You are currently viewing Cum se face numerotarea cadastrală

Cum se face numerotarea cadastrală

  • Post category:Construcții
  • Reading time:6 mins read

Numerotarea cadastrală constă în atribuirea de numere de ordine (numere cadastrale) corpurilor de proprietate și parcelelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, respectând anumite reguli prestabilite. Numărul cadastral este un identificator unic atribuit fiecărui bun imobil, facilitând legătura între planul cadastral, registrele cadastrale și înregistrările din cartea funciară.

Citiți aici mai multe despre planul cadastral.

Atribuirea numerelor cadastrale

Numerotarea cadastrală începe prin atribuirea de numere fiecărui bun imobil. În cadrul unei unități administrative, numerotarea se desfășoară distinct pentru intravilan și extravilan, cu coduri de identificare „1” pentru extravilan și „2” pentru intravilan în baza de date. În cazul în care teritoriul include mai multe sectoare intravilane (cum ar fi în cazul unei comune cu mai multe sate), acestea primesc coduri de identificare distincte, precum „3”, „4”, etc. În vederea facilitării numerotării, bunurile imobile pot fi grupate, după caz, în sectoare cadastrale sau cvartale.

Numerotarea cadastrală a bunurilor imobile se realizează cu cifre arabe de la 1 la n, începând cu partea de nord-vest (NV) spre partea de sud-est (SE) a teritoriului administrativ, separat pentru intravilan și extravilan. În cadrul fiecărui bun imobil, parcelele componente se numerotează cu cifre arabe de la 1 la n, urmate de simbolul categoriei de folosință, începând cu categoria de folosință „curți construcții”.

Citiți aici mai multe despre categoria de folosință a unui teren.

Numerotarea suplimentară

Dacă, la finalizarea procesului de numerotare, se constată că au fost omise anumite proprietăți imobiliare, acestora li se vor atribui numere în continuarea numerotării în intravilanul sau teritoriul administrativ corespunzător.

Proprietățile izolate care nu au fost integrate în zona intravilană la momentul delimitării primesc numerotare în extravilan. Același procedeu se aplică și în cazurile speciale în care nu s-a realizat o delimitare clară între zonele intravilan și extravilan, cum ar fi zonele de munte.

Suprafețele parcelelor componente ale bunurilor imobile, mai mici de 150 mp în intravilan și 500 mp în extravilan, nu primesc numerotare distinctă. Aceste suprafețe se încadrează în suprafețele și categoriile de folosință ale parcelelor alăturate, aparținând aceluiași bun imobil.

Ce se întâmplă cu numerotarea cadastrală în cazul în care se schimba proprietarul

În cazul schimbării proprietarului unui imobil sau a părților acestuia, fiecare parte va primi un număr cadastral distinct, continuând numerotarea înregistrată în baza de date a cadastrului. Numerele cadastrale anterioare nu vor fi reatribuite altor bunuri imobile, ci vor fi păstrate în baza de date a cadastrului, în cadrul istoricului fiecărui imobil. Numerele cadastrale provenind din vechile cărți funciare vor fi înregistrate în baza de date la istoricul fiecărui bun imobil.

Numerotarea cadastrală în cazul modificării configurației parcelelor

În situația în care configurația parcelelor componente ale unui bun imobil suferă modificări prin schimbarea categoriei de folosință prin comasare, dezmembrare, divizare, alipire sau schimbare a destinației acestora, numerele cadastrale ale parcelor se ajustează în felul următor: în cazul comasării sau dezmembrării, numerele cadastrale ale parcelor care au fost încorporate sau separate de bunul imobil dispar; în cazul divizării, alipirii sau schimbării destinației, noi numere cadastrale apar pentru categoriile de folosință specifice, continuând numerotarea înregistrată în cadrul bunului imobil.

Codul de identificare al unui bun imobil, la căutarea în baza de date a cadastrului general este compus din:

  • codul SIRUTA
  • codul de extravilan/intravilan
  • numărul cadastral al acestuia.

Exemplu de numerotare cadastrală

Un exemplu de numerotare cadastrală în intravilan:

2349 Bun imobil: Ionescu N.C. Ion total: 3450 mp din care:
1 Curți construcții 750 mp
2 livadă 240 mp
3 Vie 1300 mp
4 Arabil 1160 mp
2350 Bun imobil: Vasilescu I. Petre total: 5400 mp din care:
Curți construcții 1400 mp
Arabil 1500 mp
Vii 2500 mp

Suprafețelor de teren ocupate construcțiile permanente din cadrul parcelelor cu categoria de folosință curți – construcții aparținătoare unui bun imobil, li se vor atribui literele „C” urmate de un indice de la 1 la n (exemplu: C1, C2, C3, etc.).

Acest proces de numerotare cadastrală asigură o identificare clară și eficientă a proprietăților imobiliare, contribuind la o gestionare transparentă și ordonată a acestora.