You are currently viewing Elementele unui acoperiș

Elementele unui acoperiș

 • Post category:Construcții
 • Reading time:8 mins read

Acoperișul este elementul de construcție care are rolul de a împiedica pătrunderea precipitațiilor în interiorul unei clădiri. Un acoperiș este alcătuit din următoarele elemente:

 • Șarpanta care este elementul de rezistență al acoperișului; (citește mai multe despre șarpanta de lemn).
 • Învelitoarea care are rolul de a proteja clădirea, împiedicând pătrunderea apelor în construcție;
 • Jgheaburi și burlane, care au rolul de a colecta apele și de a le conduce spre rigolele de scurgere spre canalizare.

Pentru o mai ușoară scurgere a apelor, acoperișurile se executa in pantă. Panta poate avea valori diferite, în funcție de natura învelitorii și de regimul de ploi care cad în regiunea respectivă.

Forme de acoperiș

Acoperișul poate avea forme diferite, în funcție de forma și destinația clădirii (de locuit, publică, industrială etc.), de caracterul clădirilor din regiune etc.

Formele principale pe care le pot avea acoperișurile sunt:

 • Cu o singură pantă – o formă simplă, adoptată in general pentru clădiri cu caracter provizoriu sau de mică importanță
 • cu două pante – forma poate fi utilizata si la construcțiile industriale (hale, depozite etc.) care au lungimea mare în raport cu lățimea ;
 • cu patru pante – forma indicată pentru clădirile dreptunghiulare în plan. Este folosită, in general, pentru clădirile civile dar si pentru clădirile industriale ;
 • bolți sau cupole – forma lor putând fi în arc de cerc, ogivă, parabolă etc. ; Aceste tipuri de acoperișuri se folosesc pentru clădiri publice, monumentale sau în cazul unor construcții industriale (care au lungimea mare în raport cu lățimea) și la care, din motive estetice sau de rezistență se preferă aceasta formă în locul aceleia în două pante.
Forme de acoperiș

Elementele unui acoperiș

La un acoperiș se disting următoarele elemente:

 • picătura – linia cea mai de jos a acoperișului, în general orizontală;
 • dolia – linia de intersecție a două fețe ale acoperișului, în unghi intrând;
 • coama – linia de intersecție a două puncte ale acoperișului, în unghi ieșind) ;
 • creasta – coama de vârf orizontală;
 • vârful – punctul de intersecție a pantelor
 • Streașina – partea de acoperiș care depășește zidurile exterioare ale clădirii);
 • Tabachera – element pentru iluminarea naturală a podului;
 • Lucarna – element pentru iluminarea naturală a podului, ieșind din planul acoperișului și cu șarpantă proprie)
elemente acoperis
Elementele unui acoperiș

Streașina

Streașina este prelungirea acoperișului, dincolo de faţada casei, pe care se montează și accesoriile pentru acoperiş. Streașina oferă protecție împotriva ploii, asigură protecție împotriva căldurii, asigura protecție împotriva murdăriei și asigura protesctia instalațiilor electrice. 

Streașina are rolul de a apăra fața pereților de acțiunea directă a ploii, de scurgerea apelor de pe învelitoare precum și de a îndepărta apele de baza zidurilor. Ea se obține prin prelungirea căpriorilor cu 60-100 cm peste fața zidurilor sau prin scoaterea în consolă a unei copertine, în cazul acoperișurilor de beton armat.

Streșinile pot fi executate după unul din următoarele tipuri:

 • streașină desfundată – la care căpriorii rămân aparenți și au capetele prelucrate ;
 • streașina înfundată – la care căpriorii sunt acoperiți cu o înfundătoare din scânduri fălțuite ;
 • streașina cu console, ciucuri și înfundătoare – o formă mai complicată dar mai estetică decât precedentele, folosindu-se la clădirile la care se urmărește obținerea unui efect cit mai decorativ al fațadei.

Elemente de luminare și ventilare în pod

În această categorie intră tabacherele, lucarnele și ventilațiile propriu-zise.

Tabacherele

Tabacherele (velux-uri) sunt elemente de luminare și ventilare, aflate chiar în planul acoperișului sau într-un plan paralel, foarte apropiat de el. Tabachera constă dintr-o ramă de lemn îmbrăcată cu tablă zincată și acoperită cu un capac. Capacul poate îi prevăzut cu geamuri. Se poate alcătui și din scânduri, caz în care va îi acoperit cu tablă.

tabachera acoperis

Lucarnele

Lucarnele sunt ferestre verticale, în relief, construite la nivelul acoperișului. Scopul acestora este de a oferi spațiu suplimentar și lumină naturală încăperilor de sub acoperiș. 

Cea mai bună modalitate de a alege un model este încadrarea armonioasă a lucarnelor în arhitectura și stilul acoperișului, al clădirii, dar și a clădirilor din vecinătate. Designul, poziția și mărimea unei lucarne depind de înălțimea și locul poziționării pe acoperiș și ce anume se dorește să se obțină prin construirea unei lucarne.

Acestea pot fi de două tipuri: lucarne simple și lucarne propriu-zise (obișnuite).

 • Lucarnele simple ies foarte puțin afară din planul acoperișului. Ca și tabacherele, ele se alcătuiesc din lemn și se îmbracă în tablă, geamurile sunt plasate pe fața verticală a lucarnei.
 • Lucarnele obișnuite constituie adevărate șarpante. Ele se execută în intervalul dintre 2, 3 sau 4 căpriori, rezemând-se pe căpriorii respectivi. Lucarnele obișnuite sunt alcătuite dintr-un cadru de lemn așezat vertical pe căpriori, pe care se reazemă căpriorii care formează acoperișul lucarnei. Ferestrele se montează pe peretele frontal al lucarnei, în interiorul cadrului. Lucarnele vor avea aceeași învelitoare ca și restul acoperișului.
lucarne
Tipuri de lucarne