Prețuri de proiectare

Prețurile sunt informative și depind de fiecare proiect în parte: localizare, funcțiune, complexitate, detalii de execuție, dimensiune, etc. 

PT+DE

6 euro/mp

Prețul pentru întocmirea unui proiect de rezistență complet DTAC+PT+DE – Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și Proiect Tehnic și Detalii de Execuție calculat la suprafața desfășurată.

DTAC

3 euro/mp

Prețul pentru întocmirea unui proiect de rezistență de autorizare DTAC – Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire calculat la suprafața construită.

Prețurile menționate se referă exclusiv la costurile pentru întocmirea proiectului de rezistență.

Verificarea tehnică se va achita în mod distinct.

Orice modificări ulterioare vor fi abordate printr-o discuție suplimentară.

Participarea la fazele determinate depinde de natura fiecărui proiect si vor fi tratate separat, având în vedere specificul lucrării.

Acte necesare pentru întocmirea proiectului de rezistență (tema de proiectare)

Certificat de urbanism

Studiu geotehnic

Proiect complet de arhitectură

Cum procedăm

Ne trimiteți un mail cu toate datele temei de proiectare

Vă transmitem un răspuns în max. 3 zile lucrătoare

Predarea proiectului se va face conform contractului, într-un termen rezonabil, în funcție de complexitatea construcției 

Pentru întocmirea proiectului de rezistență se va semna un contract și se va emite factură.