You are currently viewing Executarea lucrărilor în perioada de timp friguros

Executarea lucrărilor în perioada de timp friguros

 • Post category:Construcții
 • Reading time:13 mins read

Executarea lucrărilor în perioada de timp friguros în construcții este posibilă, permisă si poate fi efectuată în siguranță, respectând normativele care prevăd condițiile specifice pentru astfel de activități. Există chiar și normative specifice care reglementează realizarea lucrărilor în aceste condiții, pentru a asigura că construcțiile sunt construite în mod corespunzător și în conformitate cu standardele de calitate și siguranță. În ciuda faptului că construcțiile în perioadele de timp friguros pot fi mai dificile și pot necesita echipamente speciale de încălzire și protecție, acestea pot fi efectuate în mod eficient și sigur, fără a compromite calitatea lucrărilor sau a pune în pericol sănătatea și siguranța lucrătorilor.

Perioada de timp friguros este considerată a fi perioada dintre 15 noiembrie și 15 martie, respectiv 4 luni. Această perioadă este convențional considerată, deoarece are o mare probabilitate ca zilele friguroase să depășească 90% din interval.

Executanții lucrărilor de construcții trebuie să aibă întocmit și să prezinte, la solicitarea inspectorilor în construcții, proiectul de organizare a lucrărilor pe timp friguros, împreună cu măsurile ce condiționează realizarea acestora.

În cazul în care temperaturile scăzute nu vor permite continuarea lucrărilor, executantul va avea în vedere măsurile de oprire a activității la lucrările pentru care normele tehnice prevăd interzicerea execuției la temperaturi scăzute.

Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5°C și nu există tendințe de urcare. Aceasta se măsoară la ora 8 dimineața, la umbră, la 2,00 m înălțime de la sol și la distanța minimă de 5,00 m de clădiri sau de orice altă construcție.

Categoriile de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros

Exista o serie de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros, cum ar fi:

 • lucrări de pământ;
 • fundații și construcții sub nivelul terenului;
 • lucrări de beton;
 • montarea prefabricatelor;
 • lucrări de zidărie;
 • învelitori și tinichigerie;
 • construcții metalice;
 • lucrări de finisaj;
 • montare geamuri;
 • izolații;
 • lucrări de zidărie refractară;
 • instalații interioare.

Lucrările de pământ și realizarea fundațiilor pe timp friguros

La executarea lucrărilor de pământ, principala problemă apare atunci când temperatura aerului exterior scade sub valoarea de 0˚C provocând înghețul. Conform rezultatelor studiului geotehnic, proiectul de execuție prevede măsurile tehnico –organizatorice ce se impun la executarea lucrărilor de pământ pe timp friguros.

Protejarea preventivă a pământului împotriva înghețului prin izolarea suprafeței cu stuf, paie, rogojini, vreascuri, rumeguș etc. sau amestecarea unei cantități de sare în stratul de suprafață pentru a reduce la minim adâncimea de îngheț  fac posibilă săparea cu ușurință a stratului de pământ supus înghețului.

În cazul pământurilor înghețate, excavarea este posibilă după spargerea și afânarea manuală sau mecanică a pământului  înghețat. Utilizarea explozibililor este o abordare alternativă de desprindere a pământului, frecvent utilizată atunci când grosimea stratului înghețat depășește 80 de cm adâncime.

O altă metodă eficientă  este dezghețarea solului  prin utilizarea cablurilor electrice de încălzire. Așezate direct pe sol  sub formă de covor, protejate de intemperii cu o prelată specială, acestea devin soluția ideala în cazul zonelor care au cabluri și conducte subterane ce pot fi deteriorate.  De altfel, acest sistem viabil este utilizat ca protecție automatizată  împotriva înghețului, cu efect de topire a gheții  și a zăpezii  de pe alei pietonale, drumuri, parcări, rampe de acces, trepte, etc.

Pe un teren înghețat sau cu conținut mare de umiditate nu se pot executa fundațiile de suprafață. Există pericolul cufundării inegale a fundației , cu rezultatul apariției solicitărilor suplimentare ce pot pune în pericol construcția.

Luându-se măsura  protejării  pământului de sub fundație împotriva înghețului prin metode specifice și măsura împiedicării pătrunderii apelor de suprafață  rezultate din ploi sau dezgheț, se poate realiza o fundație în mod sigur și eficient .

La proiectarea fundațiilor se va ține seama de adâncimea maximă de îngheț a terenului natural, care va fi adoptată de proiectant. Fundația se plasează sub  10, 20 de cm de linia de îngheț, astfel încât să prezinte siguranță în exploatare.

Lucrările de beton pe timp friguros

Pentru îndeplinirea cerințelor de calitate, executarea lucrărilor de beton pe timp friguros se va face cu respectarea măsurilor specifice și a tehnologiilor speciale pe întreaga perioadă de producere, punere în operă și pe parcursul întăririi, până este atins nivelul critic pentru a rezista la efectele înghețului.

Temperatura influențează evoluția proceselor fizico-chimice ce se produc în timpul prizei și pe parcursul maturizării betonului. Temperatura scăzută duce la prelungirea timpului de tratare. La o temperatură exterioară de +5˚C timpul de priza pentru un beton uzual este de cca 10 ore.

La o temperatură exterioară de sub 0˚C  hidratarea cimentului nu mai are loc și apa îngheață, având ca rezultat creșterea în volum, lucru ce duce la deteriorarea betonului sau la apariția fisurilor în momentul dezghețării.

