You are currently viewing Suprafața utilă, suprafața construită și suprafața construită desfășurată

Suprafața utilă, suprafața construită și suprafața construită desfășurată

 • Post category:Construcții
 • Reading time:8 mins read

Foarte des sunt utilizați termeni că suprafața utilă, suprafața construită și suprafața construită desfășurată și multă lume face confuzie între acești termeni. Sau aria utilă, aria construită și aria construită desfășurată. Anumite valori sunt esențiale din punct de vedere tehnic, în timp ce altele reprezintă suprafața disponibilă pentru locuire. În acest articol încercăm să explicăm care este diferența între aceștia. 

Ce înseamnă suprafața utilă

Suprafața utilă (SU) se referă la suprafața totală care poate fi utilizată în mod eficient a unei locuințe. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoarele, băile, bucătăriile, spațiile de depozitare (cămări, debarale) și spațiile de circulație din interiorul locuinței.

În aria utilă nu sunt incluse:

 • suprafața logiilor și a balcoanelor
 • pragurile golurilor de uși, ale trecerilor cu deschideri până la 1,00 m
 • nișele de radiatoare, precum și suprafețele ocupate de sobe, în cazul în care încălzirea se face cu sobe.

Conform legislației, sunt stabilite chiar și suprafețe minime obligatorii pentru o locuință, calculate în funcție de numărul de camere.

Citiți aici mai multe despre suprafețele minime ale camerelor într-o locuință.

Suprafața utilă este importantă, mai ales, în cazul apartamentelor, întrucât prețul de vânzare se calculează, în general, în funcție această suprafață. Unii proprietari includ în suprafața utilă și suprafața balconului, ceea ce este incorect; balconul nu intră în suprafața utilă. Sau există cazuri în care vânzătorii specifică prețul raportându-se la metri pătrați construiți, iar cumpărătorul poate fi indus în eroare crezând că este vorba de metri pătrați utili.

Ce înseamnă suprafața construită

Suprafața construită (SC) este suprafața construită la sol și reprezintă suma suprafețelor utile ale

 • camerelor
 • balcoanelor
 • cotei-parți din suprafețele părților comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, casa scării, anexele, casa liftului etc.),

la care se adaugă suprafața aferent a:

 • pereților interiori și exteriori ai locuinței
 • platformelor
 • scărilor de acces.

Boxa și locul de parcare se specifică separat, reprezentând anexe.

Suprafața utilă vs suprafața construită

Ce înseamnă suprafața construită desfășurată

Suprafața construită desfășurată (SCD) reprezintă suma tuturor suprafețelor construite, de pe toate nivelurile, pe contururile lor exterioare. SCD desfășurată este suprafața desfășurată a tuturor planșeelor.

Spre exemplu, avem o clădire având regimul de înălțime P+1 etaj, iar suprafața desfășurată a fiecărui etaj este de 100 mp. Suprafața construită desfășurată = S desfășurată P + S desfășurată Et 1 = 200 mp.

Suprafața utilă vs suprafața construită vs suprafața construită desfășurată

Nu se iau în calculul ariei construite desfășurate:

 • suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de pana la 1,80 m
 • suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru parcarea autovehiculelor
 • spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile
 • suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajate
 • aleile de acces pietonal / carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Suprafața construită desfășurată este importantă mai ales în cazul în care doriți să vă construiți o casă, întrucât constructorul ia în calcul această suprafață. Și prețul proiectelor, de arhitectură, de rezistență, de instalații, se calculează tot în funcție de suprafața construită desfășurată.

Vedeți aici care sunt preturile noastre de proiectare pentru proiectul de rezistență.

Cum putem calcula suprafața utilă

Cel mai simplu, aria utilă se poate calcula prin adunarea tuturor suprafețelor utile ale camerelor casei / apartamentului. 

Suprafața utilă se mai poate calcula prin diferența dintre suprafața construită desfășurată și cea ocupată de pereți, stâlpi de susținere și alte componente din structură.

De obicei, diferența între suprafața utilă și suprafața construită este de aproximativ 20%. Astfel, dacă avem suprafața utilă, putem estima suprafața construită prin înmulțirea suprafeței utile cu 1,2 (SC=SUx1,2). Este important de menționat că această formulă este doar un calcul estimativ și nu poate reflecta exact suprafața construită. Pentru a determina suprafața exactă, sunt necesare măsurători exacte.

Suprafața construită desfășurată este mai mare ca suprafața construită care este mai mare ca suprafața utilă.

De ce sunt importante aceste suprafețe?

Suprafața utilă este importantă, mai ales, în cazul apartamentelor, întrucât prețul de vânzare se calculează, în general, în funcție această suprafață.

Suprafața construită a unei clădiri este baza de calcul pentru stabilirea impozitului. În cazul apartamentelor, este vorba despre suprafața construită a acestora, iar pentru casele individuale, se ia în calcul suprafața construită desfășurată. Valoarea impozabilă a unei clădiri este determinată prin înmulțirea suprafeței construite cu valoarea impozabilă.

Aceste suprafețe sunt utilizate, de asemenea, si pentru certificatul energetic sau auditul energetic.

Definițiile acestor suprafețe sunt importante deoarece ele folosesc la calculul coeficienților urbanistici POT și CUT.

Citiți aici mai multe despre POT și CUT.