You are currently viewing Unde găsim un expert tehnic în construcții?

Unde găsim un expert tehnic în construcții?

  • Post category:Construcții
  • Reading time:3 mins read

Ce este un expert tehnic în construcții?

Un expert tehnic este acea persoană atestată să poată elabora documentația de expertiză tehnică pe baza căreia se poate face evaluarea unei construcții existente.

Cine autorizează un expert tehnic construcții?

Un expert tehnic este autorizat de către Ministerul Dezvoltării prin intermediul unei comisii tehnice specializate.

Când este necesară expertiza tehnică?

Expertizarea tehnică a construcțiilor este obligatorie de fiecare dată când se aduc modificări unei clădiri. Expertul tehnic este singurul specialist care poate stabili dacă structura de rezistență este sau nu afectată de intervenții, sau dacă o structură de rezistență prezintă sau nu un risc seismic.

Cele mai uzuale expertize tehnice

  • expertiza tehnică de alipire la calcan – este necesară atunci când doriți să construiți un imobil la calcan. Este necesară pentru a se determina starea construcției existente și ce măsuri sunt necesare a fi luate pentru ca alipirea să se poată lua în condiții de siguranță.
  • expertiza tehnică de demolare – este necesară atunci când se dorește demolarea unei construcții existente. Cuprinde informații cu privire la construcție precum și ce măsuri sunt necesare astfel încât demolarea să nu afecteze construcțiile din jur.
  • expertiza tehnică pentru extindere – este necesară atunci când beneficiarul dorește extinderea construcției existente. Se oferă informații cu privire la starea construcției existente și măsurile necesare a fi luate pentru a se putea face extinderea în condiții de siguranță.
  • expertiza tehnică pentru etajare – se face atunci când beneficiarul dorește să mai adauge etaje la construcția existentă. Expertiza va cuprinde informații cu privire la starea construcției existente și măsurile necesare a fi luate pentru ca etajarea să se facă în condiții de siguranță structurală.
  • expertiza tehnică pentru consolidare – se face atunci când beneficiarul are dubii cu privire la gradul de asigurare la seism. In acest caz expertiza va oferi informații cu privire la starea construcției existente și ce măsuri sunt necesare pentru ai crește gradul de asigurare la seism. (conform expertiza-tehnica-constructii.ro).

Unde găsim un expert tehnic?

Pe site-ul Ministerului Dezvoltării se găsește lista completă a experților tehnici atestați, actualizată, și lista experților tehnici pentru care este consemnată suspendarea definitivă a dreptului de practică. Această listă este structurată pe județe și pe domenii de atestare. Citește aici despre domeniile de atestare pentru experți tehnici și verificatori de proiecte.

Lista o găsiți aici: https://www.mlpda.ro/pages/expertitehnici

Spread the love