You are currently viewing Unde găsim un expert tehnic în construcții?

Unde găsim un expert tehnic în construcții?

  • Post category:Construcții
  • Reading time:4 mins read

Un expert tehnic este acea persoană atestată să poată elabora documentația de expertiză tehnică pe baza căreia se poate face evaluarea unei construcții existente. Expertiza tehnică este un document foarte important. Dacă vrei să aduci o modificare locuinței tale atunci ar trebui să știi ce ai de făcut astfel încât întregul proces să se realizeze conform legii. 

Cine autorizează un expert tehnic construcții?

Un expert tehnic este autorizat de către Ministerul Dezvoltării prin intermediul unei comisii tehnice specializate.

Când este necesară expertiza tehnică?

Expertizarea tehnică a construcțiilor este obligatorie de fiecare dată când se aduc modificări unei clădiri. Expertul tehnic este singurul specialist care poate stabili dacă structura de rezistență este sau nu afectată de intervenții, sau dacă o structură de rezistență prezintă sau nu un risc seismic.

Orice intervenție asupra unei clădiri deja existente trebuie să se facă numai în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Consolidarea, evaluarea seismică, reabilitarea termică, extinderea, demolarea se poate face doar după expertizarea tehnică a clădirii. Această documentație este realizată de un expert tehnic acreditat care trebuie să colaboreze cu inginerul structurist și cu arhitectul noului proiect.  

Cele mai uzuale expertize tehnice

  • expertiza tehnică de alipire la calcan – este necesară atunci când doriți să construiți un imobil la calcan. Este necesară pentru a se determina starea construcției existente și ce măsuri sunt necesare a fi luate pentru ca alipirea să se poată lua în condiții de siguranță.
  • expertiza tehnică de demolare – este necesară atunci când se dorește demolarea unei construcții existente. Cuprinde informații cu privire la construcție precum și ce măsuri sunt necesare astfel încât demolarea să nu afecteze construcțiile din jur.
  • expertiza tehnică pentru extindere – este necesară atunci când beneficiarul dorește extinderea construcției existente. Se oferă informații cu privire la starea construcției existente și măsurile necesare a fi luate pentru a se putea face extinderea în condiții de siguranță.
  • expertiza tehnică pentru etajare – se face atunci când beneficiarul dorește să mai adauge etaje la construcția existentă. Expertiza va cuprinde informații cu privire la starea construcției existente și măsurile necesare a fi luate pentru ca etajarea să se facă în condiții de siguranță structurală.
  • expertiza tehnică pentru consolidare – se face atunci când beneficiarul are dubii cu privire la gradul de asigurare la seism. In acest caz expertiza va oferi informații cu privire la starea construcției existente și ce măsuri sunt necesare pentru ai crește gradul de asigurare la seism.

Citiți aici mai multe despre expertiza tehnică.

Lista experților tehnici atestați

Pe site-ul Ministerului Dezvoltării se găsește lista experților tehnici atestați (MLPAT), actualizată, și lista experților tehnici pentru care este consemnată suspendarea definitivă a dreptului de practică. Această listă este structurată pe județe și pe domenii de atestare. Citește aici despre domeniile de atestare pentru experți tehnici și verificatori de proiecte.

Lista o găsiți aici: https://www.mlpda.ro/pages/expertitehnici

Răspunderea unui expert tehnic

Expertul tehnic răspunde asupra soluției date.  El poate răspunde inclusiv penal în cazul în care au loc avarii ce pun în pericol siguranța vieții oamenilor.

Sursa www.expertiza-tehnica-constructii.ro