You are currently viewing Studiul de însorire

Studiul de însorire

  • Post category:Construcții
  • Reading time:6 mins read

Studiul de însorire analizează modul în care umbra unei clădiri afectează iluminatul natural al clădirilor învecinate. Studiul prezintă umbra lăsată de construcție în diverse perioade ale anului. Legea prevede ca fiecare cameră trebuie sa fie luminată direct timp de minim 1,5 ore pe zi. Realizarea unui studiu de însorire este utilă în determinarea zonelor excesiv umbrite sau însorite ale construcției.

Lumina naturală ne influențează benefic tuturor starea de spirit. Lumina este esențială pentru sănătatea și bunăstarea noastră și este important sa ne asiguram ca primim lumină adecvată în diferite momente ale zilei. De aceea, legiuitorul a luat în calcul acest aspect prin studiul de însorire.

Studiul de însorire este necesar, în unele cazuri, pentru obținerea autorizației de construire. Aceste este specificat în certificatul de urbanism la secțiunea „Studii de specialitate”. Se solicită pentru documentațiile tip PUD, PUZ dar și în alte cazuri când o noua clădire poate umbri clădirile învecinate. Este necesar și pentru obținerea avizului la „Sănătatea populației” în cazurile în care construcția este prea apropiată de una din limitele laterale.

Citiți aici mai multe despre PUD și PUZ.

Studiul de însorire nu are caracter un informativ. Este un document care stabilește dacă un proiect se încadrează în normele legale și dacă poate fi autorizat. Studiul de însorire nu este opțional atunci când este menționat în certificatul de urbanism.

Studiul de însorire trebuie întocmit de către un arhitect cu drept de semnătură și verificat de către un verificator de proiecte pentru cerința de calitate în construcții „D” – sănătatea oamenilor şi protecţia mediului.

Studiul de însorire – ce spune legislația

Documentele de bază în ceea ce privește necesitatea elaborării studiilor de însorire sunt „Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației”, emise de Ministerul Sănătății. In aceste norme se specifică faptul că amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1h 30 min  la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.

Aceleași norme prevăd faptul că, în procesul de proiectare, se va ține cont de orientarea camerelor față de punctele cardinale, de vânturile dominante, de curenții locali de aer și de însorirea maximă din timpul verii.

Citește aici mai multe despre amplasarea locuințelor.

De ce acte aveți nevoie pentru a realiza un studiu de însorire

Actele necesare sunt următoarele:

  • certificatul de urbanism
  • planul de situație cu imobilul analizat
  • plan cu fațadele
  • memoriu de arhitectură.

Cum se face un studiu de însorire

Pentru calcularea umbrelor lăsate de construcțiile propuse se stabilește mai întâi localizarea geografică pentru zona studiată. Acesta este punctul de plecare al unui studiu de însorire.  Se folosesc datele specifice ale amplasamentului : longitudine, latitudine, configurația terenului, limitele amplasamentului, poziția construcțiilor pe amplasamentele studiate, volumul exterior al construcțiilor.

Pentru ca studiul sa fie relevant se calculează umbrele lăsate de noua construcție la ora 12 pentru cele patru anotimpuri. Metoda standard indica cele 4 zile în care trebuie studiate umbrele:

  • La 21 Martie, ora 12 – echinocțiul de primăvară 
  • La 21 Iunie,  ora 12  – solstițiul de vara 
  • La 23 Septembrie, ora 12 – echinocțiul de toamna 
  • La 22 Decembrie, ora 12 – solstițiul de iarna 

Sursa foto – Arhidesign Center

Prețul unui studiu de însorire

Din ofertele analizate pe piață, prețul pentru un studiu de însorire variază intre 300 și 600 EURO, în funcție de complexitatea proiectului.