Ce conține proiectul tehnic de execuţie PTh sau proiectul DTAC? Ce condiţii trebuie să îndeplinească o locuinţa? Ce este recepţia la terminarea lucrărilor

Vedeți aici care sunt principalele legi care reglementează activitatea din domeniul construcțiilor.

Proiectul PTh inseamna Proiect Tehnic si reprezinta totalitatea documentelor, planurilor furnizate de catre arhitecti, ingineri de rezistenta, ingineri de instalatii, care cuprind soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate.

Proiectul DTAC înseamnă Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și reprezintă proiectul de arhitectură, rezistență și instalații, în baza căreia primăria emite autorizația de construire.

V-ați fi gândit vreodată că multe dintre elementele unei construcții, precum suprafețele minime ale camerelor, înălțimea lor sau suprafața sunt reglementate?

Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi solicită acestuia efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

Recepţia construcţiilor reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente.

Recepţia finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepţiei finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie

Lucrări pentru care este necesara  obţinerea autorizaţiei de construire

Cei care construiesc fără autorizație de construire nu pot înscrie la cartea funciară dreptul de proprietate asupra noilor construcții, a stabilit în 8 aprilie 2019 Înalta Curte de Casație și Justiție. 

Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor

Actele ce formează documentația de bază a cărții tehnice a construcției vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării din prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou și parafate pe măsura încheierii lor

Cartea tehnica a constructiei este ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției

Câțiva dintre termenii cel mai des folosiți în construcții 

Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte se face pentru urmatoarele domenii, in functie de exigentele esentiale si specificul lucrarilor.

Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare de construcții, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului și executantului.

Prin legea privind calitatea în construcții au fost aduse modificări importante și în privința procedurilor legale de înscriere în cartea funciară (C.F) și implicit a dobândirii dreptului de proprietate asupra construcțiilor edificate fără autorizație de construire.

Spread the love