You are currently viewing Hărți de zonare seismică și climatică

Hărți de zonare seismică și climatică

  • Post category:Construcții
  • Reading time:2 mins read

Pentru proiectarea construcțiilor la acțiunile seismice și climatice (vânt, zăpadă), teritoriul României este împărțit în funcție de intensitatea seismică sau climatică a acțiunilor, rezultând astfel hărți de zonare.

Hărțile au fost elaborate de Centrul de Cercetare – Evaluarea Riscului Seismic, care este o entitate științifica integrată în structura Facultății de Construcții Civile Industriale și Agricole din cadrul Universității Tehnice de Construcții București.

Hărțile de zonare evidențiază, conform P100/2013, principalele elemente ce introduc în proiectarea structurilor factorul seismic de amplasament, accelerația terenului ag și perioada de colț Tc.

Hartă de zonare seismică – accelerația terenului

Zonarea teritoriului României in termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani.

Harta are caracter informativ si este o reproducere a hărții de zonare din codul P100-1/2013. 

Click pe hartă.

Hărți de zonare

Hartă de zonare seismică – perioada de control

Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control, Tc  a spectrului de răspuns

Harta are caracter informativ si este o reproducere a hărții de zonare din codul P100-1/2013. 

Click pe hartă.

Hărți de zonare

Hartă de zonare a încărcării din zăpadă pe sol

Codul CR-1-1-3/2012 prevede zonarea teritoriului României în termeni de valori caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol, sk, pentru altitudini A<1000m.

Din aceasta harta se pot extrage cu ușurință valorile caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol, sk, pentru proiectare, pentru orice localitate din România cu altitudinea A<1000m.

Click pe hartă.

Hărți de zonare

Hartă de zonare a presiunii dinamice a vântului

Codul CR-1-1-4/2012 prevede zonarea teritoriului României în termeni de valori de referință ale presiunii dinamice a vântului.

Din aceasta harta se pot extrage cu ușurință valorile de referință ale presiunii dinamice a vântului, qb, pentru proiectare, pentru orice localitate din România cu altitudinea A<1000m.

Click pe hartă.

Hărți de zonare
Spread the love