You are currently viewing Expertiza tehnică în construcții

Expertiza tehnică în construcții

 • Post category:Cele mai citite
 • Reading time:6 mins read

Ce este expertiza tehnică

Expertiza tehnică reprezintă documentația tehnică realizată de un expert tehnic și în urmă căreia se stabilesc evaluări de natură tehnică asupra unei construcții și se fac recomandări pentru îmbunătățirea acesteia.

Expertiza tehnică evaluează starea tehnică a unei construcții existente. Prin expertiză se stabilește gradul de asigurare al unei construcții la acțiunile seismice și se recomandă soluții tehnice care să asigure stabilitatea construcției.

Expertiza tehnică se efectuează la cererea proprietarului, a organelor de control ale statului abilitate sau a primăriei pentru situații de tipul:

 • intervenții la clădiri;
 • extinderea pe orizontală sau verticală;
 • construirea în vecinătatea unei clădiri existente;
 • demolarea unei clădiri etc.

Expertiza tehnică în construcții – când este necesară?

Legislația actuală prevede că “Intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creştere a performanţei energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, desfiinţare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, şi cuprind proiectarea, execuţia şi recepţia lucrărilor care necesită emiterea, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, după caz. Intervenţiile la construcțiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei.”

Ce situații întâlnim mai des?

Aveți un apartament şi doriți să demolați câțiva pereți interiori pentru o recompartimentare. Aveți nevoie de o expertiză tehnică şi de un proiect

Paşii de urmat pentru o astfel de situație:

 • contactați un arhitect și îi cereți sa vă întocmească documentația pentru obținerea certificatului de urbanism; în cazul intervențiilor simple certificatul de urbanism se poate obține chiar de către proprietar fără alta documentație din partea arhitectului;
 • după ce obțineți certificatul, arhitectul vă întocmește proiectul pentru autorizație de construire, faza de arhitectura;
 • expertul face expertiza tehnică – dacă este cerută prin certificatul de urbanism;
 • pe baza expertizei, inginerul structurist, întocmește un proiect, care va fi vizat și de către expert; Citește mai multe despre inginerul structurist.
 • se obține avizul de la Inspectoratul Teritorial în Construcții, dacă este cerut prin certificatul de urbanism;
 • se obține autorizația de construire.

Nota: exista posibilitatea ca în certificatul de urbanism sa nu se solicite avizul ISC și deci atunci nu mai e necesara obținerea lui. La fel și pentru expertiza.

Aveți o casă și doriți o mansardare, supraetajare sau o extindere. Aveți  nevoie de o expertiză tehnică și de un proiect

Pașii de urmat pentru o astfel de situație:

 • contactați un arhitect şi îi cereți sa vă întocmească documentația pentru obținerea certificatului de urbanism; s-ar putea să fie nevoie sa faceți un cadastru sau sa obțineți câteva hârtii de la primărie, arhitectul vă va informa.
 • după ce obțineți certificatul de urbanism arhitectul trebuie sa organizeze câteva întâlniri de coordonare cu expertul tehnic și cu inginerii de structură și instalații, pentru a putea pune la punct un plan de intervenții optim; acest pas este foarte important, pentru ca o lipsa de coordonare duce la întârzieri mari și la munca inutila; pe baza planului de arhitectura care propune soluția de modificare a funcțiunilor se întocmește expertiza tehnica și proiectul de autorizație de construire.
 • se obține avizul de la Inspectoratul Teritorial în Construcții
 • se obține autorizația de construire.

Ce trebuie sa mai știți despre intervențiile la clădiri existente

 • deși exista voci care spun ca nu e nevoie de arhitect pentru obținerea certificatului de urbanism sunt numeroase situații în care un arhitect poate face diferența prin redactarea unei cereri clare și precise care sa nu lase loc la interpretări ulterioare.
 • de regula, casele din oraș au probleme de alipire cu alte clădiri vecine; în situația în care faceți un proiect de extindere, mansardare, etajare etc., în certificatul de urbanism vi se va cere, mai mult ca sigur, un aviz de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Acest aviz se obține în baza proiectului de autorizație de construcție și a expertizei tehnice, expertiză care trebuie să conțină și fotografii ale clădirilor vecine alipite, atât din exterior cât și din interior. Având aceste fotografii exista o mărturie a stării inițiale a construcției. De asemenea, expertiza tehnica stabilește și măsurile ce se vor adopta pentru sistemul de fundare în zona de alipire cu alte clădiri și dacă este necesară subzidirea fundației.

Aici puteți citi unde găsiți un expert tehnic.

Bibliografie – www.construieste.info si www.expertiza-tehnica-constructii.ro