You are currently viewing Este necesar studiul geotehnic?

Este necesar studiul geotehnic?

 • Post category:Construcții
 • Reading time:3 mins read

Studiul geotehnic reprezintă primul pas ȋn identificarea naturii terenului de fundare pentru realizarea unei fundaţii adecvate construcţiei. Un studiu geotehnic este esenţial. Oricine ştie importanţa fundamentală a unei fundaţii bune pentru orice fel de construcţie, iar aceasta este asigurată de studiul geotehnic. Acesta va furniza toate datele geotehnice necesare pentru calculul de dimensionare a elementelor de rezistenţă ale viitoarei construcţii, inclusiv recomandarea soluţiei de fundare. Studiul reduce costurile de constructie, astfel in cazul neefectuarii de studii geotehnice exista posibilitatea supradimensionarii in proiectare.

Construirea unei case reprezintă pentru mulţi dintre noi o investiţie de o viaţă. Şi cum terenul reprezintă o parte importantă a investiției trebuie să acordăm acestuia atenţia cuvenită. Este foarte important că terenul pe care vrem să construim să fie unul de calitate iar studiul geotehnic ne poate spune acest lucru.

In acest studiu sunt cuprinse informații despre consistența și structura solului, nivelul pânzei de apă freatică și recomandări pentru proiectul tehnic.

Ce presupune studiul geotehnic

 • executarea unuia sau mai multe foraje pe terenul pe care va fi amplasată construcția
 • prelevarea probelor de pământ și de apă (dacă este cazul)
 • analiza în laborator a probelor de pământ și apă
 • întocmirea referatului geotehnic și verificarea documentației de către un expert autorizat

Următoarele informații sunt necesare în cazul în care doriți un studiu geotehnic:

 • amprenta la sol a construcției
 • suprafața terenului pe care va fi amplasată casa
 • înclinația terenului
 • apropierea terenului de apă (lac, pârâu, râu)
 • pereți comuni cu clădiri existente
 • regimul de înălțime al clădirii (subsol, demisol, parter și număr de etaje)
 • locația geografică exactă unde va fi construită casa.

Cât durează efectuarea unui studiu geotehnic?

Durata studiului creste direct proporțional cu complexitatea construcției și numărul de foraje efectuate. Durata minimă este de aproximativ 7 zile.

Valabilitatea unui studiu geotehnic

Un studiu geotehnic, în teorie, nu are un termen de valabilitate pentru ca, în general, condițiile geotehnice nu se schimba. Cu toate acestea, pot exista situații care necesita modificări ale studiului geotehnic:

 • Depunerea unor umpluturi pe terenul respectiv, anterior începerii construcției
 • Modificări legislative noi apărute
 • Modificări constructive – un studiu geotehnic realizat cu un singur foraj pentru o casa simpla nu mai oferă informații suficiente dacă pe același amplasament se dorește ridicarea unei case cu 4 etaje și subsol.

Acte necesare pentru un studiu geotehnic

Următoarele acte sunt necesare:

 • Actul de proprietate
 • Certificatul de urbanism
 • Plan de încadrare în zonă
 • Memoriu tehnic de arhitectură

Înainte de a cumpăra un teren este bine sa aveti un studiu geotehnic pentru a putea ști ce puteți construi pe acel teren.

Spread the love