You are currently viewing Ce condiții trebuie să îndeplinească o clădire pentru a fi în siguranță

Ce condiții trebuie să îndeplinească o clădire pentru a fi în siguranță

 • Post category:Legislație
 • Reading time:10 mins read

O clădire, pentru a fi în siguranță, trebuie sa îndeplinească anumite condiții. Aceste condiții sunt reglementate de legislația în vigoare printr-un Normativ. In acest Normativ sunt enumerate anumite condiții care se referă la detalii care sa nu pună în pericol viața oamenilor. Siguranța în exploatare începe încă din faza de proiectare, deoarece aceasta etapa este cea în care sunt practic definitivate planurile și detaliile de execuție.

Siguranța cu privire la accesul în clădire

Accesul în clădire trebuie retras de la circulația stradală, mai ales în cazul clădirilor situate în proximitatea străzilor intens circulate. Platforma de acces trebuie să aibă o înălțime minimă de 15 cm. Pentru persoanele aflate în scaune cu rotile, accesul pe platformă se va realiza prin intermediul unei rampe cu o pantă maximă de 8%. Rampele, scările și platforma de acces trebuie să fie echipate cu balustrade de protecție, conforme cu reglementările specifice și dimensionate corespunzător. Suprafețele scărilor, rampelor și platformelor de acces trebuie proiectate pentru a preveni alunecarea, inclusiv în condiții de umiditate. Se recomandă amplasarea unei copertine de protecție deasupra platformei de acces la clădire.

Dimensiunile recomandate pentru intrarea principală sunt următoarele:

 • min. 1,40 m pentru locuințe colective cu mai mult de 100 persoane;
 • min. 1,00 m pentru locuințe colective cu mai puțin de 100 persoane;
 • min. 0,90 m pentru locuințe unifamiliale și semi-colective;

Siguranța circulației în interiorul unei clădiri

Siguranța circulației în interiorul unei clădiri este esențială pentru prevenirea accidentelor. Pardoselile trebuie să aibă un strat de uzură care să prevină alunecarea, iar înălțimea liberă de trecere trebuie să fie de cel puțin 2 metri. Pereții nu trebuie să aibă muchii tăioase sau alte elemente care ar putea provoca răniri sau lovituri, iar lățimea coridoarelor și a vestibulelor trebuie să fie de cel puțin 1,20 metri. În plus, circulația în interiorul clădirilor de locuințe trebuie să permită manevrarea mobilierului voluminos.

Citiți aici mai multe despre suprafețele camerelor într-o locuință.

Pentru a asigura confortul și siguranța într-un apartament, este important ca ușile să fie dimensionate și amplasate corespunzător. Lățimea ușilor trebuie să fie de minim 0,80 m în interiorul apartamentelor și de minim 0,90 m pentru ușa de acces în apartament. De asemenea, amplasarea și sensul de deschidere al ușilor trebuie să fie astfel alese încât să nu limiteze sau să împiedice circulația, să nu se lovească între ele în cazul deschiderii simultane a două uși și să nu lovească persoanele care își desfășoară activitatea în încăpere.

Înălțimea parapetului balconului și a ferestrei

Parapetul este ca un perete continuu, scurt care servește ca protecție împotriva căderilor în deschiderile unei clădirii. Un parapet este conceput astfel încât alunecarea să fie imposibilă.

Înălțimea balustradelor, parapetilor, ferestrelor, scărilor, sunt extrem de importante pentru siguranța în interiorul unei clădiri. Înălțimea de siguranță se măsoară pe verticală de la nivelul finit al pardoselii până la partea superioară a parapetului și aceasta trebuie sa fie de:

 • 0,90 m este înălțimea minimă prevăzută pentru parapetul scărilor în cazul clădirilor cu o înălțime mai mare de 4,00 m, precum și pentru parapeții balcoanelor, logiilor, teraselor, rampelor și scărilor deschise către exterior
 • În cazul parapeților balcoanelor, logiilor, teraselor, rampelor, scărilor etc., deschise spre exterior, înălțimea minimă prevăzută este de 1,00 m atunci când partea superioară a parapetului se află la o înălțime cuprinsă între 15,00 și 40,00 m față de nivelul solului
 • În situația în care partea superioară a parapetului se află la o înălțime mai mare de 40,00 m față de nivelul solului, înălțimea minimă prevăzută pentru parapeții balcoanelor, logiilor, teraselor, rampelor, scărilor etc., deschise către exterior, este de 1,10 m.

