You are currently viewing Siguranța în exploatare – ce condiții trebuie să îndeplinească o clădire pentru a fi în siguranță

Siguranța în exploatare – ce condiții trebuie să îndeplinească o clădire pentru a fi în siguranță

 • Post category:Construcții
 • Reading time:11 mins read

O clădire, pentru a fi în siguranță, trebuie sa îndeplinească anumite condiții. Aceste condiții sunt reglementate de legislația în vigoare printr-un Normativ. In acest Normativ se face referire la „siguranța în exploatare”, unde sunt enumerate anumite condiții care se referă la detalii care sa nu pună în pericol viața oamenilor.

Siguranța în exploatare începe încă din faza de proiectare, deoarece aceasta etapa este cea in care sunt practic definitivate planurile și detaliile de execuție.

Siguranța în exploatare -siguranța cu privire la accesul în clădire

Accesul în clădire trebuie retras din circulația stradală în cazul clădirilor adiacente căilor de circulație.

Platforma de acces în clădire trebuie sa aibă o înălțime minima de 15 cm.

Pentru persoanele aflate într-un scaun cu rotile, accesul pe platformă se va face prin intermediul unei rampe având panta de max. 8 %.

Rampele, scările și platforma de acces vor avea balustrade de protecție, conformate și dimensionate corespunzător reglementărilor specifice.

Stratul de uzură al scărilor, rampelor, platformelor de acces, vor fi astfel realizate, încât să se evite alunecarea, inclusiv în condiții de umiditate.

Intrarea principală trebuie sa aibă următoarele dimensiuni:

 • min. 1,40 m pentru locuințe colective cu mai mult de 100 persoane;
 • min. 1,00 m pentru locuințe colective cu mai puțin de 100 persoane;
 • min. 0,90 m pentru locuințe unifamiliale și semi colective;

Se recomandă ca deasupra platformei de acces în clădire, să se prevadă o copertină de protecție.

Siguranța circulației în interiorul unei clădiri

Stratul de uzură al pardoselilor trebuie astfel realizat încât să se evite accidentarea prin alunecare.

Înălțimea liberă de trecere trebuie sa fie de minim 2 m.

Suprafața pereților nu trebuie să prezinte muchii tăioase, sau alte surse de rănire sau lovire;

Lățimea de circulație a coridoarelor și vestibulelor va fi de min. 1,20 m.

Circulația în interiorul clădirilor de locuințe va fi astfel rezolvată încât să existe posibilitatea de manevră a tărgilor sau mobilelor voluminoase.

Citiți aici mai multe despre suprafețele camerelor într-o locuință.

Ușile

Lățimea ușilor încăperilor trebuie sa fie de:

 • min. 0,80 m în interiorul apartamentelor;
 • min. 0,90 m pentru ușa de acces în apartament.

Amplasarea și sensul de deschidere al ușilor trebuie realizata astfel încât:

• să nu limiteze și să nu împiedice circulația;

• să nu se lovească între ele la deschiderea simultană a două uși;

• să nu lovească persoanele care își desfășoară activitatea.

Înălțimea parapetului balconului și a ferestrei

Parapetul este ca un perete continuu, scurt.  Balustrada este formată din bare, plase, cărămidă, beton sau alte materiale și are goluri prin ea. Parapetul servește ca protecție împotriva căderilor în deschiderile unei clădirii. Un parapet este conceput astfel încât alunecarea să fie imposibilă.

Înălțimea unei balustrade sau a unui parapet a unui balcon, fereastră sau scară este un factor crucial pentru siguranța într-o clădire.

Balustrada este formată din 3 elemente orizontale. Primul element orizontal este bara superioară care numește mâna curentă și care se amplasează la 0,9 metri de la podea. Al doilea element orizontal se numește mâna curentă secundară și este amplasat la 0,6 metri față de nivelul pardoselii. Aceasta este folosită, in general, de către copii. Ultimul element orizontal este amplasat la 0,3 metri, si are rolul de a nu cădea în spațiul dintre mâna curentă secundară și pardoseală.

Înălțimile minime de siguranță ale parapeților vor fi de:

 • 0,90 m pentru
  • parapetul scărilor pentru clădiri de peste 4,00 m;
  • parapeții balcoanelor, logiilor, teraselor, rampelor, scărilor deschise către exterior;
 • 1,00 m pentru parapeții balcoanelor, logiilor, teraselor, rampelor scărilor etc. deschise spre exterior, când partea superioară a parapetului se găsește la o înălțime cuprinsă între 15,00-40,00 m de la nivelul solului;
 • 1,10 m pentru parapetii balcoanelor, logiilor, teraselor, rampelor scărilor etc. deschise către exterior, când partea superioară a parapetului se găsește la o înălțime de peste 40,00 m de la nivelul solului.

Înălțimea de siguranță se măsoară pe verticală de la nivelul finit al pardoselii sau pavajului până la partea superioară a parapetului. La ferestre, înălțimea de siguranță a parapetului cuprinde atât înălțimea zidăriei, cât grosimea pragului tocului. Dacă înălțimea astfel măsurată este mai mică decât înălțimea de siguranță obligatorie, se vor prevedea dispozitive suplimentare de protecție împotriva căderii în gol (grile, bare etc.) astfel ca prin acestea să se realizeze înălțimea de siguranță obligatorie.

Parapeții vor fi astfel executați astfel încât pe o înălțime cuprinsă între 12-60 cm să nu existe socluri, praguri, bare, goluri sau alte elemente care să permită sprijinirea piciorului. În caz contrar înălțimea de siguranță se va măsura de la cel mai ridicat element care oferă sprijin piciorului.

Siguranța în exploatare – siguranța cu privire la deplasarea pe scări

Scările vor fi prevăzute cu balustrade de protecție având înălțimea de siguranță de 90 cm. Aceasta va fi astfel alcătuită astfel încât să nu permită cățăratul sau trecerea copiilor dintr-o parte într-alta. Balustrada va fi prevăzută cu mână curentă astfel conformată încât să poată fi cuprinsă cu mâna.

In cazul în care scara este distanțată de perete mai mult de 6 cm, se vor lua măsuri de siguranță corespunzătoare, astfel încât să fie evitată alunecarea în gol a piciorului.

Finisajul scărilor va fi astfel realizat astfel încât să se evite căderea prin alunecare.

Ferestrele din dreptul palierelor ar trebui să fie prevăzute cu o balustradă de protecție, astfel încât să se evite accidentarea prin spargerea geamului, în caz de alunecare.

Lățimea scărilor principale, a rampelor și podestelor va fi de:

 • min. 0,95 m clădiri cu max. 2 nivele;
 • min. 1,05 m clădiri cu 3-5 nivele;
 • min. 1,20 m clădiri cu 6-8 nivele;
 • min. 1,25 m clădiri cu min. 9 nivele;

Scările și podestele vor fi dimensionate corespunzător transportului tărgilor sau mobilelor voluminoase, atunci când nu există alt sistem de ridicare/coborâre a acestora.

Numărul de trepte al unei scări va fi de max. 18 trepte (caz general) și min. 3 trepte.  Treptele trebuie să aibă aceleași dimensiuni, lățime și înălțime.

Siguranța cu privire la împrejmuirea locuințelor

Gardurile trebuie montate astfel încât să nu existe posibilitatea de accidentare a copiilor, în caz de cățărare și escaladare. Astfel, gardurile nu trebuie sa aibă la baza elemente cu potențial de cățărare, iar gardurile care au o înălțime mai mica de 1,80 m nu ar trebui sa aibă elemente ascuțite la partea superioară. Distanta între elementele verticale ale gardului va fi de max. 10 cm.

Pentru asigurarea protecției pietonilor, gardurile vor fi astfel conformate, încât să nu existe surse de accidentare prin agățare sau rănire, în caz de contact de acestea.

Siguranța în exploatare – siguranța cu privire la întreținerea acoperișurilor

La acoperișurile terasă se va prevedea o balustradă sau un parapet de protecție perimetrală, care trebuie sa aibă următoarele înălțimi:

 • 90 cm pentru clădirile cu înălțimea de max. 15,00 m;
 • 1,00 m pentru clădirile cu înălțimea între 15,00 si 40,00 m,
 • 1,10 m pentru clădirile cu înălțimea peste 40,00 m;

La acoperișurile în pantă, se vor prevedea elemente discontinui de ancorare, pentru susținerea persoanelor sau echipamentelor necesare operațiilor de întreținere și reparare.

In ceea ce privește siguranța cu privire la acoperișuri, accesul pe acoperiș se va asigura, pe cât posibil, din interiorul clădirii.

Pentru accesul pe acoperiș prin exterior, în cazul în care nu există posibilitatea accesului din interior, se vor utiliza scări speciale fixe, montate pe fațadă, conformate astfel încât să excludă riscul accidentării, și poziționate astfel încât să nu faciliteze intruziunea și efracția.

Citiți aici mai multe despre elementele unui acoperiș.