Betonul înghețat devine poros, se produce o scădere simțitoare a aderenței dintre beton și armătură, precum și dintre mortar și pietriș, rezultând o scădere a rezistenței elementului respectiv. Scăderea aderenței poate fi atât de mare la betoane proaspăt turnate surprinse de geruri mari, încât la dezghețul construcției se poate produce o desprindere totală a betonului de pe armături și o fărâmițare a lui, încât armăturile se descoperă aproape complet.

La punerea în operă este imperios să se asigure betonului o temperatură minimă de +5˚C atunci  când temperatura aerului  este situată între +5˚C și  -3˚C. La o temperatură a aerului exterior de sub  -3˚C , temperatura betonului  trebuie să atingă valoarea de minim + 10˚C.  Pentru a proteja betonul împotriva înghețului,  se recomandă utilizarea aditivilor acceleratori de întărire și anti-îngheț și utilizarea cimenturilor cu degajare mare de căldura. Turnarea betonului pe timp friguros, adică la temperaturi exterioare situate sub valoarea de -10˚C nu este indicată.

Betonul va avea în compoziție  aditivi plastifianți și o cantitate cât mai redusă de apă. Se vor folosi agregate cu o temperatura minimă de +5˚C . Durata de malaxare a materialelor se va prelungi cu 50% – 100%.

În condiții meteorologice nefavorabile, protejarea betonului  imediat după punerea în operă,  pe perioada maturizării este esențială. Se va menține căldura betonului  prin utilizarea de saltele termoizolatoare sau se va încălzi betonul prin unul dintre procedeele cu abur sau aer cald.

Lucrările de zidărie pe timp friguros

La temperaturi joase, dar peste 0˚C, priza sau întărirea mortarului se face foarte încet. La temperaturi de —10˚C pană la —15˚C, mortarul de zidărie îngheață în 6—12 ore. Prin înghețarea timpurie, rezistenta finală a mortarului scade. La mortarele de ciment sau ciment cu var, întărirea continuă după dezghețare. Mortarul de var, dacă îngheață înainte de terminarea prizei, se sfărâmă la dezghețare; din această cauză, la lucrările pe timp friguros nu vor fi folosite mortarele de var.

Când mortarul de zidărie îngheață repede, rosturile nu au timp să se taseze, iar la dezghețare se produc tasări bruște, care pot îi periculoase pentru siguranța construcției, mai ales în cazul când ele nu sunt uniforme (de exemplu, la o parte din zidărie mortarul a înghețat după ce a făcut priză ; cum în acest caz această porțiune de zidărie nu va avea tasări, se vor ivi crăpături la limita cu porțiunile vecine, în care se produc tasări).

Dacă mortarul din zidărie a înghețat înainte de a face priză, în momentul dezghețării zidăria are o rezistență mică. Pierderile de rezistență ale mortarelor prin înghețare înainte de priză variază între 30 și 70%, pierderea fiind mai mică la mortarele de ciment și crescând în proporția creșterii procentului de var la mor“ tarele mixte, de ciment și var.

Zidăriile cu mortar de var și nisip trebuie să fie complet ferite de îngheț. Alt efect al înghețării timpurii a mortarului este scăderea valorii rezistenței la aderență a mortarului la piatră sau cărămidă. Adaosul de clorură de calciu, în proporție de 2—3 % din greutatea cimentului, accelerează priza și întărirea mortarului de ciment, coboară punctul de îngheț și reduce pierderea rezistenței prin îngheț.

Optimizarea materialelor pentru mortar specifice timpului friguros, o temperatură  adecvată  pentru procesul tehnologic și protejarea zonelor de lucru și a zidăriei nou construite împotriva intemperiilor, asigură calitatea lucrărilor.

Materialele pentru zidărie se depozitează cu cel puțin 24 de h înainte de punerea în operă la o temperatură de minim  +5˚C în spatii uscate sau se încălzesc prin metode specifice. De exemplu, agregatele se încălzesc cu un sistem electric, prin plasarea lor pe o țeavă încălzită sau prin utilizarea aburului. În niciun caz, nu se vor folosi cărămizi și blocuri umede sau acoperite cu gheață.

Se recomandă asigurarea unei temperaturi de minim +5˚C atât la prepararea mortarului cât și la transportul și punerea în operă. Regimul termic critic pe durata maturizării variază, de la +5˚C în cazul zidurilor de orice grosime situate în spatii închise, la între +1˚C și  +10˚C pentru ziduri de 25 de cm situate în spatii protejate.

Pentru a asigura temperatura optimă necesară întăririi mortarului, se va lua măsura conservării căldurii inițiale a zidăriilor prin izolarea cu materiale termoizolante sau măsura adăpostirii zidăriilor sub construcții de protecție. Încorporarea completă a zonei  de construcție într-o carcasă de protecție permite pomparea de căldură în interior.

Este suficient ca protejarea zidăriei după executare să se mențină până mortarul ajunge la o rezistență critică de 5N/mm2.

Nivelul de protecție necesar va depinde de severitatea condițiilor meteorologice.

Calitatea anumitor categorii de lucrări (de exemplu: lucrările de dulgherie) nu poate fi influențată defavorabil în perioada de timp friguros.

Activitatea va fi oprită atunci când temperatura exterioară nu permite continuarea lucrărilor.

Sancțiuni pentru nerespectarea cerințelor de calitate impuse pentru perioada de timp friguros

Legea 101/1995 privind calitatea în construcții, actualizată la 21.09.2020 prevede următoarele sancțiuni – Se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei pentru nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile.

Bibliografie – Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16–84.