Parapeții vor fi realizați astfel încât pe o înălțime cuprinsă între 12-60 cm să nu existe socluri, praguri, bare, goluri sau alte elemente care să permită sprijinirea piciorului. În situația în care există astfel de elemente, înălțimea de siguranță va fi măsurată de la cel mai înalt element care oferă sprijin piciorului.

În cazul ferestrelor, înălțimea de siguranță a parapetului include atât înălțimea zidăriei, cât și grosimea pragului tocului. Dacă înălțimea măsurată în acest mod este mai mică decât înălțimea de siguranță obligatorie, se impune instalarea unor dispozitive suplimentare de protecție împotriva căderii în gol, precum grile, bare etc., astfel încât să se atingă înălțimea de siguranță obligatorie.

Siguranța cu privire la deplasarea pe scări

Scările vor fi dotate cu balustrade de protecție având o înălțime de siguranță de 90 cm. Acestea vor fi concepute astfel încât să prevină cățărarea sau trecerea copiilor de la o parte la alta, fiind echipate și cu o mână curentă ușor de cuprins, iar finisajul scărilor va fi realizat astfel încât să se evite căderea prin alunecare.

Dacă scara este distanțată de perete mai mult de 6 cm, se vor lua măsuri adecvate de siguranță pentru a preveni alunecarea în gol a piciorului.

Ferestrele situate în dreptul palierelor ar trebui să fie echipate cu o balustradă de protecție pentru a preveni accidentarea prin spargerea geamului în caz de alunecare.

Scările și podestele vor fi dimensionate în mod corespunzător pentru transportul tărgilor sau mobilelor voluminoase, atunci când nu există un alt sistem de ridicare sau coborâre disponibil și trebuie să respecte următoarele standarde:

 • min. 0,95 m clădiri cu max. 2 nivele;
 • min. 1,05 m clădiri cu 3-5 nivele;
 • min. 1,20 m clădiri cu 6-8 nivele;
 • min. 1,25 m clădiri cu min. 9 nivele;

Numărul maxim de trepte al unei scări este de 18 (în cazul general), iar numărul minim este de 3. Treptele trebuie să fie egale și să aibă aceleași dimensiuni, lățime și înălțime.

Siguranța cu privire la împrejmuirea locuințelor

Siguranța împrejmuirii locuințelor trebuie să respecte următoarele standarde:

 • Gardurile trebuie instalate astfel încât să prevină posibilitatea accidentării copiilor în caz de cățărare și escaladare. Prin urmare, elementele de bază ale gardului nu trebuie să ofere posibilitatea de cățărare, iar gardurile cu înălțime mai mică de 1,80 m nu ar trebui să aibă elemente ascuțite la partea superioară.
 • Distanța maximă între elementele verticale ale gardului trebuie să fie de 10 cm pentru a preveni posibilele accidentări.
 • Gardurile trebuie să fie concepute astfel încât să asigure protecția pietonilor, evitând sursele potențiale de accidentare prin agățare sau rănire în caz de contact cu acestea.

Siguranța cu privire la întreținerea acoperișurilor

Siguranța în întreținerea acoperișurilor impune următoarele măsuri:

 • La acoperișurile de tip terasă, se impune instalarea unei balustrade sau a unui parapet de protecție, respectând următoarele înălțimi standard:
  • 90 cm pentru clădirile cu înălțimea de maxim 15,00 m;
  • 1,00 m pentru clădirile cu înălțimea între 15,00 și 40,00 m;
  • 1,10 m pentru clădirile cu înălțimea peste 40,00 m.
 • La acoperișurile în pantă, trebuie prevăzute elemente discontinui de ancorare pentru susținerea persoanelor sau echipamentelor necesare operațiilor de întreținere și reparare.
 • Accesul pe acoperiș se va asigura, pe cât posibil, din interiorul clădirii. In cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor utiliza scări speciale fixe, montate pe fațadă, configurate pentru a minimiza riscul de accidentare și poziționate în asa fel încât sa descurajeze efracția.

Citiți aici mai multe despre elementele unui acoperiș.