Legislație în construcții. Vedeți aici care sunt principalele legi care reglementează activitatea din domeniul construcțiilor.

Ce conține proiectul tehnic de execuţie PTh sau proiectul DTAC? Ce condiţii trebuie să îndeplinească o locuinţa? Ce este recepţia la terminarea lucrărilor

 

Proiectul PTh inseamna Proiect Tehnic si reprezinta totalitatea documentelor, planurilor furnizate de catre arhitecti, ingineri de rezistenta, ingineri de instalatii, care cuprind soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate.

Proiectul DTAC înseamnă Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și reprezintă proiectul de arhitectură, rezistență și instalații, în baza căreia primăria emite autorizația de construire.

V-ați fi gândit vreodată că multe dintre elementele unei construcții, precum suprafețele minime ale camerelor, înălțimea lor sau suprafața sunt reglementate?

Cartea tehnica a constructiei este ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției

Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare de construcții, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului și executantului.

Autorizația de construcție reprezintă actul prin care aveți dreptul de a ridica o construcție, de a consolida sau repara una deja existentă.

Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte se face pentru urmatoarele domenii, in functie de exigentele esentiale si specificul lucrarilor.

Dirigintele de șantier îl reprezintă pe investitor în relațiile acestuia cu toți factorii implicați: proiectanți, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii în realizarea unei construcții.

Responsabilul tehnic cu execuția – RTE – este specialistul angajat de către executant, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul procesului de execuție, care a promovat examenul de autorizare.

Recepţia construcţiilor reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente.