You are currently viewing Tipuri de linii utilizate în desenul tehnic

Tipuri de linii utilizate în desenul tehnic

  • Post category:Construcții
  • Reading time:7 mins read

Desenul tehnic reprezintă o modalitate de reprezentare grafică a obiectelor, conform unor reguli convenționale și metode adoptate în diverse domenii de activitate. Acesta constă într-o reprezentare plană și grafică, bazată pe principiile geometriei descriptive, și respectă o serie de reguli și convenții stabilite prin standarde. Scopul desenului tehnic este de a ilustra obiecte, suprafețe etc., și de a transmite informații tehnice și concepte în mod clar și precis. În contextul construcțiilor, desenul tehnic este esențial pentru reprezentarea formei, dimensiunilor și secțiunilor unei construcții.

Regulile de reprezentare în desenul tehnic au o valabilitate generală și, pe măsură ce timpul avansează, există o tendință către internaționalizarea totală. Astfel, desenul tehnic a evoluat într-un limbaj tehnic internațional, furnizând un mijloc comun de comunicare în domeniile tehnice și inginerești la nivel mondial.

Formatele și dimensiunile desenelor tehnice

Dimensiunile desenelor tehnice sunt exprimate prin simboluri precum A0, A1, A2, A3 și A4. A0 reprezintă formatul de bază, iar celelalte formate sunt obținute prin înjumătățirea acestuia, luând în considerare latura mare a formatului. În plus față de formatele normale, există și formate derivate care pot fi obținute prin mărirea uneia dintre dimensiunile a sau b cu un multiplu întreg al dimensiunii respective a laturii corespunzătoare.

Dimensiunile formatelor normale, alungite speciale și alungite excepționale sunt prezentate mai jos.

Împăturirea planurilor  

Pentru a împătura planurile, se efectuează mai întâi plierea după linii perpendiculare pe baza formatului, iar apoi se realizează plierea după linii paralele cu aceasta. În vederea depozitării sau arhivării în mape sau plicuri, împăturirea se face astfel încât să se reducă la formatul A4.

Scări utilizate în desenul tehnic

Scara reprezintă raportul dintre dimensiunea liniară a unei construcții reprezentată pe un desen și dimensiunea liniară reală a segmentului corespunzător obiectului respectiv.

Scările pot fi clasificate astfel:

  • Scară la mărime naturală, corespunzătoare raportului 1:1.
  • Scări de mărire, unde dimensiunile cresc proporțional cu rapoartele care depășesc 1:1. Cu cât raportul corespunzător este mai mare, cu atât scările sunt mai mari.
  • Scări de reducere, unde dimensiunile scad proporțional cu rapoartele care sunt mai mici decât 1:1. Cu cât raportul corespunzător este mai mic, cu atât scările sunt mai mici.

Indicarea scării utilizate în desen trebuie să fie înregistrată în cartuș. În cazul în care sunt folosite mai multe scări de reprezentare, scara proiecției principale trebuie notată în cartuș, iar celelalte scări, diferite de aceasta, sunt înscrise lângă sau sub notarea proiecțiilor (vedere, secțiune sau detaliu) cărora le corespund.

Alegerea scării pentru un desen este determinată de complexitatea obiectului reprezentat și de scopul desenului respectiv. În orice situație, scara trebuie să fie suficient de mare pentru a permite o interpretare ușoară și precisă a datelor furnizate. De asemenea, atât scara, cât și dimensiunile obiectului de reprezentat pot influența alegerea formatului desenului.

Elementele sau detaliile prea mici pentru a fi cotare în reprezentarea principală trebuie să fie reprezentate într-o vedere de detaliu, la o scară mai mare, alături de desenul principal.

Citiți aici mai multe despre scara unui plan.

Linii utilizate în desenul tehnic

Liniile folosite în desenul tehnic, pentru a reprezenta axe, contururi, margini, linii de cotă, hașurare, etc., sunt clasificate în patru tipuri principale: linie continuă, linie întreruptă, linie punctată și linie cu două puncte.

Din punct de vedere al grosimii se clasifică în două clase: linie groasă și linie subțire.

Liniile în desenul tehnic au o grosime de bază, notată cu b, care corespunde grosimii liniei continue groase. Această grosime este aleasă în funcție de mărimea, complexitatea și natura desenului și trebuie menținută constantă pentru toate reprezentările efectuate la aceeași scară, pe aceeași planșă, pentru un anumit detaliu.

Grosimea liniilor în desenul tehnic se selectează dintr-o serie de valori standard date în milimetri: 2,0; 1,4; 1,0; 0,7; 0,5; 0,35; 0,25; și 0,18. Grosimea de trasare pentru liniile subțiri este aproximativ o treime din grosimea de bază (b/3).

Lungimea segmentelor și intervalele dintre acestea trebuie să fie uniforme de-a lungul aceleiași linii întrerupte, linie punct și linie două puncte.

Reprezentarea pe planuri a materialelor de construcții 

Pentru reprezentarea materialelor de construcții se folosesc următoarele simboluri