You are currently viewing Expertiza tehnică în construcții

Expertiza tehnică în construcții

  • Post category:Cele mai citite
  • Reading time:9 mins read

Ce este expertiza tehnică

Expertiza tehnică reprezintă documentația tehnică realizată de un expert tehnic și în urmă căreia se stabilesc evaluări de natură tehnică asupra unei construcții și se fac recomandări pentru îmbunătățirea acesteia.

Expertiza tehnică evaluează starea tehnică a unei construcții existente. Prin expertiză se stabilește gradul de asigurare al unei construcții la acțiunile seismice și se recomandă soluții tehnice care să asigure stabilitatea construcției.

Expertiza tehnică se efectuează la cererea proprietarului, a organelor de control ale statului abilitate sau a primăriei pentru situații de tipul:

  • intervenții la clădiri;
  • extinderea pe orizontală sau verticală;
  • construirea în vecinătatea unei clădiri existente;
  • demolarea unei clădiri etc.

Expertiza tehnică în construcții – când este necesară?

Potrivit legislației actuale, orice intervenție efectuată asupra construcțiilor existente, inclusiv lucrări de construire, reconstruire, desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creștere a performanței energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare sau desființare totală trebuie să se bazeze pe o expertiză tehnică întocmită de un expert tehnic atestat și, după caz, pe un audit energetic întocmit de un auditor energetic atestat.

Acest proces de intervenție trebuie să includă proiectarea, execuția și recepția lucrărilor, care necesită emiterea, în condițiile legii, a autorizației de construire sau de desființare, după caz. În plus, toate intervențiile efectuate trebuie să fie consemnate obligatoriu în cartea tehnică a construcției.

Citiți aici mai multe despre cartea tehnică a construcției.

Ce situații întâlnim mai des?

Aveți un apartament şi doriți să demolați câțiva pereți interiori pentru o recompartimentare. Aveți nevoie de o expertiză tehnică şi de un proiect

În cazul în care dețineți un apartament și doriți să reconfigurați spațiul prin demolarea câtorva pereți interiori, trebuie să urmați anumiți pași pentru a obține autorizația necesară și pentru va a asigura că intervenția este efectuată într-un mod legal. Este important să aveți în vedere că această schimbare poate afecta integritatea structurii clădirii și poate fi necesară o expertiză tehnică și un proiect bine întocmit pentru a vă asigura că modificările sunt sigure.

Primul pas este să contactați un arhitect și să solicitați documentația necesară pentru obținerea unui certificat de urbanism. În cazul intervențiilor simple, proprietarul poate obține acest certificat fără a avea nevoie de documentația suplimentară din partea arhitectului. Certificatul de urbanism este primul pas pentru obținerea autorizației de construire.

După obținerea certificatului de urbanism, arhitectul va întocmi un proiect pentru obținerea autorizației de construire, faza de arhitectură.

În funcție de specificațiile din certificatul de urbanism, poate fi necesar să faceți și o expertiză tehnică. Aceasta trebuie efectuată de către un expert tehnic atestat. Pe baza acestei expertize, un inginer structurist va întocmi proiectul de structură, care va fi vizat și de către expert.

Citește aici mai multe despre inginerul structurist.

După elaborarea proiectului, trebuie să se obțineți avizul de la Inspectoratul Teritorial în Construcții (ISC), dacă acesta este solicitat prin certificatul de urbanism. Dacă avizul nu este necesar, acest pas poate fi omis. Este important să verificați toate cerințele specifice ale certificatului de urbanism pentru a vă asigura că urmați toți pașii necesari.

În cele din urmă, va trebui să obțineți autorizația de construire pentru a efectua modificările dorite. Acest proces poate dura câteva luni, așadar este important să planificați tot acest proces și să urmați toți pașii necesari pentru a evita eventualele întârzieri.

Aveți o casă și doriți o supraetajare, consolidare sau o extindere. Aveți  nevoie de o expertiză tehnică și de un proiect

Dacă sunteți proprietarul unei case și doriți să o supraetajați, consolidați, sau să o extindeți, trebuie să urmați câțiva pași pentru a obține toate aprobările necesare și pentru a vă asigura că intervențiile propuse sunt în conformitate cu reglementările legale.

Pașii de urmat pentru o astfel de situație:

Primul pas este sa contactați un arhitect pentru a vă ajuta să întocmiți documentația necesară pentru obținerea certificatului de urbanism. În această fază, arhitectul va verifica dacă sunt necesare acte suplimentare, cum ar fi cadastru sau alte documente de la primărie.

După ce obțineți certificatul de urbanism, arhitectul trebuie să organizeze câteva întâlniri de coordonare cu expertul tehnic și cu inginerii de structură și instalații, pentru a putea pune la punct un plan de intervenții optim. Acest pas este foarte important, pentru că o lipsă de coordonare duce la întârzieri mari și la muncă inutilă. Pe baza planului de arhitectură, care propune soluția de modificare a funcțiunilor, se întocmește expertiza tehnică și proiectul de autorizație de construire.

După ce aveți expertiza tehnică și proiectul, trebuie să obțineți avizul de la Inspectoratul Teritorial în Construcții (ISC).

Ultimul pas este să obțineți autorizația de construire de la primărie. Aceasta este aprobarea oficială care vă permite să începeți intervențiile. După obținerea acestei autorizații, puteți începe lucrările propriu-zise.

Ce trebuie sa mai știți despre intervențiile la clădiri existente

Chiar dacă unii susțin că nu este nevoie de ajutorul unui arhitect pentru obținerea certificatului de urbanism, există situații în care acesta poate face diferența prin redactarea unei cereri clare și precise, care să evite interpretări ulterioare.

De obicei, casele din orașe au probleme legate de alipirea cu alte clădiri vecine. În cazul în care proprietarii doresc să extindă, să consolideze sau să adauge un etaj, este foarte probabil ca în certificatul de urbanism să li se solicite un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcții. Acest aviz se obține pe baza proiectului de autorizație de construcție și a unei expertize tehnice, care trebuie să includă și fotografii ale clădirilor vecine alipite, atât din exterior, cât și din interior. Aceste fotografii sunt importante pentru a putea stabili starea inițială a construcției.

Expertiza tehnică stabilește, de asemenea, măsurile care trebuie adoptate pentru sistemul de fundare în zona de alipire cu alte clădiri și determină dacă este necesară subzidirea fundației. În acest fel, se poate asigura o construcție sigură și stabilă în timp.

Aici puteți citi mai multe despre subzidirea fundației.

unde gasim expert tehnic

Vedeți aici unde găsiți un expert tehnic în construcții?

Bibliografie – www.construieste.info si www.expertiza-tehnica-constructii.ro