You are currently viewing Șarpanta de lemn

Șarpanta de lemn

  • Post category:Construcții
  • Reading time:4 mins read

Șarpanta este componentă fundamentală a acoperișului și este compusă din elementele portante care susțin învelitoarea și accesoriile. Șarpanta poate fi confecţionată din lemn, fier sau beton armat.

În alcătuirea șarpantelor de lemn intră următoarele elemente principale: astereala, căpriorii, pane, popi, clești, contrafișele, tălpile și șarpanta propriu-zisă.  

Astereala

Astereala este alcătuită, în general, dintr-un rând de scânduri așezate paralel cu picătura. Rareori se alcătuiește din două rânduri de scânduri, așezate tot paralel cu picătura și cu rosturile alternante. Acest sistem are dezavantajul unui consum sporit de lemn și al unei greutăți permanente mai mari.

Grosimea scândurilor folosite la alcătuirea asterelii este de 22-25 mm, iar lățimea de 12-24 cm.

Deschiderea asterelii (distanța dintre axele căpriorilor) este cuprinsă între 70 și 90 cm, putând ajunge în cazuri speciale (astereală dublă sau de grosime mai mare) la 1,25 m.

Căpriorii

Căpriorii sunt elemente intermediare de rezistență care primesc sarcinile de la astereală și le transmit panelor.

Căpriorii sunt alcătuiți din rigle și din grinzi. Căpriorii se așază după linia de cea mai mare pantă, rezemând pe panele acoperișului. Ei sunt dispuși la distanțe egale intre ei, distribuția făcând-se uniform de-a lungul conturului acoperișului.

Deschiderea căpriorilor este cuprinsă între 3 și 4m. În mod excepțional ea poate atinge 5-5.50m; dar se recomandă să evite aceste deschideri mari, care duc la profiluri mari, neeconomice.

Căpriorii se execută dintr-o singură bucată, însă la acoperișuri mari, care necesită lungimi mari de căpriori, aceștia se pot alcătui din două sau mai multe bucăți, înnădite între ele. Înnădirea căpriorilor se tace deasupra panelor sau în apropiere de ele, astfel ca partea în consolă să nu depășească 1/6 din deschidere.

Panele

Panele primesc sarcinile de la căpriori și le transmit fermelor sau scaunelor. Din această cauză ele sunt denumite și grinzi de scaune. Panele sunt alcătuite din grinzi ale căror secțiuni variază între 10×12 și 15×25 cm, dimensiunile rezultând din calcul.

Secțiunile mari, corespunzătoare deschiderilor mari și învelitorilor grele, se recomandă să se adopte numai în cazuri speciale, nefiind economice.

Panele având lungimi mari nu se pot executa dintr-o singură bucată, ci, ca și în cazul căpriorilor, se vor alcătui din două sau mai multe bucăți, înnădite între ele. Înnădirile se fac în zonele cu solicitare mică, în dreptul reazemelor (deasupra fermelor) sau în apropiere de ele.

Popii

Popii sunt elemente de rezistenta verticale, sau cu inclinare redusa, care transmit încărcările de la pane la structura de rezistenta a clădirii (planșee, grinzi);

Pot avea secțiuni rotunde, pătrate sau dreptunghiulare si se găsesc cu următoarele dimensiuni in cm: 12×12, 12×15, 15×15 si cu secțiune rotunda – F 10 cm, F 12 cm, F 14 cm.

Cleștii 

Cleștii sunt elemente de rigidizare a șarpantei, prevăzute atât in lung cat si transversal acoperișului.

Sunt alcătuiți din perechi de șipci, rigle, dulapi sau lemn semirotund, dispuse in poziție orizontala;

Contrafișele

Contrafișele sunt elemente de fixare si întărire a panelor sau cleștilor de pop, cu rol de contravântuire, prevăzute atât in lungul acoperișului cat si transversal. Sunt poziționate inclinat, la 45.Pot avea secțiune dreptunghiulara sau circulara.

Tălpile

Tălpile sunt elemente auxiliare scurte, din bucăți de lemn bucăți de grinzi ecarisate, prevăzute sub popi. In unele cazuri, in loc de tălpi scurte se pot acestora se pot utiliza grinzi de lemn dispuse sub un sir de popi.

Șarpanta de lemn
Spread the love