţine toata documentaţia necesara si suficienta pentru obţinerea autorizaţiei de construire, dar nu si pentru execuţia construcţiei.
  • După emiterea autorizaţiei de construire se poate întocmi si Proiectul tehnic si detaliile de execuţie (PTh.+DE). Acesta se elaborează de către arhitect, inginer de rezistenta, ingineri de instalaţii si conţine toate informaţiile necesare execuţiei unei construcţii.

4. Se obţin avizele si acordurile solicitate in CU

In general, prin CU,  se solicita obţinerea avizului de mediu si a avizelor si acordurilor furnizorilor de utilitatea (electricitate, alimentare cu apa si canalizare, gaze, salubritate etc.).

Numărul si tipul avizelor si acordurilor solicitate depinde de condiţiile de amplasament si de natura construcţiei.

5: Depunerea dosarului la primărie

Se solicita Autorizaţia de construire, depunând la Primăria locala dosarul complet de autorizare (proiectul de autorizare, avizele si actele de proprietate);

După obţinerea autorizaţiei se poate începe execuţia construcţiei fie cu o firma specializata, fie in regie proprie.