You are currently viewing Subzidirea fundației

Subzidirea fundației

  • Post category:Construcții
  • Reading time:7 mins read

Subzidirea fundației este o lucrare necesară în cazul în care o fundație existenta a cedat, ceea ce provoacă degradări ale zidurilor sau ale structurii de rezistență a clădirii respective, sau în cazul execuției unei fundații noi mai adânci lângă o fundație existentă.

Pentru subzidire efectuează următoarele operații : săparea pământului, sprijinirea malurilor și a zidurilor, subzidirea sau consolidarea propriu-zisă a fundației și, la urmă, desfacerea sprijinirilor și execuția umpluturilor.

Execuția subzidirilor și a consolidărilor se face în două moduri: cu dezvelirea fundației pe porțiuni scurte, sau cu dezvelirea fundației pe porțiuni lungi.

Subzidirea fundației cu dezvelirea acesteia pe porțiuni scurte

Această de subzidire sau de consolidare pe sectoare scurte care se lucrează succesiv, este mai economică.

Fundația respectivă se împarte în porțiuni scurte, de 80 cm – 1 m lungime fiecare, care se atacă alternativ. Astfel, în timp ce în unele porțiuni fundația este descoperită, celelalte rămân active. Fundația veche urmează a fi subzidită pană la cota noii fundații.

Subzidirea se execută mai întâi pe o porțiune, sarcinile fundației transmițându-se terenului prin porțiunile (tronsoanele) neatacate. După întărirea betonului din primul tronson, se atacă al doilea tronson, sarcinile fundației transmițând-se prin celelalte tronsoane. În ultima etapă se subzidește si ultimul tronson.

Pentru a putea executa subzidirea, este necesar a se săpa în fiecare tronson în care se lucrează câte o groapă de 80 cm – 1,20 m lățime, în afara fundației care se subzidește.

In timpul operațiilor de săpare și subzidire, trebuie Iuate măsuri de sprijinire a zidurilor, în special contra deplasărilor pe verticală.

În afară de sprijinirile arătate, se mai execută și o sprijinire în groapa de fundație, Aceasta are dublu rol: sprijină malul săpăturii, evitând pericolul de prăbușire a lui și, în același timp, împiedică o răsturnare a fundației care se subzidește, sub efectul împingerii pământului (fundația se descoperă pe o față, cealaltă rămânând îngropată în pământ).

Lățimea săpăturii trebuie să fie făcută în afara fundației noi, care urmează a se executa. La betonarea subzidirii, ultima porțiune se va împăna, în vederea asigurării unei bune legături între betonul vechi și cel nou turnat și a transmiterii uniforme a sarcinilor la porțiunea care se subzidește. Această împănare se face pe minimum 5 cm înălțime.

Consolidarea unei fundații

Același procedeu se aplică și în cazul consolidării unei fundații, cu diferența însă că, în acest caz, săpătura în fiecare tronson se face de o parte și de alta a fundației care se consolidează. Și in acest caz săpătura trebuie să depășească fețele fundației cu 1,20 m de fiecare parte.

Dacă fundația veche prezintă degradări, ea se desface pe porțiunile respective.

Intre betonul nou executat și betonul vechi al fundației se face o împănare cu beton. În unele cazuri este necesar a se face o supra lățire a fundației (când, de exemplu, se mărește presiunea pe teren prin supraetajarea construcției, fără ca terenul să poată prelua acest plus de sarcină).

Supralățirea se execută prin elemente de beton armat, care se toarnă de o parte și alta a fundației vechi. Pentru a se realiza o legătură bună între betonul vechi și cel nou, se va tăia betonul vechi pe toată lățimea consolidată, asigurându-se în același timp două urechi la partea superioară a tăieturi. Pentru a nu se produce o desfacere a porțiunilor nou betonate sub efectul de pană al vechii fundații, se vor da două străpungeri, care se armează cu oțel-beton. Prin betonarea acestor străpungeri, cele două volume de beton nou turnate se leagă între ele, alcătuind astfel cu vechea fundație un singur bloc. Și la acest tip de consolidare se execut o împănare între vechea fundație si fundația consolidată (supra lățită).

Subzidirea fundației cu dezvelirea acesteia pe porțiuni lungi

Aceasta metodă este mult mai rapidă, însă mai costisitoare. Principiul acestei metode este următorul: pe o porțiune mare de perete se execută o serie de străpungeri în zidărie. Prin aceste străpungeri se trec grinzi metalice, rezemate lateral pe tălpi de lemn.

Grinzile sunt dimensionate pentru a prelua întreaga sarcină a zidului, astfel că fundația este complet descărcată, putându-se subzidi sau consolida, după necesitate. Grinzile vor îi aplicate strâns pe zidăria pe care urmează a o susține, împănându-se apoi de tălpile de reazem ale lor.

După realizarea sprijinirii, se trece la execuția subzidirii, consolidării sau lățirii fundației; scoaterea grinzilor se face după întărirea betonului fundației. Sistemul se recomandă în special în cazurile de consolidare a fundației prin lățirea ei.

În cazul fundației izolate, subzidirile sau consolidările se fac sprijinind prin grinzi metalice stâlpii respectivi. În aceste cazuri, singura metodă de descărcare a fundației constă în a sprijini stâlpii pe grinzi așezate în general pe două direcții rectangulare. O pereche de grinzi constituie elementul principal de rezistență, ele preluând întreaga sarcină a stâlpului, fie direct, fie prin intermediul celeilalte perechi de grinzi, care joacă rolul de jug,

Deasupra grinzilor se toarnă o centură de beton armat, după ce în prealabil s-a spart betonul stâlpului până la armătură, de care se sudează armătura din centură. În modul acesta se obține o bună legătură între betonul centurii și al stâlpului.

Scoaterea fundației de sub sarcină, ca si repunerea ei sub sarcină, după consolidare, se obține fie prin baterea unor pene metalice între grinzile de sprijin, jug și centura de beton armat, fie cu ajutorul unor vinciuri. Citește aici mai multe despre avantajele și dezavantajele betonului armat.

După executarea subzidirii sau consolidării, se scot sprijinirile și se execută umpluturile de pământ.