You are currently viewing Planul cadastral

Planul cadastral

 • Post category:Construcții
 • Reading time:8 mins read

Ce este planul cadastral

Planul cadastral reprezintă un document de reprezentare pe un plan a topografiei unui imobil (loc, mărime, suprafață), pe baza rezultatelor unor măsurători exacte.

Printr-un cadastru se obţin elemente de conţinut precum denumirea teritoriului, limitele intravilanelor, principalele detalii liniare etc. Acestea au ca scop siguranţa actualităţii informaţiilor. Documentul include reprezentarea detaliilor liniare ale imobilului, a vecinătăților și a categoriilor de folosință ale terenului la data ultimei actualizări.

Extrasul din planul cadastral este eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru orice imobil identificat cu un număr cadastral. Acest tip de document se realizează pe ortofotoplan. Ortofotoplan reprezinta imaginea aeriană a terenului sau imobilului aerofotografiat.

Extrasul din planul cadastral ne oferă informații despre: delimitarea concretă a terenului, forma și dimensiunea construcției, detalii geometrice referitoare la teren (lungimi de laturi, unghiuri etc.), diferențele de nivel, poziția exactă a construcțiilor amplasate în vecinătate.

Planul Cadastral si Extrasul de Carte Funciară formează un sistem unitar. Acestea sunt necesare la depunerea documentelor pentru Autorizatia de constructie, pentru emiterea Certificatului de Urbanism, la vânzare, in cazul unui credit, etc.

Exista 2 tipuri de planuri cadastrale: planul cadastral de ansamblu și planul cadastral de bază.

Planul cadastral de ansamblu

Planul cadastral de ansamblu
Plan cadastral de ansamblu

Planul cadastral de ansamblu al teritoriului administrativ, se obține prin generalizarea planului cadastral de bază și conține reprezentarea grafică a întregii suprafețe a teritoriului administrativ.

Planul cadastral de ansamblu, sub forma analogică, se întocmește, de regulă, la următoarele scări:

 • 1:10.000 pentru teritoriile la care planul cadastral de bază a fost întocmit la scara 1:2.000;
 • 1:25.000 dacă planul cadastral de bază a fost întocmit la scara 1:5.000 sau parțial și la scara 1:2.000. În funcție de mărimea teritoriului administrativ și de forma sa, se poate folosi pentru reprezentarea grafică și scara 1:50.000.

Citiți aici mai multe despre scara unui plan.

Ce conține planul cadastral de ansamblu

Planul cadastral de ansamblu conține următoarele elemente:

 • denumirea teritoriului administrativ;
 • pădurile și terenurile cu vegetație forestieră;
 • rețeaua de șosele, drumuri, străzi, ulițe și căi ferate;
 • rețeaua hidrografică și construcțiile hidrotehnice importante (apele curgătoare, stătătoare, canale deschise, baraje, diguri);
 • punctele care marchează hotarele administrative;
 • limitele și denumirea intravilanelor;
 • elemente de toponimie;
 • punctele din rețeaua geodezică de sprijin (planimetrie și nivelment). Pe fiecare foaie a planului cadastral de ansamblu se întocmește (în extracadru, în partea din stânga jos) schema cu dispunerea foilor componente.

Planul cadastral de bază

Planul cadastral de bază se întocmește în scopul reprezentării în plan a datelor rezultate la introducerea sau întreținerea cadastrului general pentru un anumit teritoriu administrativ și cuprinde elementele de cadastru general în detaliu.

Scara uzuală la care se reprezintă planul cadastral de bază, în formă analogică, este:

 • 1:5.000, în zonele de șes pentru extravilan și, 1:2.000, 1:1.000 sau 1:500, în funcție de densitatea detaliilor, pentru intravilane;
 • 1:2.000, în zonele de deal pentru extravilan și 1:2.000, 1:1000 sau 1:500, în funcție de densitatea detaliilor, pentru intravilane:
 • 1:5.000 și 1:10.000, sau, după caz, scări mai mari în zonele montane;
 • 2:2.000, 1:1.000, 1:500, în funcție de densitatea detaliilor, în zonele din Delta Dunării.

Planurile cadastrale de bază redactate sub formă analogică, la scările menționate anterior, se întocmesc pe foi de plan, cu dimensiunea cadrului interior de 50cm x 50cm, având în colțul de sud-vest, valori kilometrice întregi.

Ce conține planul cadastral de bază

Planul cadastral de bază conține următoarele elemente:

– punctele rețelei geodezice de sprijin, de îndesire și ridicare;

– limitele și punctele de hotar, cu numărul de ordine, pentru hotarul teritoriului administrativ și pentru intravilanele componente:

– limitele și numerele cadastrale ale bunurilor imobile, limitele și numerele cadastrale și categoriile de folosință ale parcelelor precum și ale construcțiilor cu caracter permanent. Dacă mai multe parcele alipite aparțin unui singur proprietar sau mai multor proprietari în coproprietatea sau indiviziune, acestea vor fi tratate ca un bun imobil (corp de proprietate);

– rețeaua de drumuri;

– căile ferate;

– apele curgătoare cu sensul lor de curgere;

– apele stătătoare;

– construcțiile hidrotehnice;

– denumirile localităților, apelor, principalelor forme de relief, pădurilor, drumurilor și străzilor, ale obiectivelor industriale, social-culturale, etc., care sunt prevăzute în nomenclatoarele și atlasele oficiale în vigoare;

– numerele poștale ale imobilelor din intravilane;

– codul de identificare pentru intravilan și extravilan și codul SIRUTA;

– scara de reprezentare, sistemul de proiecție, anul de întocmire, schema de dispunere și încadrare a foilor componente la nivelul trapezelor din nomenclatura sistemului de proiecție stereografic 1970, pentru planurile analogice.    

Citiți aici mai multe și despre cum se face numerotarea cadastrală.