You are currently viewing Hărți de zonare

Hărți de zonare

  • Post category:Construcții
  • Reading time:8 mins read

Pentru proiectarea construcțiilor la acțiunile seismice și climatice (vânt, zăpadă), teritoriul României este împărțit în funcție de intensitatea seismică sau climatică a acțiunilor, rezultând astfel hărți de zonare, instrumente importante în gestionarea riscurilor naturale și asigurarea siguranței structurilor și clădirilor.

Hărțile au fost elaborate de Centrul de Cercetare – Evaluarea Riscului Seismic, care este o entitate științifica integrată în structura Facultății de Construcții Civile Industriale și Agricole din cadrul Universității Tehnice de Construcții București.

Hărțile de zonare evidențiază, conform P100/2013, principalele elemente ce introduc în proiectarea structurilor factorul seismic de amplasament, accelerația terenului ag și perioada de colț Tc.

Hartă de zonare seismică – accelerația terenului

Hartă scoate în evidență principalele zone seismice din România, în funcție de valorile maxime ale accelerației terenului în timpului unui cutremur. Este un indicator cu valori cuprinse între 0,1 și 0,4, unde 0,1 reprezintă cel mai mic risc seismic, iar 0,4 cel mai mare risc seismic.

Harta este utilizată pentru a evalua amplificarea și viteza mișcării seismice la nivelul solului într-o anumită zonă geografică. Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani. Harta are caracter informativ și este o reproducere a hărții de zonare din codul P100-1/2013. 

Click pe hartă.

Hărți de zonare

De asemenea, experții de la Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP) au arătat care sunt regiunile cele mai periculoase și cele mai sigure din România în caz de seism.

Printre cele mai puțin vulnerabile județe în fața unui cutremur major se numără Constanța, Timiș, Satu Mare, Caraș-Severin, precum și regiunea de la granița dintre județele Maramureș și Suceava, zonele situate între Cluj, Oradea, Bistrița și Deva.

Județele Cernavodă, Tulcea, Târgu Mureș, Sibiu, Brașov, Piatra Neamț, Suceava se găsesc zone caracterizate ca având un risc seismic de nivel mediu.

Conform datelor furnizate de INFP, cele mai vulnerabile zone pentru locuitori în cazul unui cutremur sunt București, Buzău, Ploiești, Iași și Focșani, împreună cu toate zonele aflate între aceste orașe. Acestea sunt urmate în clasamentul intensității de Giurgiu, Pitești, Bacău, Roman și toate regiunile din perimetrul respectiv.

harta seismica romania

Hartă de zonare seismică – perioada de control

Harta oferă informații despre perioada de vibrație naturală a solului și a structurilor dintr-o anumită zonă geografică. Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control, Tc  a spectrului de răspuns. Harta are caracter informativ și este o reproducere a hărții de zonare din codul P100-1/2013. 

Click pe hartă.

Hărți de zonare

Hartă de zonare încărcare zăpadă

Harta este utilă în proiectarea și construirea acoperișurilor și structurilor care trebuie să reziste la încărcările de zăpadă. Această hartă oferă informații despre nivelurile maxime de încărcare de zăpadă care exista într-o anumită zonă geografică, astfel încât să se poată lua măsuri de prevenire a prăbușirii acoperișurilor și structurilor în cazul în care există un nivel ridicat de încărcare cu zăpadă. Codul CR-1-1-3/2012 prevede zonarea teritoriului României în termeni de valori caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol, sk, pentru altitudini A<1000m. Din aceasta harta se pot extrage cu ușurință valorile caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol, sk, pentru proiectare, pentru orice localitate din România cu altitudinea A<1000m.

Click pe hartă.

Hărți de zonare

Hartă de zonare a presiunii dinamice a vântului

Harta este importantă în proiectarea și construirea structurilor care trebuie să reziste la forțele vântului. Această hartă oferă informații despre nivelurile maxime de presiune dinamică a vântului care există într-o anumită zonă geografică, astfel încât să se poată lua măsuri de prevenire a prăbușirii structurilor în cazul în care există un nivel ridicat de presiune dinamică a vântului. Codul CR-1-1-4/2012 prevede zonarea teritoriului României în termeni de valori de referință ale presiunii dinamice a vântului. Din aceasta harta se pot extrage cu ușurință valorile de referință ale presiunii dinamice a vântului, qb, pentru proiectare, pentru orice localitate din România cu altitudinea A<1000m.

Click pe hartă.

Hărți de zonare

Hărțile de zonare sunt instrumente importante pentru proiectarea și construcția structurilor și a infrastructurii. Aceste hărți sunt utilizate pentru a identifica zonele cu risc și pentru a stabili cerințele de proiectare și construcție pentru a se asigura că structurile sunt capabile să reziste la condițiile specifice acelor zone.