You are currently viewing Reprezentarea ușilor și ferestrelor pe plan

Reprezentarea ușilor și ferestrelor pe plan

  • Post category:Construcții
  • Reading time:6 mins read

Reprezentarea ușilor și ferestrelor pe plan este necesara atât în cazul vederilor care prezintă fațadele clădirii cât și în cazul reprezentărilor în secțiunile orizontală sau verticală.

Din punct de vedere al siguranței la foc a construcției și a siguranței utilizatorilor clădirii, ușile reprezintă căi de acces/evacuare și este important modul de reprezentare a acestora în planurile clădirii (subsol, parter, etaje, mansardă) luând în considerare sensul de deschidere și materialul din care au fost construite.

Citiți aici mai multe despre mansardă.

De asemenea ferestrele în afara rolului lor funcțional în iluminarea și ventilarea naturală a clădirii, pot constitui elemente pentru des fumare în caz de incendiu sau suprafețe pentru decomprimare, în cazul producerii unor explozii, cum ar fi de exemplu cele datorate funcționării defectuoase a centralelor termice alimentate cu combustibili gazoși.

Reprezentarea ușilor și ferestrelor pe planurile executate la scara 1 : 100 și mai mici

În desenele executate la scara 1 : 100 si mai mici, ușile și ferestrele se reprezintă pe plan astfel:

Reprezentarea ușilor și ferestrelor

În reprezentarea ușilor în planurile de execuție se iau în considerare următoarele:

  1. se desenează la scara și se cotează golul din zidărie necesar ușii. Golul pentru ușă apare ca o întrerupere în zid, având lungimea egala cu lățimea ușii. Cotele se înscriu sub formă de fracție după cum urmează:
  • lățimea — deasupra liniei de cotă;
  • lungimea —sub linia de cotă;

2. se alege semnul convențional tipului de ușă folosit si se reprezintă pe planșă în golul zidului.

Pentru marea majoritate a ușilor folosite în clădiri, canatul ușii se figurează printr-o linie la 900 față de traseul zidului, iar sensul de deschidere se marchează printr-un arc de cerc;

3. se trasează linia de axă în mijlocul golului de ușă și perpendicular pe zid.

4. se înscrie numărul de ordine al ușii, într-un cerc mic situat la extremitatea liniei de axă.

Pentru planurile executate la scară mică (sub 1:100) nu este obligatorie cotarea si indicarea sensului de deschidere a ușii.

Reprezentarea ușilor și ferestrelor pe planurile executate la scări de 1 : 50 și mai mari

Pentru reprezentarea ferestrelor în planul de construcție (secțiune orizontala) se procedează in felul următor:

  1. se desenează la scară și se cotează golul din zid pentru fereastră. Cotele se înscriu sub formă de fracție după cum urmează:
  • lățimea — deasupra liniei de cotă;  
  • înălțimea — sub linia de cotă.

Golul pentru fereastră apare ca o întrerupere în zid având lungimea egală cu cea a ferestrei.

2. se alege semnul convențional tipului de fereastra folosit. Pentru cazul ferestrelor duble (care se întâlnesc frecvent în clădiri) golul pentru fereastră se mărginește cu două linii subțiri, în prelungirea marginilor zidului, care reprezintă proiecția parapetului ferestrei, vizibilă sub planul secant. In mijlocul grosimii golului longitudinal, se trasează două linii subțiri care reprezintă proiecția foilor ferestrelor duble;

3. se trasează perpendicular pe lungimea ferestrei, în mijlocul golului linia de axă a ferestrei.

4. se înscrie numărul de ordine al ferestrei într-un cerc mic situat la extremitatea liniei de axă.

5. se indică înălțimea la care se află parapetul ferestrei fata de pardoseală. Astfel p=80, reprezintă faptul că parapetul ferestrei se afla la înălțimea de 80 cm față de pardoseală.

În cazul în care sub golul ferestrei, în zid, există o nișă pentru radiator, aceasta se reprezintă printr-o linie subțire întreruptă trasată spre interiorul încăperii la nivelul zidului.

Reprezentarea ușilor pe planurile executate la scări de 1 : 50 și mai mari

Reprezentarea ușilor
Reprezentarea ușilor

Reprezentarea ferestrelor pe planurile executate la scări de 1 : 50 și mai mari

Reprezentarea ferestrelor