You are currently viewing Suprafețele minime ale camerelor într-o locuință

Suprafețele minime ale camerelor într-o locuință

 • Post category:Legislație
 • Reading time:10 mins read

V-ați fi gândit vreodată că suprafețele minime ale camerelor într-o locuință sau înălțimea lor sunt reglementate? Știți ce suprafață minimă trebuie să aibă dormitorul sau bucătăria? Acestea sunt reglementate de Legea locuinței, unde sunt stipulate suprafețe minime pentru camera de zi, locul de luat masa, bucătărie, dormitor sau spații de depozitare.

Un impact major într-o locuință îl au înălțimea și suprafețele camerelor. Dimensiunea și forma camerelor influențează direct lumina naturală, confortul, forma mobilierului, etc. De aceea este indicat să se țină cont de un minim al suprafețelor camerelor.

Ca regulă generală, fiecărei persoane ar trebui să-i revină un volum de locuit de circa 15 metri cubi, reglementându-se prin lege și înălțimea încăperilor care trebuie să fie de minimum 2,55 metri. În privința holurilor, spațiilor de circulație, acestea trebuie să aibă o lățime de 1,20 metri.

 • suprafaţa minimă a unei camere = 12 mp;
 • suprafaţa minimă a bucătăriei = 5 mp;
 • înălţimea sub plafon = 2,60 m;
 • suprafaţa minimă a dormitorului pentru un apartament de 2 camere = 12 mp.

Suprafețele minime ale camerelor într-o locuință

suprafețele camerelor locuință

Suprafața camerei de zi de la locuință cu o cameră (garsonieră) include spațiul pentru dormit.

Locul de luat masa poate fi înglobat în bucătărie sau în camera de zi.

Înălţimea minimă a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu excepția mansardelor, supantelor şi nişelor, la care se va asigura un volum minim de 15 m3 de persoană.

Suprafaţa băii va permite accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate în scaun cu rotile. Încăperea sanitară se include în locuinţă, în cazul în care pot fi asigurate alimentarea cu apă şi canalizarea.

În funcţie de amplasamentul construcţiei, suprafeţele construite pot avea abateri în limitele de ±10%.

Cum trebuie dotate băile

In baie se va prevedea spaţiul pentru maşina de spălat rufe. Încăperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin coş de ventilaţie.

bai locuință

Dotarea minimă a bucătăriei

În bucătărie se vor prevedea: coş de ventilaţie, spaţiu pentru frigider şi pentru masa de lucru.

bucatarie locuință

Dotarea minimă cu instalații electrice

Se vor prevedea întrerupătoare şi aplice pentru fiecare spaţiu de depozitare şi spaţiu de circulaţie.

Priza cu contact de protecţie, instalată pentru baie, se montează în exteriorul încăperii.

Fiecare locuinţă va fi prevăzută cu instalaţie de sonerie.

În clădiri cu mai multe locuinţe se vor prevedea instalaţii şi prize pentru antena colectivă şi telefon.

Pentru locuinţele situate în mediul rural, dotările minime privind încăperile sanitare şi bucătăria se vor putea realiza pe parcursul existenţei construcţiei, în corelare cu racordarea locuinţei la reţelele de utilitate publică sau la sistemul propriu de alimentare cu apă şi evacuare controlată a apelor uzate.

instalatii electrice locuință

Spaţii şi instalaţii comune pentru clădiri cu mai multe locuinţe

In clădirile cu mai multe locuinţe trebuie sa fie prevăzute:

 • Instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi ascensor conform normelor în vigoare.
 • Spaţii pentru biciclete, cărucioare şi pentru uscarea rufelor.
 • Spaţii destinate colectării, depozitării şi evacuării deşeurilor menajere.
 • Spaţii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, în situaţiile în care nu se pot asigura încălzirea centrală şi/sau gaze la bucătărie.
 • Rampă de acces pentru persoanele imobilizate în scaun cu rotile.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească o locuinţă?

O locuință trebuie sa îndeplinească câteva condiţii minime.

 • trebuie sa asigure acces liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie;
 • spaţiu pentru odihnă;
 • spaţiu pentru prepararea hranei;
 • grup sanitar;
 • acces la energia electrică şi apa potabilă,
 • evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere.

Încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer liber – uşi, ferestre, care să permită ventilaţia naturală.

Iluminatul natural în camerele principale şi bucătărie trebuie să permită desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială.

Ventilaţia naturală în bucătărie, baie şi cămară trebuie asigurată prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, şi prin păstrarea liberă a unui spaţiu de 1 cm sub uşile interioare.

Sistemul de încălzire trebuie să asigure temperatura minimă de 20 °C în camerele de locuit, cu diferenţe în funcţie de destinaţia încăperii:

 • baie şi W.C. – 22 °C;
 • camera de zi – 22 °C;
 • dormitoare – 20 °C.

Se va realiza izolarea acustică a fiecărei camere faţă de camerele învecinate din aceeaşi locuinţă, faţă de locuinţele învecinate şi faţă de zgomotul produs de instalaţiile aferente locuinţei, clădirii sau spaţiilor învecinate cu altă destinaţie decât cea de locuit.

Planificarea spaţiilor într-o locuință

Planificarea spaţiilor într-o locuință trebuie să:

 • să permită circulaţia comodă a copiilor, persoanelor în vârstă şi a celor cu dizabilităţi, prin culoare de minimum 1,20 m lărgime, să nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie iluminate suficient;
 • să asigure separarea pe funcţiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor;
 • să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se pot produce zgomote, mirosuri, vapori;
 • să permită deschiderea comodă a uşilor interioare.

Băile şi W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit şi a bucătăriilor.

Finisajele interioare şi dotările cu echipamente nu trebuie să creeze riscuri de accidente.

La proiectarea şi construcţia blocurilor de locuinţe se va ţine cont de orientarea camerelor faţă de punctele cardinale, de vânturile dominante, de curenţii locali de aer, care se produc în ansamblurile de construcţii înalte, şi de însorirea maximă din timpul verii.

Ce alte condiții trebuie să îndeplinească o locuința?

Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate. În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii menţionate mai sus.

Citiți aici mai multe despre studiul de însorire.

La parterul clădirilor de locuit se pot amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii, cabinete medicale şi cabinete veterinare, cu condiţia ca acestea, prin funcţionarea lor, să nu creeze disconfort şi riscuri pentru sănătatea locatarilor.

Nu se pot amplasa la parterul blocurilor unităţi de producţie.

Se pot amenaja şi alte anexe ale locuinţelor, garaje, doar cu acceptul asociaţiei de locatari sau proprietari.

Activităţile de birou se pot organiza şi la alte etaje ale imobilelor de locuit dacă se obţine acceptul vecinilor direcţi.