Legislație în construcții. Vedeți aici care sunt principalele legi care reglementează activitatea din domeniul construcțiilor.

Ce conține proiectul tehnic de execuţie PTh sau proiectul DTAC? Ce condiţii trebuie să îndeplinească o locuinţa? Ce este recepţia la terminarea lucrărilor

 

Proiectul PTh inseamna Proiect Tehnic si reprezinta totalitatea documentelor, planurilor furnizate de catre arhitecti, ingineri de rezistenta, ingineri de instalatii, care cuprind soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate.

Proiectul DTAC înseamnă Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și reprezintă proiectul de arhitectură, rezistență și instalații, în baza căreia primăria emite autorizația de construire.

V-ați fi gândit vreodată că multe dintre elementele unei construcții, precum suprafețele minime ale camerelor, înălțimea lor sau suprafața sunt reglementate?

Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi solicită acestuia efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

Recepţia construcţiilor reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente.

Recepţia finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepţiei finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie

Actele ce formează documentația de bază a cărții tehnice a construcției vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării din prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou și parafate pe măsura încheierii lor

Cartea tehnica a constructiei este ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției

Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare de construcții, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului și executantului.

Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte se face pentru urmatoarele domenii, in functie de exigentele esentiale si specificul lucrarilor.

Responsabilul tehnic cu execuția – RTE – este specialistul angajat de către executant, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul procesului de execuție, care a promovat examenul de autorizare.

Dirigintele de șantier îl reprezintă pe investitor în relațiile acestuia cu toți factorii implicați: proiectanți, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii în realizarea unei construcții.

Autorizația de construcție reprezintă actul prin care aveți dreptul de a ridica o construcție, de a consolida sau repara una deja existentă.

Cei care construiesc fără autorizație de construire nu pot înscrie la cartea funciară dreptul de proprietate asupra noilor construcții, a stabilit în 8 aprilie 2019 Înalta Curte de Casație și Justiție. 

Prin legea privind calitatea în construcții au fost aduse modificări importante în privința procedurilor legale privind intabularea construcțiilor edificate fără autorizație prevederi ce au intrat în vigoare în data de 11 ianuarie 2020.