You are currently viewing Executarea lucrărilor în perioada de timp friguros

Executarea lucrărilor în perioada de timp friguros

 • Post category:Legislație
 • Reading time:12 mins read

Executarea lucrărilor în perioada de timp friguros în construcții este posibilă, permisă și poate fi efectuată în siguranță, respectând normativele care prevăd condițiile specifice pentru astfel de activități. Există chiar și normative specifice care reglementează realizarea lucrărilor în aceste condiții, pentru a asigura că construcțiile sunt construite în mod corespunzător și în conformitate cu standardele de calitate și siguranță. În ciuda faptului că construcțiile în perioadele de timp friguros pot fi mai dificile și pot necesita echipamente speciale de încălzire și protecție, acestea pot fi efectuate în mod eficient și sigur, fără a compromite calitatea lucrărilor sau a pune în pericol sănătatea și siguranța lucrătorilor.

Perioada de timp friguros este definită ca intervalul cuprins între 15 noiembrie și 15 martie, totalizând 4 luni. Această perioadă este stabilită în mod convențional datorită probabilității ridicate ca temperaturile scăzute să fie prezente în mai mult de 90% din zilele acestui interval.

Executanții lucrărilor de construcții sunt sunt obligați să dețină și să pună la dispoziția inspectorilor de construcții, la cerere, planul de organizare a lucrărilor pentru perioadele reci, inclusiv detaliile care influențează desfășurarea acestora.

Dacă temperaturile scăzute nu permit desfășurarea în continuare a lucrărilor, executantul va lua în considerare aplicarea măsurilor de suspendare a activității pentru acele lucrări pentru care normele tehnice interzic execuția pe timp friguros.

O zi friguroasă este definită ca fiind acea zi în care temperatura aerului exterior este mai mică de 5°C și nu înregistrează tendința de a creste. Această măsurare se efectuează la ora 8 dimineața, în condiții de umbră, la o înălțime de 2,00 m față de sol și la o distanță minimă de 5,00 m față de clădiri sau orice altă construcție.

Categoriile de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros

Exista o serie de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros, cum ar fi:

 • lucrări de pământ;
 • fundații și construcții sub nivelul terenului;
 • lucrări de beton;
 • montarea prefabricatelor;
 • lucrări de zidărie;
 • învelitori și tinichigerie;
 • construcții metalice;
 • lucrări de finisaj;
 • montare geamuri;
 • izolații;
 • lucrări de zidărie refractară;
 • instalații interioare.

Lucrările de pământ și realizarea fundațiilor pe timp friguros

În timpul executării lucrărilor de pământ, una dintre principalele provocări este reprezentată de temperaturile scăzute ale aerului exterior, care pot coborî sub pragul de 0˚C și pot duce la îngheț. În conformitate cu concluziile studiului geotehnic, proiectul de execuție include măsurile tehnico-organizatorice necesare pentru desfășurarea eficientă a lucrărilor de pământ în condiții de vreme rece.

Pentru a preveni înghețul pământului, se recomandă protejarea preventivă a suprafeței prin izolarea acesteia cu materiale precum stuf, paie, rogojini, vreascuri, rumeguș, etc. De asemenea, o altă metodă eficientă constă în amestecarea unei cantități corespunzătoare de sare în stratul de suprafață. Aceste măsuri au ca scop reducerea adâncimii la care se produce înghețul, facilitând astfel săparea ulterioară a stratului de pământ afectat de temperaturile scăzute.

În cazul pământurilor înghețate, excavarea devine posibilă după spargerea și afânarea manuală sau mecanică a stratului înghețat. O altă abordare alternativă este utilizarea explozibililor, o metodă frecvent adoptată atunci când grosimea stratului înghețat depășește 80 de centimetri adâncime. Aceste tehnici asigură eficiența procesului de excavare în condiții dificile cauzate de temperaturile scăzute și îngheț.

Pentru a combate înghețul și a facilita lucrările de construcție în condiții dificile, o altă metodă eficientă constă în dezghețarea solului prin utilizarea cablurilor electrice de încălzire. Aceste cabluri sunt dispuse direct pe sol sub forma unui covor, fiind protejate de intemperii cu o prelată specială. Această soluție se dovedește ideală în zonele în care există cabluri și conducte subterane care pot fi afectate.

Pe un teren înghețat sau cu un conținut ridicat de umiditate, nu este posibilă execuția fundațiilor de suprafață. Acest lucru se datorează pericolului de cufundare inegală a fundației, ceea ce poate duce la apariția unor solicitări suplimentare și pune în pericol stabilitatea construcției. Prin aplicarea unor măsuri specifice de protejare a pământului sub fundație împotriva înghețului și prin prevenirea pătrunderii apelor de suprafață, se poate realiza o fundație sigură și eficientă.

Lucrările de beton pe timp friguros

Pentru a satisface cerințele de calitate, lucrările de betonare desfășurate în condiții de timp friguros implică respectarea strictă a măsurilor specifice și a tehnologiilor adaptate pe întreaga durată a procesului, începând de la producerea betonului, trecând prin faza de punere în operă, și continuând până când materialul atinge nivelul critic necesar pentru a rezista cu succes efectelor înghețului.

Temperatura are un impact semnificativ asupra proceselor fizico-chimice care au loc în timpul întăririi și maturizării betonului. Temperatura scăzută duce la o extindere a perioadei de tratare. La o temperatură externă de +5˚C, intervalul de timp necesar pentru priza unui beton obișnuit este de aproximativ 10 ore.

