You are currently viewing Domenii de atestare pentru experți tehnici și verificatori de proiecte

Domenii de atestare pentru experți tehnici și verificatori de proiecte

  • Post category:Legislație
  • Reading time:7 mins read

Atestarea specialiștilor ca verificatori de proiecte sau experți tehnici se face pe domenii de construcții și pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor.

Pentru profesia de verificator de proiecte și, respectiv, cea de expert tehnic, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritatea competentă privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale. Ministerul organizează și asigură funcționarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor – persoane fizice – cu activitate în construcții ca verificator de proiecte și/sau expert tehnic.

Domenii de atestare pentru experți tehnici

Experții tehnici

  • a) răspund pentru soluțiile date în calitate de experți tehnici;
  • b) răspund pentru corectitudinea și completitudinea soluțiilor, datelor și informațiilor înscrise în raportul de expertiză întocmit, semnat și ștampilat.

Activitatea de expertizare tehnică poate fi desfăşurată pe baza autorizaţiei legale de funcţionare numai de persoane fizice sau juridice, specialişti de înaltă calificare profesională şi probitate morală, atestaţi în condiţiile prezentului regulament.

Atestarea experţilor cu activitate în construcţii se face în următoarele domenii, în funcţie de exigenţele şi de specificul lucrărilor, astfel:

Exp. A.1 – rezistenţa şi stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structura de rezistenţă din beton armat şi zidărie;

Exp. A.2 – rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structura de rezistenţă din metal;

Exp. A.3 – rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice cu structura de rezistenţă din lemn;

Exp. A.4 – rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele şi piste de aviaţie;

Exp. A.5 – rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii de cai ferate;

Exp. A.6 – rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii de porturi şi platforme marine;

Exp. A.7 – rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;

Exp. A.8 – rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii energetice;

Exp. A.9 – rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;

Exp. A.10 – rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcţii pentru telecomunicaţii;

Exp. A.11 – rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii edilitare şi de gospodărie comunală;

Exp. A.12 – rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcţii miniere;

Exp. B.1 – siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice;

Exp. B.2 – siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele şi piste de aviaţie;

Exp. B.3 – siguranţa în exploatare pentru construcţii de cai ferate;

Exp. B.4 – siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine;

Exp. B.5 – siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice;

Exp. B.6 – siguranţa în exploatare pentru construcţii energetice;

Exp. B.7 – siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare;

Exp. B.8 – siguranţa în exploatare la construcţii pentru telecomunicaţii;

Exp. B.9 – siguranţa în exploatare pentru construcţii edilitare de gospodărie comunală;

Exp. B.10 – siguranţa în exploatare pentru construcţii miniere;

Exp. C – siguranţa la foc pentru toate domeniile;

Exp. D – sănătatea oamenilor şi protecţia mediului, pentru toate domeniile;

Exp. E – izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie, pentru toate domeniile;

Exp. F – protecţia împotriva zgomotului pentru toate domeniile.

Un expert poate fi atestat, la cererea sa, într-unul sau mai multe domenii precizate la art. 23, cu respectarea tuturor condiţiilor din prezentul regulament.

Domenii de atestare pentru verificatori de proiecte

Verificatorii de proiecte

  • a) răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului pe care le verifică;
  • b) răspund pentru realitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor înscrise în documentele semnate și ștampilate.

Atestarea specialiștilor ca verificatori de proiecte se face pe domenii / subdomenii de construcții și pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor.

A.1 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie;

A.2 – rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din metal; 

A.3 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din lemn;   

A.4 – rezistenta si stabilitate la solicitari sattice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie;   

A.5 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de cai ferate;   

A.6 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii de porturi si platforme marine;   

A.7 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajari hidrotehnice;   

A.8 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii energetice;   

A.9 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru imbunatatiri funciare;   

A.10 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la constructii pentru telecomunicatii;   

A.11 – rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;   

A.12 – rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii miniere;   

B.1 – siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice;   

B.2 – siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si tunele si piste de aviatie;   

B.3 – siguranta in expoatare pentru constructii de cai ferate;   

B.4 – siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine;   

B.5 – siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice;   

B.6 – siguranta in exploatare pentru constructii energetice;  

B.7 – siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare;   

B.8 – siguranta in exploatare la constructii pentru telecomunicatii;   

B.9 – siguranta in exploatare pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;  

B.10 – siguranta in exploatare pentru constructii miniere;   

C – siguranta la foc pentru toate domeniile;   

D – sanatatea oamenilor si protectia mediului, pentru toate domeniile;   

E – izolatia termica, hidrofuga si economie de energie, pentru toate domeniile;   

F – protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile.

Extras din HG nr. 731/1991

Spread the love