Prețuri proiecte de rezistență

Prețurile nu cuprind verificări, sau expertize tehnice și nu conțin TVA, întrucât nu suntem plătitori de TVA.

3 euro/mp

dtac

Prețul pentru întocmirea unui proiect de rezistență de autorizare DTAC – Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire calculat la suprafața construită.

5 euro/mp

PT+DE

Prețul pentru întocmirea unui proiect de rezistență complet DTAC+PT+DE – Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și Proiect Tehnic și Detalii de Execuție calculat la suprafața desfășurată.

Prețurile sunt valabile în următoarele condiții:

  • verificarea tehnică se achită separat
  • modificările vor fi discutate suplimentar
  • prețul nu include participarea la faze determinate, acestea se achită separat

Acte obligatorii pentru întocmirea proiectului de rezistență (tema de proiectare)

Certificat de urbanism

Studiu geotehnic

Proiect complet de arhitectură

Cum procedăm

  • Ne trimiteți un mail cu toate datele temei de proiectare
  • Vă transmitem un răspuns în max. 3 zile lucrătoare
  • Predarea proiectului se va face conform contractului, într-un termen rezonabil, în funcție de complexitatea construcției 

Pentru întocmirea proiectului de rezistență se va semna un contract și se va emite factură.