La temperaturi exterioare sub 0˚C, procesul de hidratare a cimentului nu mai are loc. În aceste condiții, apa prezenta în beton îngheață, provocând expansiunea în volum. Această creștere în volum poate duce la deteriorarea betonului sau la formarea fisurilor în momentul dezghețării.

Expunerea betonului la îngheț poate avea consecințe semnificative asupra proprietăților sale. Betonul înghețat devine poros, cauzând o reducere semnificativă a aderenței între beton și armătură, precum și între mortar și agregate, rezultând o diminuare a rezistenței structurii respective. În cazul betoanelor proaspăt turnate și expuse la temperaturi foarte scăzute, scăderea aderenței poate fi atât de accentuată încât, la dezgheț betonul se poate desprinde total de pe armături si se fragmentează, lăsând armăturile expuse.

Citiți aici mai multe despre beton.

La momentul punerii în operă a betonului, este esențial să se asigure o temperatură minimă de +5˚C atunci când temperatura aerului se situează între +5˚C și -3˚C. În cazul în care temperatura aerului exterior este sub -3˚C, temperatura betonului trebuie să atingă minim +10˚C. Pentru a proteja betonul împotriva înghețului, se recomandă utilizarea aditivilor acceleratori de întărire și anti-îngheț, precum și utilizarea cimenturilor cu degajare mare de căldură. Turnarea betonului pe timp friguros, adică la temperaturi exterioare situate sub valoarea de -10˚C nu este indicată, deoarece aceste condiții pot afecta calitatea finală a betonului.

În condiții meteorologice nefavorabile, este esențială protejarea imediată a betonului după punerea în operă și pe durata procesului de maturizare. Se recomandă menținerea căldurii betonului prin utilizarea de saltele termoizolatoare sau încălzirea acestuia prin unul dintre procedeele cu abur sau aer cald. Aceste măsuri sunt necesare pentru a asigura condiții optime de întărire și pentru a preveni influențele negative ale temperaturilor scăzute asupra proceselor fizico-chimice din beton.

Lucrările de zidărie pe timp friguros

La temperaturi scăzute, dar peste 0˚C, întărire a mortarului are loc foarte încet. În condiții de temperaturi cuprinse între —10˚C și —15˚C, mortarul de zidărie îngheață într-un interval de 6—12 ore. Prin înghețarea timpurie, rezistenta finală a mortarului scade. În cazul mortarelor de ciment sau ciment cu var, întărirea poate continua după dezghețare. Mortarul de var, dacă îngheață înainte de finalizarea prizei, se poate sfărâma la dezghețare. De aceea, la lucrările desfășurate în condiții de timp friguros, se recomandă evitarea folosirii mortarelor de var.

Atunci când mortarul de zidărie îngheață rapid, rosturile nu au suficient timp să se taseze, iar la dezghețare se produc tasări bruște. Aceste tasări pot deveni periculoase pentru stabilitatea construcției, în special atunci când nu sunt uniforme. De exemplu, în situația în care la o parte din zidărie mortarul a înghețat după ce a făcut priză, acea porțiune specifică nu va suferi tasări, ceea ce poate provoca apariția crăpăturilor la limita cu zonele învecinate, unde au loc tasările.

Atunci când mortarul din zidărie a înghețat înainte de a face priză, rezistența zidăriei la dezghețare scade semnificativ. Pierderile de rezistență ale mortarelor cauzate de înghețare înainte de priză pot varia între 30 și 70%. Un alt efect al înghețării mortarului este reducerea aderenței acestuia la piatră sau cărămidă.

Optimizarea materialelor specifice timpului friguros, selectarea unei temperaturi potrivite pentru procesul tehnologic și protejarea adecvată a zonelor de lucru și a zidăriei nou construite împotriva intemperiilor sunt factori cheie pentru asigurarea calității lucrărilor.

Materialele pentru zidărie trebuie depozitate timp de cel puțin 24 de ore într-un mediu cu o temperatură minimă de +5˚C, în spații uscate, sau, în cazul necesității, se pot încălzi folosind metode specifice. Este important să nu se utilizeze cărămizi și blocuri umede sau acoperite cu gheață în nicio circumstanță.

Este recomandat să se mențină o temperatură minimă de +5˚C în toate etapele, inclusiv la prepararea mortarului, transportul și punerea în operă. Regimul termic critic în timpul maturizării poate varia, situându-se la +5˚C pentru zidurile de orice grosime situate în spații închise și între +1˚C și +10˚C pentru zidurile cu grosimea de 25 de cm aflate în spații protejate.

Pentru a asigura temperatura optimă necesară întăririi mortarului, este recomandată izolarea zidăriilor cu materiale termoizolante sau adăpostirea acestora sub construcții de protecție. Aceste măsuri trebuie menținute până când mortarul atinge o rezistență critică de 5N/mm2. Gradul de protecție necesar depinde de severitatea condițiilor meteorologice.

Activitatea va fi oprită atunci când temperatura exterioară nu permite continuarea lucrărilor.

Sancțiuni pentru nerespectarea cerințelor de calitate impuse pentru perioada de timp friguros

Legea 101/1995 privind calitatea în construcții prevede următoarele sancțiuni – Se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei pentru nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile.