You are currently viewing Distanța minimă între construcții

Distanța minimă între construcții

  • Post category:Legislație
  • Reading time:5 mins read

Distanța minimă între construcții este reglementată de Codul Civil. Acesta reglementează distanțele minime la care se pot ridica noile construcții în raport cu cele deja existente, cât și condițiile în care poate fi construită o fereastră sau o deschidere în zidul comun, cât și la distanța minimă ce trebuie respectată, între curtea vecinului și fereastra respectivă.

Ferestrele plasate într-un loc nepotrivit, un gard care depășește limitele proprietății sau arborii fructiferi care nu respectă vecinătățile pot cauza dispute și neînțelegeri.

Distanța față de linia de hotar

Conform legii, trebuie să mențineți o distanță minimă de 60 de centimetri față de linia de hotar, care separă proprietatea dvs. de cea a vecinului. Orice excepție de la această regulă poate fi aprobată numai cu acordul ambelor părți implicate și în prezența unui notar.

Citiți aici mai multe despre amplasarea locuințelor în interiorul parcelei.

Distanța minimă pentru ferestre

Legislația stabilește că amplasarea unei ferestre față de linia de hotar trebuie să respecte anumite reguli. Este obligatoriu să se mențină o distanță de cel puțin 2 metri între terenul vecinului și orice fereastră pentru vedere sau balcon orientate către acesta. De asemenea, este interzisă plasarea unei ferestrei pentru vedere sau a balconului care nu sunt paralele cu linia de hotar la o distanță mai mică de 1 metru. Aceste reguli au scopul de a proteja intimitatea și drepturile de proprietate ale vecinilor.

Distanța se determină de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, sau pe linia exterioară a balconului, până la linia de hotar. În situația lucrărilor neparalele, distanța este măsurată tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al ferestrei de linia de hotar și până la această linie.

În ce privește amplasamentul unei ferestrei de lumină, se pot monta astfel de ferestre, fără limită de distanță, ținând, totuși, cont că aceasta nu ar trebui să permită vederea proprietății vecine. De asemenea, puteți monta o fereastră sau o deschidere în zidul comun, cel care desparte proprietățile, doar cu permisiunea vecinului.

Distanța legală între gard și construcție

Orice proprietar are dreptul de a-și îngrădi proprietatea cu gard și poate solicita vecinului să contribuie la cheltuielile aferente gadrului comun. Dacă vecinul refuză să contribuie la aceste costuri, puteți plăti costul lucrărilor, iar în acest context, prezumția de coproprietate se stinge, dreptul rămânând la persoana care a plătit construcția gardului.

Există restricții chiar și în ceea ce privește construirea unui zid de împrejmuire. Înălțimea acestuia trebuie convenită de comun acord între vecini, dar nu poate depăși 2 metri.

Distanța minimă dintre copaci și hotar

Atunci când plantați copaci sau pomi în grădina, aceștia trebuie plantați la o distanța minimă de 2 metri față de linia de hotar. În caz contrar, vecinul poate solicita tăierea pomilor sau culegerea roadelor care ajung pe terenul său. Limita de 2 metri se poate reduce până la 60 de centimetri în cazul în care se plantează gard viu sau pomi mai mici de 2 metri.

Obligativitatea streșinii

Legislația reglementează și locul de evacuare a apei de pe acoperișul unei locuințe în timpul ploii. În Codul Civil, acest aspect este cunoscut sub denumirea de „picătura streșinii” și stabilește direcția în care trebuie să se scurgă apele pluviale de pe acoperișul locuinței.

Concret, „proprietarul este obligat să își facă streașina casei sale astfel încât apele provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul proprietarului vecin”, după cum prevede actul normativ. Cu alte cuvinte, fiecare proprietar trebuie să se asigure că apa de ploaie se scurge în propria curte, nu în curțile altora.

Când se pot obține derogări

Orice abatere de la distanța minimă stabilită în Codul Civil poate fi obținută exclusiv prin consimțământul scris al ambelor părți, consemnat printr-un document autentic, în prezența unui notar, cu condiția ca regulamentul de urbanism sa nu stabilească altfel.