You are currently viewing Tipuri de linii utilizate în desenul tehnic

Tipuri de linii utilizate în desenul tehnic

  • Post category:Construcții
  • Reading time:7 mins read

Desenul tehnic este mijlocul de reprezentare grafică a obiectelor după anumite reguli convenționale și metode adoptate de toți cei care lucrează dintr-un domeniu de activitate.

Desenul tehnic este reprezentarea grafică plană, la care se folosesc metodele geometriei descriptive și o serie de reguli și convenții stabilite prin standarde, în vederea reprezentării unor obiecte, suprafețe, etc., cât și pentru transmiterea concepțiilor tehnice.

În realizarea oricărei construcții desenul tehnic este prezent, permițând reprezentarea
formei, a dimensiunilor, secțiunilor.

Regulile de reprezentare în desenul tehnic având în majoritatea cazurilor valabilitate generală și pe zi ce trece se tinde spre internaționalizare totală, se poate afirma că  desenul tehnic a devenit un limbaj tehnic internațional.

Formatele și dimensiunile desenelor tehnice

Formatele desenelor tehnice au următoarele simboluri: A0, A1, A2, A3, A4. Formatul de bază este considerat formatul A0, celelalte formate derivă din acesta prin înjumătățire, după latura mare a formatului. În afară de formatele normale, se pot folosi formate derivate ce se obțin prin mărirea uneia din dimensiunile a sau b cu un multiplu întreg al dimensiunii laturii respective.

Dimensiunile formatelor normale, alungite speciale și alungite excepționale sunt prezentate mai jos.

Împăturirea planurilor  

Planurile se împăturesc executând mai întâi plierea după linii perpendiculare pe baza formatului, și apoi, plierea după linii paralele cu aceasta. Împăturirea, în scopul îndosarierii sau păstrării în mape sau plicuri, se realizează prin reduce la formatul A4.

Scări utilizate în desenul tehnic

Scara este raportul dintre dimensiunea liniară a reprezentării unei construcții pe un desen original și dimensiunea liniară reală a segmentului corespunzător obiectului însuși.

Scările pot fi:
– scară la mărime naturală; scara care corespunde raportului 1:1
– scări de mărire; scările corespund unor rapoarte mai mari de 1:1. Ele sunt cu atât mai mari cu cât raportul corespunzător creste.
– scări de reducere; scările corespund unor rapoarte mai mici de 1:1. Ele sunt cu atât mai mici cu cât raportul corespunzător se micșorează.

Notarea completă a unei scări trebuie să cuprindă cuvântul „SCARA”, urmat de indicarea raportului ales. Dacă nu există posibilitatea de confuzie, cuvântul „SCARA” poate fi omis.

Notarea scării utilizate pe desen trebuie înscrisă în indicatorul desenului. Dacă sunt utilizate mai multe scări de reprezentare, scara proiecției principale trebuie să fie înscrisă în indicator, celelalte scări diferite de aceasta sunt înscrise lângă sau sub notarea proiecțiilor (vedere, secțiune sau detaliu) cărora le corespund.

Scara care se alege pentru desen depinde de complexitatea obiectului reprezentat și  destinația desenului respectiv.

În toate cazurile ea trebuie să fie suficient de mare pentru a permite o interpretare ușoară și corectă a datelor furnizate. Scara și dimensiunile obiectului de reprezentat influențează alegerea formatului desenului.

Detaliile care sunt prea mici pentru o cotare completă în reprezentarea principală, trebuie reprezentată într-o vedere (secțiune) de detaliu la o scară mai mare, alături de reprezentarea principală.

Linii utilizate în desenul tehnic

Liniile utilizate în desenul tehnic pentru axe, contururi, muchii acoperite, linii
ajutătoare, linii de cotă, hașuri, etc. sunt de patru tipuri, și anume:

  • linie continuă
  • linie întreruptă
  • linie punct
  • linie două puncte.

Din punct de vedere al grosimii se clasifică în două clase: linie groasă și linie subțire.

Grosimea de bază b a liniilor utilizate în desenul tehnic este cea a liniei continue groase; se alege în funcție de mărimea, complexitatea și natura desenului și se păstrează aceeași pentru toate reprezentările executate la aceeași scară, pe aceeași planșă pentru o anumită piesă.

Grosimea liniilor se alege din următorul șir de valori date în mm: 2,0; 1,4; 1,0; 0,7; 0,5; 0,35; 0,25; și 0,18. Grosimea de trasare pentru liniile subțiri este aproximativ b/3.

Lungimea segmentelor și intervalelor dintre acestea trebuie să fie uniforme de-a lungul aceleiași linii întrerupte, linie punct și linie două puncte.

Reprezentarea pe planuri a materialelor de construcții 

Pentru reprezentarea materialelor de construcții se folosesc următoarele simboluri

Sursa: DESEN TEHNIC – Note de curs și aplicații practice – LORIN MACARIE IONEL OLARU