You are currently viewing Unde găsim un expert tehnic în construcții?

Unde găsim un expert tehnic în construcții?

  • Post category:Legislație
  • Reading time:7 mins read

Un expert tehnic este un specialist acreditat care poate elabora documentația necesară pentru realizarea unei expertize tehnice a unei construcții existente. Această expertizare este deosebit de importantă în cazul în care doriți să aduceți modificări locuinței dumneavoastră. Astfel, expertiza tehnică va furniza informațiile necesare pentru a lua deciziile potrivite și a evita problemele juridice.

Expertiza tehnică este un document esențial atunci când vine vorba de evaluarea stării unei clădiri. Acest document conține informații cu privire la structura de rezistență, la gradul de siguranță la seism, la gradul de uzură, precum și la alte aspecte care pot influența modificările dorite.

Dacă doriți să aduceți modificări locuinței dumneavoastră, este important să țineți cont de cerințele legale în vigoare. În acest sens, expertul tehnic este cel care va evalua dacă modificările dorite respectă normele legale și dacă acestea pot fi realizate în condiții de siguranță.

Cine autorizează un expert tehnic construcții?

Autorizarea experților tehnici în construcții este gestionată de Ministerul Dezvoltării prin intermediul unei Comisii Tehnice specializate. Această comisie se ocupă de verificarea și evaluarea competențelor și a calificărilor profesionale ale experților tehnici, înainte de a acorda autorizarea de a practica în domeniu.

Pentru a obține autorizația de expert tehnic în construcții, persoana trebuie să aibă o pregătire de specialitate, să dețină experiență practică relevantă și să promoveze un examen de autorizare.

Când este necesară expertiza tehnică?

Expertizarea tehnică a construcțiilor este obligatorie de fiecare dată când se aduc modificări unei clădiri. Expertul tehnic este singurul specialist care poate stabili dacă structura de rezistență este sau nu afectată de intervenții, sau dacă o structură de rezistență prezintă sau nu un risc seismic.

Orice modificare adusă unei clădiri existente trebuie să respecte strict legislația în vigoare. Lucrări precum consolidarea, evaluarea seismică, reabilitarea termică, extinderea sau demolarea pot fi efectuate doar după ce clădirea a fost supusă unei expertize tehnice. Această evaluare este efectuată de un expert tehnic tehnic acreditat, care trebuie să colaboreze strâns cu un inginer structurist și cu un arhitect.

Citiți aici mai multe despre inginerul structurist.

Cele mai uzuale expertize tehnice

Expertizele tehnice sunt esențiale în procesul de construcție, renovare sau demolare a unei construcții existente. În funcție de necesități, există mai multe tipuri de expertize tehnice disponibile.

Expertiza tehnică de alipire la calcan – Este necesară atunci când se dorește construirea unei construcții noi în apropierea unei construcții existente, care are un perete comun cu aceasta. Această expertiză va determina starea construcției existente și va oferi informații cu privire la măsurile necesare pentru ca alipirea să se poată face în siguranță.

Expertiza tehnică de demolare – Este necesară atunci când se dorește demolarea unei construcții existente. Această expertiză va oferi informații cu privire la starea construcției existente și va determina ce măsuri sunt necesare pentru ca demolarea să poată fi efectuată în siguranță, fără a afecta construcțiile din jur.

Expertiza tehnică pentru extindere – Este necesară atunci când se dorește extinderea unei construcții existente. Această expertiză va oferi informații cu privire la starea construcției existente și va determina măsurile necesare pentru a permite extinderea în siguranță.

Expertiza tehnică pentru etajare – Se realizează atunci când se dorește construirea de noi etaje la o construcție existentă. Această expertiză va determina starea construcției existente și va oferi informații cu privire la măsurile necesare pentru a permite etajarea în siguranță.

Expertiza tehnică pentru consolidare – Este necesară atunci când beneficiarul are dubii cu privire la gradul de asigurare la seism al unei construcții existente. Această expertiză va oferi informații cu privire la starea construcției existente și va determina ce măsuri sunt necesare pentru a crește rezistenta la cutremur a acesteia.

Citiți aici mai multe despre expertiza tehnică.

Răspunderea unui expert tehnic

Expertul tehnic răspunde asupra soluției date.  El poate răspunde inclusiv penal în cazul în care au loc avarii ce pun în pericol siguranța vieții oamenilor.

Lista experților tehnici atestați

Pe site-ul Ministerului Dezvoltării se găsește o listă cu experți tehnici atestați (MLPAT), actualizată, și lista experților tehnici pentru care este consemnată suspendarea definitivă a dreptului de practică. Această listă este structurată pe județe și pe domenii de atestare. 

Lista o găsiți aici: https://www.mlpda.ro/pages/expertitehnici

În cazul în care sunteți în căutarea unui expert tehnic, îl recomand cu încredere pe expert Roșu Cătălin pentru abordarea să profesională și cunoștințele solide în domeniul său de expertiză. Experiența să vastă și atestarea tehnică îl recomandă că un expert de încredere, capabil să furnizeze soluții de calitate și să răspundă nevoilor dumneavoastră specifice. Îl puteți contacta pe www.vilared.com