You are currently viewing Șarpanta de lemn

Șarpanta de lemn

  • Post category:Construcții
  • Reading time:7 mins read

Multă lume face confuzie între șarpantă și acoperiș. Șarpanta este partea superioară a unei construcții care servește drept suport pentru montarea învelitorii (tablă, țiglă). Acoperișul este ansamblul format din șarpantă, învelitoare, pazie, saceac, etc.

Șarpanta este componentă fundamentală a acoperișului și este cea care dă forma acoperișului. Aceasta este compusă din elementele portante care susțin învelitoarea și accesoriile. Sub șarpantă poate exista un pod sau o mansardă, iar peste șarpantă se montează învelitoarea care protejează clădirea de ploaie sau zăpadă.

Șarpanta poate fi confecționată din lemn, fier sau beton armat. Cea mai des întâlnită este șarpantă de lemn.

Citiți aici mai multe despre elementele unui acoperiș.

Care sunt elementele unei șarpante de lemn

În alcătuirea șarpantelor de lemn intră următoarele elemente principale: astereala, căpriorii, pane, popi, clești, contrafișele, tălpile și șarpanta propriu-zisă.  

Șarpanta

Astereala

Astereala este alcătuită, în general, dintr-un rând de scânduri așezate paralel cu picătura. Rareori se alcătuiește din două rânduri de scânduri, așezate tot paralel cu picătura și cu rosturile alternante. Acest sistem are dezavantajul unui consum sporit de lemn și al unei greutăți permanente mai mari.

Grosimea scândurilor folosite la alcătuirea asterelii este de 22-25 mm, iar lățimea de 12-24 cm.

Deschiderea asterelii (distanța dintre axele căpriorilor) este cuprinsă între 70 și 90 cm, putând ajunge în cazuri speciale (astereală dublă sau de grosime mai mare) la 1,25 m.

Căpriorii

Căpriorii sunt elemente intermediare de rezistență care primesc sarcinile de la astereală și le transmit panelor.

Căpriorii sunt alcătuiți din rigle și din grinzi. Căpriorii se așează după linia de cea mai mare pantă, rezemând pe panele acoperișului. Ei sunt dispuși la distanțe egale intre ei, distribuția făcând-se uniform de-a lungul conturului acoperișului.

Deschiderea căpriorilor este cuprinsă între 3 și 4m. În mod excepțional ea poate atinge 5-5.50m; dar se recomandă să evite aceste deschideri mari, care duc la profiluri mari, neeconomice.

Căpriorii se execută dintr-o singură bucată, însă la acoperișuri mari, care necesită lungimi mari de căpriori, aceștia se pot alcătui din două sau mai multe bucăți, înnădite între ele. Înnădirea căpriorilor se tace deasupra panelor sau în apropiere de ele, astfel ca partea în consolă să nu depășească 1/6 din deschidere.

Panele

Panele primesc sarcinile de la căpriori și le transmit fermelor sau scaunelor. Din această cauză ele sunt denumite și grinzi de scaune. Panele sunt alcătuite din grinzi ale căror secțiuni variază între 10×12 și 15×25 cm, dimensiunile rezultând din calcul.

Secțiunile mari, corespunzătoare deschiderilor mari și învelitorilor grele, se recomandă să se adopte numai în cazuri speciale, nefiind economice.

Panele având lungimi mari nu se pot executa dintr-o singură bucată, ci, ca și în cazul căpriorilor, se vor alcătui din două sau mai multe bucăți, înnădite între ele. Înnădirile se fac în zonele cu solicitare mică, în dreptul reazemelor (deasupra fermelor) sau în apropiere de ele.

Popii

Popii sunt elemente de rezistenta verticale, sau cu înclinare redusa, care transmit încărcările de la pane la structura de rezistenta a clădirii (planșee, grinzi);

Pot avea secțiuni rotunde, pătrate sau dreptunghiulare și se găsesc cu următoarele dimensiuni în cm: 12×12, 12×15, 15×15 si cu secțiune rotunda – F 10 cm, F 12 cm, F 14 cm.

pane, popi, talpi

Cleștii 

Cleștii sunt elemente esențiale pentru întărirea șarpantei și menținerea acoperișului în siguranță. Acești clești sunt dispuși atât longitudinal, cât și transversal, pentru a crea o structură rigidă și stabilitatea necesară a întregului sistem. Acești clești sunt de obicei alcătuiți din perechi de șipci, rigle, dulapi sau lemn semirotund, dispuse în poziție orizontală.

Utilizarea cleștilor într-un sistem de acoperiș nu numai că ajută la prevenirea deformării structurii, dar și la menținerea acoperișului în poziția corectă, chiar și în condiții meteorologice extreme.

Contrafișele

Contrafișele sunt componente importante în construcția acoperișurilor și în întărirea structurii de fixare a panelor sau cleștilor de pop. Aceste elemente de fixare sunt concepute pentru a fi plasate atât în lungul acoperișului, cât și transversal, iar poziționarea lor la un unghi de 45 de grade asigură o stabilitate și o contravântuire mai bună a întregii structuri.

Contrafișele pot avea o secțiune dreptunghiulară sau circulară, în funcție de necesitățile structurii și de specificațiile tehnice. Aceste componente sunt proiectate să reziste la diferite condiții meteo și de mediu.

clesti, contrafise

Tălpile

Tălpile sunt bucăți scurte de lemn, de obicei bucăți de grinzi ecarisate, care sunt plasate sub popi pentru a susține greutatea construcției și pentru a preveni deteriorarea materialului din care este construită casa.

În cazul în care nu sunt disponibile tălpi scurte, se pot utiliza grinzi de lemn mai mari, care sunt așezate sub un șir de popi, pentru a asigura o mai mare stabilitate și rezistență. Aceste elemente auxiliare sunt importante pentru a menține integritatea structurii și pentru a evita căderea construcției.