You are currently viewing Suprafața utilă, suprafața construită și suprafața construită desfășurata

Suprafața utilă, suprafața construită și suprafața construită desfășurata

  • Post category:Construcții
  • Reading time:3 mins read

Foarte des sunt utilizați termeni că suprafața utilă, suprafața construită, suprafața construită desfășurata și multă lume face confuzie între acești termeni. In acest articol încercam sa explicam semnificația fiecăruia.

Suprafața utilă

Suprafata utila a unei locuințe este suma tuturor suprafețelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoarele, băile, bucătăriile, spatiile de depozitare (cămări, debarale) si de circulație din interiorul locuinței.

În această suprafață nu incluse: suprafata logiilor si a balcoanelor, pragurile golurilor de uși, ale trecerilor cu deschideri până la 1,00 m, nișele de radiatoare, precum si suprafețele ocupate de sobe, in cazul in care încălzirea se face cu sobe.

Suprafața construită

Suprafata construita a unui imobil reprezintă suma suprafețelor utile ale încăperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parți din suprafețele părților comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, casa scării, inclusiv anexele pentru depozitarea deșeurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adaugă Suprafata aferenta pereților interiori si exteriori ai locuinței, a platformelor, scărilor de acces.

Nu sunt cuprinse suprafețele aferente boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevăzute distinct.

Suprafața construită desfășurata

Suprafața construita desfășurata este suprafața desfășurată a tuturor planșeelor. Spre exemplu, avem o clădire având regimul de înălțime P+2 etaje, iar suprafața desfășurata a fiecărui nivel este de 100 mp. Suprafața construita desfășurata = S desfășurata P + S desfășurata Et 1 + S desfășurata Et 2.

Prețul unui proiect de casă se face în funcție de suprafața construită desfășurată (Vezi aici cum se calculează prețul unui proiect de casă).

Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea libera de pana la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație stricta pentru parcarea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajate, aleile de acces pietonal / carosabil din incinta, scările exterioare, trotuarele de protecție.

În medie diferența dintre suprafața utila și cea construita este de 20%. Dacă știm suprafața utila, suprafața construita va fi suprafața utila x 1,2.

Suprafata construita desfășurata > Suprafata construita > Suprafata locuita

Spread the love