You are currently viewing Suprafețele minime ale camerelor într-o locuință

Suprafețele minime ale camerelor într-o locuință

 • Post category:Legislație
 • Reading time:12 mins read

V-ați fi gândit vreodată că suprafețele minime ale camerelor într-o locuință sau înălțimea lor sunt reglementate? Știți ce suprafață minimă trebuie să aibă dormitorul sau bucătăria? Acestea sunt reglementate de Legea locuinței, unde sunt stipulate suprafețe minime pentru camera de zi, locul de luat masa, bucătărie, dormitor sau spații de depozitare.

Un impact major într-o locuință îl au înălțimea și suprafețele camerelor. Dimensiunea și forma camerelor influențează direct lumina naturală, confortul, forma mobilierului, etc. De aceea este indicat să se țină cont de un minim al suprafețelor camerelor.

Ca regulă generală, fiecărei persoane ar trebui să-i revină un volum de locuit de circa 15 metri cubi, reglementându-se prin lege și înălțimea încăperilor care trebuie să fie de minimum 2,55 metri. În privința holurilor, spațiilor de circulație, acestea trebuie să aibă o lățime de 1,20 metri

Suprafețele minime ale camerelor într-o locuință

suprafețele camerelor locuință

Suprafața camerei din garsonieră include și spațiul pentru dormit. De asemenea, locul de luat masa poate fi amplasat fie în bucătărie, fie în camera de zi.

Pentru camerele de locuit, înălțimea minimă va fi de 2,55 m, cu excepția mansardelor, supantelor și nișelor, la care va fi asigurat un volum minim de 15 m3 de persoană.

Citiți aici mai multe despre mansardă.

În ceea ce privește baia, suprafața acesteia va fi suficientă pentru a permite accesul la cada de baie pentru persoanele imobilizate în scaun cu rotile. Baia se va include în locuință dacă poate fi asigurată alimentarea cu apă și canalizarea.

În funcție de amplasamentul construcției, suprafețele construite pot avea abateri în limitele de ±10%.

Cum trebuie dotate băile

Pentru garsonieră și pentru un apartament cu două camere, se solicită prin lege o singură baie (cu wc, lavoar și cadă).

Începând cu apartamentele de trei camere se solicită un grup sanitar cu baie și încă un WC de serviciu. Pentru apartamentele cu patru camere este necesar un grup sanitar cu baie și încă un grup sanitar cu cabină de duș.Apartamentele cu cinci camere vor fi dotate cu două grupuri sanitare, ambele dotate cu baie.

In baie se va prevedea spaţiu pentru maşina de spălat rufe. Încăperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin coş de ventilaţie.

bai locuință

Astfel, vom avea următoarele suprafețe

Suprafață minimă pentru o garsonieră – un minim 37 mp

 • O singură cameră cu suprafața de 18 mp
 • Un loc de luat masa de 2,5 mp
 • O bucătărie cu suprafața de minim 5 mp
 • O baie de minim 4,5 mp
 • O debara cu suprafața de 2 mp
 • Un hol de 5 mp.

Suprafață minimă pentru un apartament cu doua camere – minim 52 mp

 • Un living cu suprafața de 18 mp
 • Un dormitor de 12 mp
 • Un loc de luat masa de 3 mp
 • Bucătărie cu suprafața de minim 5 mp
 • Baie de minim 4,5 mp
 • Debara cu suprafața de 2 mp
 • Un hol de 7.5 mp

Suprafață minimă pentru un apartament cu 3 camere – minim de 66 mp

 • Living cu suprafața de minim 18 mp
 • Dormitorul principal cu suprafața de minim 12 mp
 • Camera copilului de minim 10 mp
 • Loc de luat masa de 3 mp
 • Bucătărie cu suprafața de minim 5,5 mp
 • Două grupuri sanitare cu suprafața însumată de minim 6,5 mp
 • Debara cu suprafața de 2,5 mp
 • Un hol de 8.5 mp

Suprafață minimă pentru un apartament cu 4 camere – minim de 87 mp

 • Un living cu suprafața de minim 20 mp
 • Dormitorul 1 cu suprafața de minim 12 mp (
 • Dormitorul 2 cu suprafața de minim 12 mp
 • Dormitorul 3 cu suprafața  de minim 10 mp
 • Un loc de luat masa de 3,5 mp
 • O bucătărie cu suprafața de minim 6 mp
 • Două grupuri sanitare cu suprafața însumată de minim 7,5 mp (un grup cu baie + un grup cu duș)
 • O debara cu suprafața de 4 mp
 • Un hol de 12 mp

Ce condiţii trebuie să îndeplinească o locuinţă?

O locuință trebuie sa îndeplinească câteva condiţii minime.

 • trebuie sa asigure acces liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie;
 • spaţiu pentru odihnă;
 • spaţiu pentru prepararea hranei;
 • grup sanitar;
 • acces la energia electrică şi apa potabilă,
 • evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere.

Încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer liber – uşi, ferestre, care să permită ventilaţia naturală.

Iluminatul natural în camerele principale şi bucătărie trebuie să permită desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială.

Ventilaţia naturală în bucătărie, baie şi cămară trebuie asigurată prin aerisiri, pentru evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, şi prin păstrarea liberă a unui spaţiu de 1 cm sub uşile interioare.

Sistemul de încălzire trebuie să asigure temperatura minimă de 20 °C în camerele de locuit, cu diferenţe în funcţie de destinaţia încăperii:

 • baie şi W.C. – 22 °C;
 • camera de zi – 22 °C;
 • dormitoare – 20 °C.

Se va realiza izolarea acustică a fiecărei camere faţă de camerele învecinate din aceeaşi locuinţă, faţă de locuinţele învecinate şi faţă de zgomotul produs de instalaţiile aferente locuinţei, clădirii sau spaţiilor învecinate cu altă destinaţie decât cea de locuit.

Planificarea spaţiilor într-o locuință

Planificarea spaţiilor într-o locuință trebuie să:

 • să permită circulaţia comodă a copiilor, persoanelor în vârstă şi a celor cu dizabilităţi, prin culoare de minimum 1,20 m lărgime, să nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie iluminate suficient;
 • să asigure separarea pe funcţiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor;
 • să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se pot produce zgomote, mirosuri, vapori;
 • să permită deschiderea comodă a uşilor interioare.

Băile şi W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit şi a bucătăriilor.

Finisajele interioare şi dotările cu echipamente nu trebuie să creeze riscuri de accidente.

La proiectarea şi construcţia blocurilor de locuinţe se va ţine cont de orientarea camerelor faţă de punctele cardinale, de vânturile dominante, de curenţii locali de aer, care se produc în ansamblurile de construcţii înalte, şi de însorirea maximă din timpul verii.

Ce alte condiții trebuie să îndeplinească o locuința?

Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate. În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii menţionate mai sus.

Citiți aici mai multe despre studiul de însorire.

La parterul clădirilor de locuit se pot amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii, cabinete medicale şi cabinete veterinare, cu condiţia ca acestea, prin funcţionarea lor, să nu creeze disconfort şi riscuri pentru sănătatea locatarilor.

Nu se pot amplasa la parterul blocurilor unităţi de producţie.

Se pot amenaja şi alte anexe ale locuinţelor, garaje, doar cu acceptul asociaţiei de locatari sau proprietari.

Activităţile de birou se pot organiza şi la alte etaje ale imobilelor de locuit dacă se obţine acceptul vecinilor direcţi.